Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

R. Antwerp F.C. Ajax Amsterdam
2 1
13.11.1974 Plaats: Bosuilstadion

Scheidsrechter: Hans-Joachim Weyland (W.-Dui.)
Toeschouwers: 37.752

Wedstrijdverslag

Na R Antwerp FC - Ajax A'dam
Duitse scheidsrechter Weyland 'wipt' R Antwerp FC

DEURNE, woensdagavond - Om 11 uur woensdagmorgen werd de laatste zitplaats in het Bosuilstadion aan de man gebracht. De eigenaar ervan heeft samen met de andere 45.000 toeschouwers kunnen constateren dat het huidige Ajax gewoon niet meer te vergelijken is met de superieure ploeg, die gedurende vier seizoenen een eenzame hoogte in Europa had gehaald met oogstrelend bewegingsvoetbal. Geen eenzame top meer, maar aanvankelijk nog wel beter dan R Antwerp FC, dat veel te nerveus aan de wedstrijd begon en zich liet intimideren zodat de rood-witten tijdens het eerste kwartier op de eigen helft werden teruggedrongen. Uit dit Amsterdamse overwicht werd de gevreesde bezoekende treffer geboren. Louis Pilot stond een beetje paniekerig een hoekschop toe, door Rep getrapt en door Geels van op de kleine backlijn afgewerkt. Jean Trappeniers grabbelde er nog naar, sloeg het leder weg, maar de lijnrechter (!) liet er geen twijfel over bestaan dat de bal wel degelijk de doellijn had overschreden.

R.A.F.C. speelde vervolgens gedurende twintig minuten als een aangeslagen ploeg, had al een halfuur gespeeld voor Karl Kodat dreigend in het Amsterdamse strafschopgebied kwam opzetten. Hij werd toen op flagrante wijze in de rug geduwd door Dusbaba. De West-Duitse scheidsrechter Weyland weigerde (!) hiervoor de logische strafschop toe te kennen. Dat voorval was voor R Antwerp FC wel het sein om tijdens het derde kwartier nadrukkelijk op zoek te gaan naar de gelijkmaker, al bleek dat de Ajax-defensie nu met Blankenburg, organisatorisch sterker dan in de heenwedstrijd. Karl Kodat kon de sfeer opnieuw in het stadion brengen toen hij zes minuten voor de rust, na prachtig voorbereidend werk van Jos Heyligen en Jos Van Riel door de benen van Piet Schrijvers de gelijkmaker scoorde. Naarmate de minuten vorderden werden de contacten in het kokende stadion alsmaar feller en dus diende Weyland nog voor de rust de gele kaart te tonen aan Mulder en Jos Van Riel.

Met de opdracht nog twee doelpunten te scoren nam R Antwerp FC risico's in de tweede helft, terwijl Ajax erg behoudend speelde en op de tegenaanval loerde. Dit resulteerde vooreerst in een listige kopbal van Geels vlak naast de doelstaak. Een zwaar incident in het vierde kwartier. Rep en René Desaeyere raakten slaags en scheidsrechter Weyland stuurde de beide kemphanen er zonder genade uit. Dit was voor Ajax duidelijk een grotere handicap was dan voor R Antwerp FC, vermits Rep tot dan de gevaarlijkste aanvaller was geweest. Nog geen vijf minuten na dit incident werd Jos Heyligen neergelegd door Gerry Mühren. Alfred Riedl kende geen moeite de hiervoor toegekende strafschop feilloos om te zetten. Voor R Antwerp FC, met Jos Velser, Jos Van Riel, Xavier Caers en de steeds beter wordende Jos Heyligen als meest opgemerkte figuren, leek toen alles opnieuw mogelijk.

Ajax reageerde op de plaatselijke voorsprong met een afstandsschot van Gerry Mühren dat buiten het bereik van Jean Trappeniers tegen het doelhout te pletter vloog. Bij het ingaan van de laatste tien minuten was spanning en geestdrift in het zinderende stadion te snijden. De verontwaardiging omtrent de al eerder aangevochten beslissingen van de West-Duitse referee bereikte een hoogtepunt als Alfred Riedl de laatste Ajacied voorbijging en onweerstaanbaar naast Schrijvers het derde doelpunt inschoot. Van buitenspel was er hoegenaamd geen sprake, toch oordeelde de scheidsrechter de goal te moeten afkeuren. De 2-1 cijfers bleven dus op bet scorebord. R Antwerp FC, dat eervol he Europese toneel verlaat, voelde zich bijzonder gedupeerd door die foute beslissing(en) (Walter Geboers - bron: onbekend - 14/11/1974).

