Royal Antwerp FC Archive Website

Spelersprofiel

Naam: Ipermans
Voornaam: Patrick
Geboortedatum: 20 november 1959
Geboorteplaats: Merksem
Nationaliteit: Belg
Positie: Middenvelder
Carrière
Aangesloten bij:
Vitesse Stabroek (4488)(1969-1976), K Beerschot AC (13) (1976-1979), R Antwerp FC (1979-1986), K Cercle Brugge SV (12)(1986-1989), KFC Germinal Ekeren (3530)(1989-1999), RWDM (47)(leenperiode: 1990-1991), FC Ekeren (9306)(1999-2001).

Bij Antwerp van 01-07-1979 tot 30-06-1986

Debuut bij Antwerp:
Statistieken
SEIZOEN V C B E TOT D G R
1979-1980 5 31 1 0 37 3 (3) 1 0
1980-1981 3 30 4 0 37 1 (2) 3 1
1981-1982 13 33 6 0 52 4 (6) 2 0
1982-1983 11 33 4 0 48 1 (2) 5 0
1983-1984 10 30 5 4 49 2 (3) 6 0
1984-1985 19 31 2 0 52 3 (6) 2 1
1985-1986 13 32 4 0 49 1 (2) 3 0
Alle wedstrijden tonen      
V = vriendschappelijke wedstr. D = competitiedoelpunten
C = competitiewedstrijden () = tot. aant. doelpunten
B = bekerwedstrijden bvb G = gele kaarten (comp.)
E = Europese wedstrijden R = rode kaarten(comp.)
TOT = tot. aantal wedstrijden  
Opmerking
Na afloop van het seizoen 1979 vergat K Beerschot VAV Patrick Ipermans op de lijst van “beschermde spelers” te zetten, waardoor hij een vrije transfer naar R Antwerp FC kon maken. Als zeventienjarige had hij gekozen om de jeugdopleiding van Vitesse Stabroek in te ruilen voor die van K Beerschot VAV. Nauwelijks drie jaar later zag hij dank zij een gaatje in de transferreglementering de kans schoon om de overstap naar R Antwerp FC te maken. K Beerschot VAV trok nog naar de Belgische Voetbalbond, tevergeefs, zoals we in het verslag kunnen lezen: Beroepscomité (2de Kamer) - VERSLAG VAN DE ZITTING VAN 13.7.79 2) Hoger beroep nr. 314 - K. Beerschot VAV tegen de beslissing, genomen op 23.6.79 door de Commissie voor het Statuut van de Speler. Geval van speler Patrick Ipermans. Overwegende dat uit de voorgelegde stukken blijkt dat 9.2.76 tussen partijen een aspirant-profcontract werd afgesloten voor de duur van vier seizoenen. Dat dit contract bij overeenkomst dd. 20.6.78, geldig afgesloten volgens artikel 40 bis/f/2°-laatste alinea, werd vervangen door een niet-amateurcontract voor het seizoen 1978/1979. Overwegende dat dit laatste contract niet ter boeking werd neergelegd alhoewel zulks uitdrukkelijk is voorzien bij art. 36 bis/2 van het bondsreglement. Overwegende dat K. Beerschot VAV ten onrechte voorhoudt dat het op 9.2.76 afgesloten aspirant-profcontract niet werd vervangen door het hierboven op 20.5.78 afgesloten contract. Dat deze bewering niet kan worden aangenomen nu het desbetreffende contract, dat zich in het bundel bevindt, het contract van 9.2.76 zonder voorwerp maakt en teniet doet, zowel door de verantwoordelijke personen van de K. Beerschot V.A.V. als door da betrokken speler behoorlijk werd ondertekend en derhalve tussen de ondertekenende partijen volledige uitwerking moet hebben en heeft gehad. Overwegende dat, zo het waar mocht zijn dat dit laatste contract niet ter boeking werd neergelegd, daaruit niet mag worden afgeleid dat het tussen betrokken partijen geen gevolgen kan afwerpen nu uit het art. 36 bis/2°/h/1 van het bondsreglement blijkt dat door de boeking het kwestieus contract uitvoerbaar wordt en tegenstelbaar aan derden. Dat daaruit dan ook duidelijk moet worden afgeleid dat het voor de betrokken partijen geldig is en deze partijen verplicht zijn zich volledig te schikken naar hetgeen bij dit contract Is bedongen. Overwegende dat het vaststaat dat bij het beëindigen van de termijn bedongen in het contract van 20.6.78 K. Beerschot VAV naliet speler Ipermans op de lijst van de transfereerbare spelers te plaatsen. Overwegende dat speler Ipermans, gezien deze nalatigheid of tekortkoming in hoofde van K. Beerschot VAV, die laatstgenoemde niet in haar voordeel kan inroepen aldus gerechtigd was tijdens de bij het bondsreglement voorziene periode een overgangsmachtiging van een speler die vrijkomt te ondertekenen ten gunste van R. Antwerp FC. OM DEZE REDENEN, HET BEROEPSCOMITE 2° KAMER, bevestigt de beslissing van de Commissie voor het Statuut van de Speler; verklaart de klacht van speler Ipermans Patrick ontvankelijk en gegrond; zegt dat betrokken speler een vrij definitieve en kosteloze overgang naar R. Antwerp FC bekomt; legt de kosten van het geding waar inbegrepen de kosten van beroep ten laste van K. Beerschot V.A.V., die ook het bedrag van 1.800 fr, voorzien bij artikel 127/d, verschuldigd is. Aldus beslist te Brussel op 13 juli 1979.