Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

R. Antwerp F.C. RC Malines (SR)
1 0
11.09.1932 Plaats: Bosuilstadion

Scheidsrechter: Louis Baert

Wedstrijdverslag

Na Royal Antwerp FC - RC Malines (SR)

Spijts het slecht weder was er heel wat volk naar het Boschuilstadion getogen. Een ware wervelwind waait over het veld als heer Baert de ploegen in lijn stelt. Rik De Deken wint den toss en hij kiest tegen den wind in te spelen. De eerste minuten zijn verdeeld. Het gladdige veld belet goeden balcontrool. Giraud schiet over op pas van G. Michiels. R.A.F.C zakt af langs haar linkervleugel en bekomt corner. John Mortelmans plaatst een kopbal, door Druez onderschept. RC Malines (SR) valt aan, waarna een center van Sooi(ke) De Vries niemand op de goede plaats vindt. Dis Bastin dwingt corner af, zonder gevolg. Op inzet van J. Diddens onderschept Rik De deken met het hoofd en Louis Somers redt. Op rush van Dis Bastin begaat De Vadder hands op de fatale lijn. De free-kick brengt niets op. John Mortelmans geeft voor doel aan Sooi(ke) De Vries.

Druez loopt uit en redt al duikelend. Aan de andere zijde corner voor Rcaing Malines (SR). Louis Somers redt gepast. Een schoone Antwerpaanval wordt door Druez gestuit. John Mortelmans kopt over. Sooi(ke) De Vries zet in voor den duikelenden Druez. Jos Van Beeck scoort, doch het punt wordt voor off-side afgekeurd. Het spel is afwisselend. Flor Lambrechts kogelt op den paal. R.A.F.C. valt fel aan. Op de 37e minuut ontstaat een doelworsteling. John Mortelmans zendt in. Jos Van Beeck opent met plafondschot den scoor (1-0). Dis Bastin, alleen voor doel, mist van een niet een zekeren goal. Als R.A.F.C. aandringt, begaat een Mechelsch achterspeler hands. De referee laat vervolgen, het publiek fluit. Zonder verandering, volgt de rust met 1-0 voor R.A.F.C.

De tweede helft vangt aan met een paar Antwerpaanvallen en een corner zonder gevolg. Het windvoordeel en de technische meerderheid der rood-witten doen zich gevoelen. Dis Bastin zet vlak voor doel in, doch Druez redt den kei van Jos Van Beeck in corner. De hoekschop wordt door Dis Bastin achtergenomen. Op center van Dis Bastin redt Druez alweer prachtig. Het publiek fluit als een nieuwe hands onbestraft blijft. R.A.F.C. dringt aan, bekomt langs Jos Van Beeck corner waarop Jos Van Beeck naar doel kopt. Hamers onderschept vrij gelukkig met het hoofd op de lijn. Op center van Dis Bastin kogelt Flor Lambrechts rakelings naast. Op een der zeldzame Mechelsche aanvallen, zet J. Diddens in. Louis Somers redt het schot van Michiels op de lijn, waarna hij een mooien bal van Giraud kaapt. R.A.F.C. zakt dan zaf. Druez redt al duikelend, waarna John Mortelmans overschiet voor open doel.

Een corner voor Racing haalt niets uit. R.A.F.C valt weer aan, doch het lukt niet voor doel, wijl de referee enkele beslissingen neemt die het publiek niet bevredigen kunnen. R.A.F.C. dringt nu aan. Druez duikelt schoon. Sooi(ke) De Vries herneemt, doch Racing zakt af. Als .. Corbet rateert, zet Giraud rakelings naast de kooi, een eenige kans verkijkend. Op aandringen van Jos Van Beeck, staat Racing corner toe. Dis Bastin zet achter. Sooi(ke) De Vries zet over op pas van Flor Lambrechts. R.A.F.C. dringt aan en bekomt corner, waarop Jos Van Beeck van een niet mist. John Mortelmans kopt over de lat. Racing bekomt een hoekschop waarna Dis Bastin een rush plaatst, doch jammerlijk het leder uitzendt. Dan volgt het einde met een oververdiende zege van R.A.F.C.

Onze beschouwingen
R.A.F.C. heeft vandaag gewonnen van een tegenstrever die door de kans gediend is geworden, want de rood-witten verdienden waarlijk beter dan één doeltje. Racing heeft een goede verdediging en mag hieraan haar eervolle nederlaag danken. De andere linies gaven voldoening dan die van R.A.F.C. Zoo met als tegen wind was de thuisploeg de meerdere. Niet een Mechelsch supporter zal de meerderheid van R.A.F.C. ontkennen. Bij R.A.F.C vermelden we de twee backs, .. Corbet en Sooi(ke) De Vries. Bij Racing Druez, Hamers en De Vadder. De leiding van heer Baert was flauw.


(bron: GvA - historisch archief - 12/09/1932)

Statistieken

R. Antwerp F.C. RC Malines (SR)

Elftallen

Louis Somers
Pol Dua
Rik De Deken (K)
Charles Simons
Frans Peeraer
Toon Corbet
John Mortelmans
Sooi(ke) De Vries
Flor Lambrechts
Jos Van Beeck
Désiré Bastin
Jacob Druez
Hyppolyte De Vadder
Jan Hamers
Louis Lahaye
Van Camp
Van Calster
Victor Michiels
Alfons Diddens
Edmond Giraud
Edward Janssens
Jan Diddens

Wissels


Begin Match
37' Jos Van Beeck 1-0      
Ruststand 1-0
90' Eindstand 1-0 90'
TERUG