Scheidsrechter ontnam R Antwerp FC doelpunt van zeven miljoen

Scheidsrechter Weyland en zijn twee grensrechters hebben zich op de receptie na de wedstrijd R Antwerp FC-Ajax niet laten zien. De West-Duitsers verkozen het naar het hotel te worden gevoerd. De spelers van Ajax waren er wel. Vergezeld van talrijke Nederlandse verslaggevers die bij gastheer FC Patat een kortstondige verschijning deden en daarna met stille trom noordwaarts trokken. Pas toen op uitzondering van Jan Mulder alle Nederlanders het chalet van het Antwerpstadion hadden verlaten, waagde men het de allerlaatste schotels met broodjes te laten aanrukken. Spelers en clubleiders van R Antwerp FC hebben aan het einde van een bewogen Europese bekermatch hun wonden gelikt en hun geld geteld. De recordontvangst van meer dan zeven miljoen (de grootste recette die een Belgische voetbalclub ooit boekte!) en de wetenschap dat niet Ajax maar R Antwerp FC de kwalificatie voor de achtste finales van de Uefabeker verdiende, konden de mensen van de Great Old niet troosten.

Diefstal
De ontgoocheling was groot na de 2-1 overwinning tegen Ajax! De woede ten overstaan van de Duitse wedstrijdleiders nog groter. Wat niemand van de ongeveer 50.000 kijkers op twee minuten van het eindsignaal had bemerkt, zag woensdagavond een van de twee Duitse grensrechters. Bij de opbouw van de Antwerp-aanval die naar de ontploffing van het Bosuilstadion leidde, waaide die Duitser met zijn vlaggetje. Pas nadat Jos Heyligen na een een-twee met Karl Kodat de bal naar Alfred Riedl had doorgeschovon en de Oostenrijker Suurbier ter plaatse had gelaten vooraleer de bal keihard tussen Schrijvers en de zijstaak in het doel te trappen, oordeelde 'Herr' Weyland het nodig om aandacht te besteden aan de tussenkomst van zijn grensrechter. De scheidsrechter, die al aanstalten maakte om naar het midden van het terrein te wijzen, annuleerde het doelpunt toch en schonk het prestigieuze Ajax de kwalificatie voor de volgende ronde van de Uefabeker.

Het geschenk aan Ajax ging gepaard met diefstal! De diefstal van ten minste zeven miljoen Belgische franken, de recette die R Antwerp FC ongetwijfeld ook voor de wedstrijd tegen Juventus Turijn geboekt zou hebben. Een recette waarmee iedere eerste klasser zich aan het einde van de Belgische voetbalcompetitie tevreden moet achten. Alle Antwerpspelers waren formeel. Jos Heyligen, Karl Kodat en Flemming Lund in de eerste plaats. De verdedigers van Ajax stelden de buitenspelval open, maar wij lieten ons niet vangen. Niemand stond off-side voor Alfred Riedl met de bal voorbij Suurbier geraakte. De tussenkomst van de grensrechter en de beslissing van de scheidsrechter zijn even onbegrijpelijk als schandalig te noemen Ja, ook dat hoort bij de voetbalsport...

Thriller
Het zal allemaal niet baten voor R Antwerp FC. Een nieuwe recette van zeven miljoen zal er niet zo vlug meer komen. Vijftigduizend voetbalfans zullen geen tweede keer meer bijeen komen om getuige te zijn van een thriller. R Antwerp FC-Ajax was zo'n thriller! Alle ingredienten waren aanwezig om de vele kijkers tot de allerlaatste sekonde op hun plaats te houden. Nadat een al te zenuwachtig en misschien te verdedigend spelend R Antwerp FC op achterstand was geplaatst, nam de wedstrijd nog voor de rust een nieuwe start en de het barstte los. Het tweede doelpunt kwam er na enkele woelige momenten en na een even wilskrachtige als schitterende verrichting van spelers als Jos Velser, Jos Van Riel, Bob Geens, Jos Heyligen en Alfred Riedl. Tegen een niet meer wonderbaar, maar toch nog degelijk en vooral geroutineerd Ajax scheerden de Antwerpspelers voor het ingaan van het zesde en laatste kwartier hoge toppen.

