Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

R. Antwerp F.C. Royal Standard Club Liégeois
6 1
15.02.1931 Plaats: Bosuilstadion

Scheidsrechter: M. Charlier

Wedstrijdverslag

Na Royal Antwerp FC - Royal Standard CL

Veel volk op het grootsche stadion van den Boschuil, dat bij een grijs en overtrokken weder het tooneel was van een interessante partij tusschen Royal Antwerp FC en de Luiker 'roodjes'. Heer Charlier roept de opstellingen in lijn.

R. Standard CL wint den toss. R.A.F.C. start tegen een licht briesje. R.A.F.C. valt aan. Op throw-in geeft Willy Ulens aan Jos Van Beeck die Bollen op de vierde minuut met een zwak schot verrast. R.A.F.C. bekomt corner. Een doelworsteling wordt slechts moeilijk opgeklaard. R.S.C.L. bekomt corner zonder uitslag. R.A.F.C. valt aan, terwijl R.S.C.L. dikwijls in de off-sideval loopt. F. Ledent mist van een niet het doel op aarzeling van Charles Pincket. R.A.F.C. bekomt weer corner, maar de uitslag is nul. R.A.F.C. geeft schoon voetbal ten beste. Als Capelle opdringt, blijft een hands van de locale achterhoede onbestraft. Bollen zet een reuzenschot van Dis Bastin in corner. Op de 18e minuut zet Dis Bastin in. Flor Lambrechts zet met het hoofd een schoon doel binnen (2-0). R.A.F.C. speelt buitengewoon goed. Het verband tusschen halfs en voorlijn is uiterst verzorgd. Als de bal buiten geweest is, doelt R.S.C.L. Het punt wordt natuurlijk afgekeurd. Willy Ulens zet dan rakelings over de lat. R.A.F.C. is de meerdere, wijl R.S.C.L. op zeldzame ontsnappingen werkt. Tegen het einde der eerste helft, komt R.S.C.L. er ietwat beter in. Rust wordt met 2-0 voor R.A.F.C. gefloten.

Pas is hernomen of Louis Somers duikelt prachtig op schot van Capelle. R.A.F.C. valt opnieuw aan. Bollen houdt een kanonbal van Flor Lambrechts. Dis Bastin dwingt corner af. De reactie van R.S.C.L. is soms gevaarlijk. Een botsing tusschen Périn en Alfons Mertens dreigt slecht te verloopen, maar alles komt tot kalmte. R.S.C.L. wordt dikwijls op off-side betrapt. Louis Somers wordt door Capelle in 't doel geduwd en de referee kent terecht free-kick toe. Op de elfde minuut krijgt R. Ledent het leder in off-side stand. Op zijn center doelt Bonhivers. Het is een gefluit dat hooren en zien vergaat. De referee acht het niet noodig zijn linesman te raadplegen, die den off-side stand aanwees. R.A.F.C. zit goed op .'t Wordt 3-1 op de 16e minuut op schot van Flor Lambrechts na pas van Willy Ulens. Bollen houdt dan een kei van Sooi(ke) De Vries. Deze centert even later weer in en Jos Van Beeck kopt nummer vier binnen (18'). Een minuut later vertrekt Sooi(ke) De Vries van 't midden, geeft aan Flor Lambrechts en het wordt 5-1. Voor onsportieve houding wordt Delgrange door zijn eigen kapitein Warroux van 't veld verwezen.

Op de 22e minuut lukt Flor Lambrechts nummer zes. D. Couquelet doelt dan bijna tegen eigen ploeg. Bollen moet in corner duikelen. Bollen duikelt daarna schoon op schot van Jos Van Beeck. De corner wordt gevolgd van recorner die niets opbrengt. R.A.F.C. schijnt niet meer door te geven. Het spel is heel wat kalmer. Willy Ulens kogelt op 't zijnet. Louis Somers loopt gepast uit op poging van Bonhivers en houdt dan een vrijschop. Louis Somers houdt nog een kogel van F. Ledent en 't blijft 6-1.

Onze beschouwingen
R.A.F.C. behaalde een schitterende 6-1 zege op de moedige, maar zwakke ploeg van R.S.C.L. R.A.F.C. had in de eerste helft wat meeval en gaf dan de impressie niet meer door te spelen tot aan de rust, die zeer juist intrad met 2-0. Na de poos reageerde R.S.C.L. Op een scheidsrechterlijk dwaling telden de bezoekers een tegenpunt. Een oogenblik dacht men den gelijkmaker te zien netten, maar dan pas kwam Flor Lambrechts los en ras werd het 6-1. R.S.C.L. zag dan Delgrange door zijn captain uit 't veld verwijzen. Het bleef evenwel 6-1 daar R.A.F.C. niet meer doorgaf. R.S.C.L. verdedigde zich gepast. De uitslag is juist. Bij R.A.F.C. dienen de halfs speciaal geloofd. Bij R.S.C.L. enkel Warroux en de linkervleugel.

(bron: GvA - historisch archief - 16/02/1931)

Statistieken

R. Antwerp F.C. Royal Standard Club Liégeois

Elftallen

Louis Somers
Charles Pincket
Pol Dua
Charles Simons
Jean De Clercq
Sooi(ke) De Vries
Flor Lambrechts
Willy Ulens
Jos Van Beeck
Désiré Bastin
Alfons Mertens
Adolphe Bollen
Marcelin Waroux
Gaston Couquelet
Joseph Ledent
Dieudonné Couquelet
Felix Périn
Matthieu Bonhivers
Arthur Delgrange
Jean Capelle
René Ledent
Francçois Ledent

Wissels


Begin Match
4' Jos Van Beeck 1-0      
18' Flor Lambrechts 2-0      
Ruststand 2-0
      Matthieu Bonhivers 2-1 56'
61' Flor Lambrechts 3-1      
63' Jos Van Beeck 4-1      
64' Flor Lambrechts 5-1      
67' Flor Lambrechts 6-1      
90' Eindstand 6-1 90'
TERUG