Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

R. Antwerp F.C. R. Tilleur F.C.
4 0
25.12.1939 Plaats: Bosuilstadion

Scheidsrechter: Leliaert

Wedstrijdverslag

Na R Antwerp FC - R Tilleur FC

We weten reeds lang bij ondervinding dat een Kerstdag zich niet leent tot voetbalspel, althans wat de belangstelling betref. Het kan ons da nook niet eens verwonderen dat spijts een utierst stil en kalm weertje, hoogstens enkele honderden de verplaatsing naar den Boschuil gemaakt hebben om de pas gepromoveerden aan het werk te zien.

Aan een zeer kalm en vredig tempo wordt begonnen. Het valt reeds onmiddellijk op dat Joacim niets van zijn vroegere kwaliteiten heeft ingeboet. Steeds de stoere rots op de juiste plaats en op diens spel is gansch het systeem van R Tilleur FC gebaseerd. Anderzijds blijkt het al duidelijk dat Jos Wagner weer kruit te koop heeft, want bij de eerste gelegenheid, kogelt hj vanop 20 meter op de lat. Een tweede maal grijpt Daenen gepast in, terwijl de Luikerportier uitloopend tweemaal tereke op het nippertje kan verwerken. R Tilleur FC zelf laat geen grooten indruk na. Alles bepaalt zich bij kick and rush waar tegenover Bob Paverick en Jos Weyns even zeker als zuiver optreden en verwerken. Fille Blankers is er fel op vooruitgegaan. Op een vleugelopening naar links, gaat Gommaire Lodts twee tegenstanders voorbij, plaatst zuiver voor zodat Daenen van Jos Wagner niet bemeesteren kan en aan de 26e minuut het leder in de touwen ziet verdwijnen. Louis Bastin en René Geuns beproeven hun kans van al te ver, waarna Bob Paverick dank zij een ongewone krachtsinspanning ontzetten kan. Jos Wagner verknoeit dan twee opeenvolgende eenige kansjes. Louis Bastin, Gommaire Lodts en René Geuns doen het niet veel beter. Nog heeft Daenen een lastig brokje op te klaren onder de vorm van een center van Harry Kegels. R Tilleur FC blijft niet werkloos. Smets doet zich door zijn snelle vleugelverwisselingen herhaaldelijk opmerken. Voor doel blijft de besluitvaardigheid vooreerst zoek. Nog voor de poos krijgen de Antwerpgetrouwen gelegenheid tot juichen als Louis Bastin aan de 44e minuut een eenig mooi doeltje aanteekent met een vluchtschot onder den duikelenden Daenen. Harry Kegels was inderdaad Joacim voorbijgesneld, centerde, Jos Wagner hernam en trok den bal voor den open doelmond met het hiervoor vermelde vervolg.

De rust ziet rood-wit verdiend met 2-0 leiden. Na de poos is rood-wit weer ten aanval, wat niet belet dat Richard Gedopt een hard schot van Penders te stoppen krijgt. De lokalen dringen aan, maar steeds beheerscht de Tilleurverdediging den toestand. Aan de 10e minuut breekt Louis Bastin door, geeft door aan Harry Kegels die prachtig centert en Jos Wagner kopt via den paal een eenig puik derde doelpunt tusschen. Pogingen van Harry Kegels en René Geuns falen van een niet, waarna Bob Paverick en Jos Weyns weer moeten ingrijpen. Even vergeet Joacim zich als hij René Geuns te lijf gaat, doch de vrede is gauw hersteld. Twee poederdroge schoten van Jos Wagner vinden Daenen op de juiste plaats. Aan de overzijde redt Richard Gedopt uitloopend een zeker doel voor den aanstormenden Smets. Jos Wagner is onhoudbaar en wanneer hij na 34 minuten, hoewel gehinderd door Buntinckx, doorbreekt, is hij den uitloopenden Daenen te vlug af en de bordjes wijzen 4-0. Onmiddellijk daarop zendt Lenaerts, alleen voor doel, in het zijnet terwijl Bob Paverick Smets op het laatste nippertje stopt. Aan de overzijde redt Daemen al duikelend een dicht schot van René Geuns. Langs beide zijden dreigt nog gevaar, maar de stand zal niet meer wijzigen R Antwerp FC haalt het met 4-0.

Onze indrukken
R Antwerp FC heeft een oververdiende zege geboekt ten nadeele van R Tilleur FC dat als eenige verontschuldiging kan inbrengen dat het met drie invallers moest optreden. In de eerste helft scheen dit geen verzwakking te beduiden, want Buelinckx, Jacquemart en Smets deden zich terdege opmerken. Het anders zoo geroemde aanvalskwintet der Walen bleef tegen het stevig rood-wit achtertrio totaal in gebreke. Jos Wagner, daarentegen in uitstekenden vorm verkeerend, bracht drie fraaie doelpunten op zijn actief en miste er nog een half dozijn door onkans of flink presteeren van Daenen. De eerste helft gaf ander en mooier spel te zien dan bij de herneming wanneer de rots Joacim René Geuns een paar maal al te ruw aanliep. We willen dit maar al te gauw vergeten en enkel het vlug, zij het dan onzuiver doorgeven der ballen van Tilleursche zijde onthouden. Gansch R.A.F.C., op Gommaire Lodts die te veel treuzelde bij het afgeven der ballen misschien na, dient geloofd.

(bron: Gva - archief - 26/12/1939)

Statistieken

R. Antwerp F.C. R. Tilleur F.C.

Elftallen

Richard Gedopt
Bob Paverick
Charles Docx
Fille Blankers
Gommaire Lodts
Jos Weyns
John Ruthgeerts
René Geuns
Harry Kegels
Jos Wagner
Louis Bastin
François Daenen
Albertus Buntincx
Constant Joacim
Albert Hanson
Jacquemart
Georges Louveau
Jozef Vissers
Albert Laforge
Jean Smets
Albert Lenaerts
Georges Penders

Wissels


Begin Match
26' Jos Wagner 1-0      
44' Louis Bastin 2-0      
Ruststand 2-0
55' Jos Wagner 3-0      
79' Jos Wagner 4-0      
90' Eindstand 4-0 90'
TERUG