De climax kwam er op twee minuten van het einde. Voor R.A.F.C. was het jammer genoeg een anti-climax. Het doelpunt van zeven miljoen werd niet toegestaan en de Antwerpse trots om een echt grootse verrichting, maakte plaats voor diepe ontgoocheling. In de kleedkamer konden de Antwerpspelers woensdagavond slechts eenmaal glimlachen toen Jos Heyligen zijn ploegmaats met de hand op het hart verzekerde er geen sprake geweest kon zijn van buitenspel en dat zulks op het tv-scherm wel duidelijk tot uiting was gekomen.

Klacht
Alfred Riedl zelf schudde meer dan een uur na de voor zijn club tragische ontknoping van een aangrijpend vertoon nog steeds met bet hoofd. "Het mooiste doelpunt van mijn loopbaan en het wordt niet toegestaan", schuddebolde hij. Voorzitter Eddy Wauters sprak over diefstal. Zoals Ajax-manager Kraay het ook over een rotslechte wedstrijdleiding had. Toen clubleider Louis Bastin de opmerking maakte dat de scheidsrechter na het vermeende buitenspel van Alfred Riedl de bal door Schrijvers met een doelschop in het veld liet trappen, aarzelde de voorzitter van R Antwerp FC geen seconde om bij de aanwezige Noord-Ierse afgevaardigde van de Uefa klacht te formuleren tegen de Duitse scheidsrechter, klacht omwille van een flagrante vergissing, klacht ook omdat Herr Weyland negentig minuten lang niet opgewassen bleek tegen zijn taak (bron: onbekend - 14/11/1974).

R Antwerp FC wint, Ajax plaatst zich! Laat derde doelpunt van Alfred Riedl geweigerd

DEURNE, woensdagavond — In een van geestdrift zinderend Bosuilstadion heeft R Antwerp FC revanche genomen voor de 1-0 nederlaag van voor drie weken in het Olympisch stadion van Amsterdam. De 2-1 overwinning tegen de drievoudige Europese bekerhouder reikte echter niet om de volgende ronde te halen. Dit zou zeker zijn gebeurd als de Duitse scheidsrechter Weyland drie minuten voor tijd een door Alfred Riedl zuiver gescoord doelpunt had gevalideerd. Waarom hij dat uiteindelijk niet deed, weten wij niet, maar de weinig autoritaire Duitser keurde het doelpunt van de Oostenrijker wegens een buitenspel af die er geenszins was. Niettegenstaande R Antwerp FC het Europese toneel moet verlaten, heeft het elftal vooral in de tweede speelhelft een beste verrichting weggegeven. Het slaagde erin Ajax een angstcomplex te bezorgen. Gelukkig voor de Amsterdammers stond in het centrum van de verdediging dit keer Blankenburg die een geweldige verrichting weggaf.

In de eerste minuten bleek het duidelijk dat het doelpunt van Ajax in de heenwedstrijd sporen had nagelaten. R Antwerp FC startte erg zenuwachtig. De verdediging liet verscheidene steken vallen. De middenvelders durfden btijkbaar niet de aanvallers van dichtbij te steunen, omdat ze vreesden dat Mulder en Rep met tegenstoten snel voor een doelpunt zouden kunnen zorgen. Dit doelpunt kwam er toch, uit een hoekschop door Jean Trappeniers niet goed beoordeeld en door een krachtig koppende Geels tegen het net geplaatst.

Luchtduels
Voor de 40.000 toeschouwers leek de wedstrijd op dat moment gespeeld. Ze bazeerden zich niet op de door Ajax verworven voorsprong, wel op het felt dat de Ajax-spelers de bal rustig naar etkaar konden toespelen terwijl R Antwerp FC niet vermocht tempo te maken. Daarenboven kon weer worden vastgesteld dat de thuisploeg in de tucht te kort schoot. Geels bleef levensgevaarlijk. Hij kopte na 20 minuten de bal keihard naast de doelpaal om enkete minuten later opnieuw zijn gevaartijke hoofd tegen de bal te plaatsen. In het middenveld pikte de Antwerprechtsachter Jos Van Riel de bal, passeerde in een ruk Haan en Mühren, zond erg fraai naar Jos Heyligen die Karl Kodat bediende. De Oostenrijker kon niet hard schieten, maar de bal ging wel tussen de benen van Schrijvers over de doellijn.

