Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

R. Antwerp F.C. Royale Cercle Sportif Brugeois
0 2
16.02.1930 Plaats: Bosuilstadion

Scheidsrechter: Henri Christophe

Wedstrijdverslag

Na Royal Antwerp FC - Royale Cercle Sportif Brugeois

Royal Antwerp FC schijnt hierboven niet in goede gratie te staan, want het was alweer doorslecht weder, wanneer de sportenthousiastelingen de verplaatsing naar Deurne moesten doen. Er was da nook niet heel veel volk, tenzij op de tribuun die... bomvol was. Het veld lag desondanks in besten staat, terwijl een licht wind woei. Heer Christophe riep ten 2.30 ure de elftallen op 't veld.

Royale Cercle Sportif Brugeois wint den toss. Braet moet alras tusschenkomen op een free-kick. Cercle bekomt op haar beurt free-kick zonder gevolg. Saeys rukt zich los, centert hard in en Proot mist een eenige kans. Sooi(ke) De Vries zet prachtig in. Braet houdt den kopstoot van Jos Van Beeck. Charles Pincket komt dan gepast tusschen op een nieuwen vrijschop door Van Hoorick gegeven. Jos Van Beeck ontsnapt dan na een kort meerderheid der bezoekers. Louis (Bob) De Deken mist jammerlijk voor doel. Van Poucke begaat een fout en zendt het leder na de bestraffing buiten. Heer Christophe doet hem den bal gaan halen. Het publiek juicht! Sooi(ke) De Vries centert. Baes verwerkt tijdig. Dis Bastin krijgt dan den bal toegespeeld, maar Baes zet alras in corner. Flor Lambrechts gaat dan door de Brugsche lijnen, zet voor open doel aan Jos Van Beeck, die gelegenheid vindt over te schieten.

Recht daarop wordt de Brugsche rechtervleugel aan 't werk gezet. Saeys geeft aan Ruysschaert. Rik De Deken wil dribbleeren, maar mist. Op de 22e minuut leidt Cercle langs Ruysschaert. Even daarop mist Proot nog een schoone kans, terwijl de Brugsche backs alle aanvallen weren. Op een Antwerpaanval komt het leder bij Dis Bastin. Braet redt schoon in corner, waarop de Brugsche doelwachter zich nogmaals gelden doet. Op een poging van Sooi(ke) De Vries zet Louis (Bob) De Deken rakelings neven den paal. Van Halme zet een free-kick over na hands van Rik De Deken. Op den 5en corner voor R.A.F.C., door Dis Bastin gegeven, kopt Jos Van Beeck schoon op doel. Baes redt met het hoofd. Braet houdt dan een hard schot van Louis (Bob) De Deken. Flor Lambrechts breekt weer door, zet over aan Dis Bastin, maar deze kogelt hard achter.

R.A.F.C. doet een schoonen aanval, maar de Brugsche verdediging houdt alles. Sooi(ke) De Vries centert, maar al zijn medespelers missen. Cercle leidt twee gevaarlijke aanvallen langs Proot en Ruysschaert die het doel van een niet missen. Op inzenden van Ruysschaert zet Proot op doel. Louis Somers redt in corner. Deze wordt niet meer gegeven. Rust is daar met 0-1.

Pas is het spel hernomen, als Saeys voorzet aan Proot die de backs voorbijgaat en met een keihard schot Louis Somers verslaat. Cercle heeft meeval. Jean De Clercq schiet op doel, maar zendt rakelings neven. Gedurende ee nheelen tijd is er weinig te melden. Het spel is in 't midden van 't veld gehouden, tot Proot voorzet aan Ruysschaert die neven schiet. Dis Bastin dringt aan. Sooi(ke) De Vries herneemt en Cercle staat corner toe, waarop Sooi(ke) De Vries neven zet. Braet moet dan uitloopen om voor de voeten van Flor Lambrechts te redden. Hij houdt dan een ver schot van Dis Bastin. R.A.F.C valt nu dreigend aan. Op corner redt Braet met de vuist. Charles Pincket komt goed tusschen op aanval van Ruysschaert. R.A.F.C. dringt opnieuw aan, zonder de Cercle-verdediging op een missing te betrappen. Geruggesteund door de wind, valt R.A.F.C. fel aan.

Op corner komen Van Halme en Baes zeer hard tusschen. R.A.F.C heeft echt geen meeval. Braet stopt weer schoten van Jos Van Beeck op heel klassieke wijze. Cercle dwingt even haar spel op, maar daar R.A.F.C. bekomt haar tienden corner. Braet redt onvoldoende. Louis (Bob) De Deken schiet op doel. Er gebeurt een hands, maar heer Christophe doet voortgaan. Cercle heeft eens te meer meeval van belang. Dis Bastin geeft een free-kick achter. R.A.F.C. domineert, maar kan niet doelen. Charles Simons en Jos Van Beeck wisselen van plaats. Een free-kick levert niets op. R.A.F.C. dwingt nog een corner af, maar de uitslag is 0-2, een gevleide zege aan Cercle latend.

Onze beschouwingen
Het slechte weder kwam deze match van ons nationaal voetbalkampioenschap tegenwerken. Daarbij was van sportieve zijde bezien, de match ook een mislukking voor R.A.F.C. Als met 0-2 verloren werd, had R.A.F.C. zeker een draw verdiend. In voetbal speelt de kans ook een groote rol en dit is heden bewezen geweest. R.A.F.C. was in de eerste helft de gelijke, in de tweede licht de merdere van haar tegenstrever. Voor doel was Cercle gevaarlijker. R.A.F.C. minder te duchten. Weliswaar moest Braet zich meer dan eens inspannen, zelfs meer dan Louis Somers. In het algemeen deden de voorwaartsen een slechte prestatie, tenminste voor wat hun schotvaardigheid betreft. Combinaties schijnen het systeem te zijn der Antwerpvoorlijn. De schoten zijn zeldzaam. Aan de halflijn valt niets te verwijten, terwijl Louis Somers niets kon tegen de twee gemaakte doelen.

De backs speelden niet slecht. Toch heeft Rik De Deken fout aan het eerste punt, dat zeker ontmoedigend werkte op de moraal der lokale spelers. Zooals we zegden, heeft Cercle de zege beslist niet verdiend. De verdediging en halflijn werkten opperbest. Vooral Braet en Van Halme waren top. In de voorlijn waren Saeys en Proot wel de gevaarlijksten. Flinke leiding van heer Christophe, die nochtans in de tweede helft een hands door penalty voor R.A.F.C. had moeten bestraffen.

(bron: GvA - historisch archief - 17/02/1930)

Statistieken

R. Antwerp F.C. Royale Cercle Sportif Brugeois

Elftallen

Louis Somers
Charles Pincket
Rik De Deken
Charles Simons
John Mortelmans
Jean De Clercq
Sooi(ke) De Vries
Louis (Bob) De Deken
Flor Lambrechts
Jos Van Beeck
Désiré Bastin
Robert Braet
Louis Baes
Prosper De Bois
Henri Van Poucke
Florimond Vanhalme
Eugeen Van Hoorickx
Arthur Ruysschaert
André Saeys
Michel Vanderbauwhede
Fernand Proot
Charles Vernimme

Wissels


Begin Match
      Ruysschaert 0-1 22'
Ruststand 0-1
      Proot 0-2 46'
90' Eindstand 0-2 90'
TERUG