Offensiever
Met Herman Houben in de plaats van Louis Pilot trachtte de thuisploeg na de rust het geweer van schouder te veranderen. Zij wist dat, gesteund door een lichte bries die van doel tot doel stond, nog mogelijkheden aanwezig waren om in de eerste plaats een overwinning te behalen en misschien in laatste instantie nog door te dringen tot de volgende ronde. Voor Herman Houben was het echter jammer dat hij een slechte beurt maakte. In de eerste tien minuten tikte hij de bal telkens weer tot bij een tegenstander. Hij kende geen succes toen hij uit een voorzet van Karl Kodat en even later van Jos Heyligen de acties wilde verlengen. Het was Ajax dat de eerste fraaie scorekans kreeg na 14 minuten wanneer opnieuw Geels meester bleef in de lucht, maar voor de zoveelste keer zijn kopbal naast de paal suisde.

Het spel werd ruwer en wanneer in de buurt van de middenlijn René Desaeyere hard werd aangetrapt door Rep en laatstgenoemde de Sinjoor een vuistslag toediende, repliceerde hij met het noodlottige gevolg dat de Duitse ref verplicht was beide spelers vroegtijdig naar de kleedkamers te sturen. Talrijke overtredingen van de kant van Ajax hadden uiteindelijk tot gevolg dat er een strafschop kwam. Zestien minuten na rust drong Jos Heyligen door in de penaltyzone en Gerry Mühren legde de Antwerpmiddenvelder neer. Dit keer kon de Duitse scheidsrechter niets anders dan de bal op het penaltypunt leggen. Alfred Riedi faalde niet. Met een 2-1 voorsprong kreeg men de sfeer van de grote dagen die herinnerde aan R Antwerp FC-Real Madrid en de derby's der Lage Landen.

R.A.F.C. gooide alles in de aanval, maar ook Ajax bleef gevaarlijk. Gerry Mühren wilde zijn blunder goedmaken, maar had pech als zijn onhoudbaar schot door de deklat werd gestuit. Ajax leek het gebeuren rustig te beheersen, kreeg af en toe applaus van haar ruim 2.500 meegespoorde supporters. In het middenveld waren Jos Heyligen en René Desaeyere niet zo autoritair als in de vorige competitiewedstrijden zodat spitsen Karl Kodat, Alfred Riedl en een hardwerkende en steeds terugkerende Flemming Lund zelden konden worden bereikt. De Sinjoren, die af en toe Jos Van Riel in stelling brachten, bedreigden uiteindelijk dan toch een paar keren de stevige en van zich afbijtende Ajax-defensie waarbij Dusbaba Karl Kodat als zijn schaduw volgde.

Het was Dusbaba die de Oostenrijker uit een fraaie voorzet van zijn landgenoot Alfred Riedl verhinderde de gelijkmaker te scoren. Rond het half uur was Karl Kodat echter toch klaar om de bal voorbij Schrijvers te knallen, maar hij werd neergelegd door Dusbaba. De West-Duitse scheidsrechter, die al enkele erg eigenaardige beslissingen had getroffen, achtte dit schoolvoorbeeld van penalty echter niet voldoende om de bal op de witte stip te leggen.

Doelpunt
Zaten de toeschouwers na tien minuten in de tweede als in een sterfhuis bij, in het laatste half uur heerste er geestdrift in het bruisende stadion. Zelden zijn de Antwerpspelers zo aangevuurd als in de laatste twintig minuten toen zij probeerden alsnog een derde doelpunt te scoren dat ze zou toelaten over een veertiental dagen tegen Juventus Turijn in het veld te treden. Langs Jos Van Riel, Jos Heyligen, Jos Velser en de steeds mee oprukkende Xavier Caers die net als Bob Geens een flinke tweede speelhelft vertolkte, beleefden de kijkers een geweldig slotoffensief van de Sinjoren. Karl Kodat voerde een nummertje op, geraakte uiteindelijk voorbij Dusbaba om tenslotte te stranden bij Blankenburg. R Antwerp FC kwam toch aan een (naar onze mening) schitterend gemaakt doelpunt. Uit een zeer fraaie voorzet van Flemming Lund kwam de bal bij Jos Heyligen die met een schitterende beweging de bal tot bij Alfred Riedl bracht.

Suurbier kon er niet bij. De Oostenrijker trapte met een staalhard schot R Antwerp FC naar de volgende ronde. De scheidsrechter die eerst de indruk gaf het doelpunt te valideren, kwam op zijn beslissing terug en annuleerde het, omdat hij buitenspel zou hebben gezien, dat er nooit geweest kon zijn, omdat Alfred Riedl achter Suurbier stond en hem pas passeerde toen hij de bat in het net schoot. Even heerste er een enorme vreugde, maar door het annuleren van dit zuivere (derde) Antwerpdoelpunt sloeg die stemming volledig om. Het kostte de scheidsrechter bij het verlaten van het veld een geweldig fluitconcert en de nodige scheldwoorden. Het leverde R Antwerp FC ondanks alles toch een enorm applaus op voor de verrichting die het had geleverd (GvA - René Mariën - 1974/11/14).

Het Nederlandse 'Het Handelsblad' rapporteerde

R Antwerp FC-Ajax was een thriller! Alle ingrediënten waren aanwezig om de vele kijkers tot de allerlaatste sekonde op hun plaats te houden. Nadat een al te zenuwachtig en misschien te verdedigend spelend R Antwerp FC op achterstand was geplaatst, nam de wedstrijd nog vóór de rust een nieuwe start vanaf de Antwerpvleugels en de hel barstte los. Het tweede doelpunt kwam er na enkele woelige momenten en na een even wilskrachtige als schitterende verrichting van spelers als Velser, Van Riel, Geens, Heyligen en Riedl. Tegen een niet meer wonderbaar maar toch nog degelijk en vooral geroutineerd Ajax scheerden vele Antwerpspelers vóór het ingaan van het zesde en laatste kwartier soms hoge toppen. De climax kwam er op twee minuten van het einde. Voor R Antwerp FC was het jammer genoeg een anti-climax. Het doelpunt van zeven miljoen werd niet toegestaan. De Antwerpse trots na een echt grootse verrichting maakte plaats voor diepe ontgoocheling (bron: Antwerp Clubblad).
(bron: de pers & Antwerp Clubblad - 14/11/1974)
 
Minuut per minuut
06' nadat Ajax de bal voortdurend heeft rondgespeeld op het middenveld, dringt Suurbier door op rechts, zijn inzenden bereikt Geels maar Trappeniers redt de kopbal.
11' Doelpunt: Louis Pilot zocht zijn heil in een vrijschop en deed deze afwijken in hoekschop. Gerrie Mühren zwaaide de bat naar de verste paal en de vrijstaande Geels kopte in. Jean Trappeniers kon de bal pas bereiken als hij de lijn al overschreden had.
13' bij de eerste Antwerpaanval werd Karl Kodat binnen de strafschopzone door Dusbaba onderuit gehaald. Referee Weyland gebaarde van krommen haas.
16' Krol stopt Flemming Lund af, ondernam vervolgens een lange raid die door Louis Pilot gestuit werd.
20' een naar binnen draaiende hoekschop werd door Geels rakelings over gekopt.
21' Karl Kodat kwam in schietpositie maar kraakte zijn schot.
26' een gevaarlijke schuiver van Geels ging rakelings naast.
29' Karl Kodat ging plots verrassend door tot vlak voor doel waar hij door de gevloerde Dusbaba in de rug omvergeduwd werd. Ook dit schoolvoorbeeld van penalty ging gewoon aan de scheidsrechter voorbij.
31' na een hoge vrijschop van René Desaeyere hinderden Alfred Riedl en Karl Kodat mekaar, de Ajaxdefensie kon gemakkelijk wegwerken.
36' Jos Van Riel onderbrak een Ajaxaanval, speelde Jos Heyligen aan en diens hoge inzenden werd door Schrijvers weggeplukt.
38' Mulder kreeg een goedkope gele kaart wegens fout op Flemming Lund.
39' Doelpunt: Jos Van Riel rukte ver op en zond tot bij Alfred Riedl die dadelijk doorschoof tot bij Karl Kodat. Het botsende schot huppelde door de benen van doelman Schrijvers tergend traag in het doel (1 - 1).
42' Jos Van Riel kreeg de gele kaart nadat hij Dusbaba vrij hard had aangepakt.
46' een hoog inzenden van René Desaeyere werd door Suurbier tot bij Schrijvers gekopt.
48' een gevaarlijk doordringende Mulder werd knap door Bob Geens afgestopt, terwijl Geels ongedekt volgde.
50' na balverlies van Xavier Caers ontsnapte Rep, Bob Geens redde.
59' een inzenden van Haan bereikte Rep die listig doorkopte tot bij Geels, de kopbal ging over.
60' Johnny Rep trapte de tacklende René Desaeyere erg zwaar aan. René nam direct weerwraak en in het daarop volgend tumult kregen beiden de rode kaart.
61' Jos Heyligen werd door Arnold Muhren binnen de backlijn van de sokken gelopen. Dit maal had Weyland het wel gezien. Alfred Riedl zette de strafschop keihard om.
66' in de rebound op zijn eigen gekraakte schot, knalde Gerrie Mühren op de lat.
70' Alfred Riedl werd door Blankenburg foutief gestuit.
72' na fout van Suurbier op de doorgebroken Flemming Lund, kopte Alfred Riedl de vrijschop van Jos Heyligen over.
74' Xavier Caers trok de bal laag voor doel waar Krol, maar helaas ook Alfred Riedl, iets te laat reageerden.
75' een hoog inzenden van Haan werd door Geels naar doel gekopt. Jean Trappeniers stond op de goede plaats.
77' R Antwerp FC kwam meer en meer opzetten, de bezoekers zochten hun heil in hoekschoppen en de buitenspelval.
82' na een dreigende Antwerpaanval moest Schrijvers de bal in paniek wegtrappen.
84' bij een van de zeldzaam geworden Ajax-aanvallen geraakte Mulder door, maar weer was er Bob Geens om het gat te dichten.
85' net voor hij de gevaarlijke zone wilde binnendringen, werd Alfred Riedl door Suurbier omvergelopen.
86e' ook aan de overzijde werd de ontsnapte Mulder net voor de grote backlijn foutief afgestopt.
87' Flemming Lund rende zijn lijn af en speelde Jos Heyligen aan die even temporiseerde en haarfijn en net buiten het bereik van Suurbier de bal tot bij Alfred Riedl doorschoof. De spits draaide voorbij Suurbier die op het verkeerde been terecht gekomen was en knalde met een verschrikkelijke loeier op halve hoogte voorbij de machteloze Schrijvers (3-1). Onbeschrijfelijke vreugde bij R Antwerp FC en diepe teleurstelling bij Ajax keerden plots om als Weyland aarzelend buitenspel aanwijst. De Duitser is zelfs zo onzeker over de beslissing dat hij laat hernemen met... een doelschop.
(Bron: Antwerp Clubblad (9) - 14/11/1974)
 

Statistieken

R. Antwerp F.C. Ajax Amsterdam

Elftallen

Jean Trappeniers
Jos Van Riel
Jos Velser
Bob Geens
Xavier Caers
Louis Pilot
Jos Heyligen
René Desaeyere
Karl Kodat
Flemming Lund
Alfred Riedl
Piet Schrijvers
Wim Suurbier
Johnny Dusbaba
Horst Blankenburg
Ruud Krol
Arnold Mühren
Gerry Mühren
Ruud Geels
Arie Haan
Jan Mulder
Johnny Rep

Wissels

46' Louis Pilot (uit)/
Herman Houben (in)
 
Ruud Geels (uit)/
Arno Steffenhagen (in)
75'
 

Begin Match
      Johnny Dusbaba
      Ruud Geels 0-1 11'
      Jan Mulder 38'
39' Karl Kodat 1-1      
42' Jos Van Riel      
Ruststand 1-1
60' René Desaeyere      
      Johnny Rep 60'
61' Alfred Riedl (penalty) 2-1      
90' Eindstand 2-1 90'
TERUG