Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

R. Antwerp F.C. R.F.C. Malinois
3 1
03.04.1932 Plaats: Bosuilstadion

Scheidsrechter: Henri Christophe

Wedstrijdverslag

Na Royal Antwerp FC - FC Malinois

Het twijfelachtige weder en ook het eindeseizoen hadden de groote massa weerhouden van 't Boschuilstadion. Een malsche regen en lastige wind kenmerkten het begin der partij, die op goed veld doorging. Ten 3 ure roept heer Christophe de teams op.

Royal Antwerp FC wint den toss met het voordeel van den wind. De eerste corner wordt door R.A.F.C. afgedwongen, maar blijft zonder gevolg. Willy Ulens zet rakeling naast. Op de vierde minuut centert Noëth in. Van de Mert geeft aan Van Campenhout. Hij opent den scoor. R.A.F.C. zakt af en is geenszins ontmoedigd. Flor Lambrechts kogelt op de lat. Truyts ontzet. Op de zevende minuut geeft Dis Bastin aan Jos Van Beeck en het is 1-1. R.A.F.C. dringt aan. Een vrijschop in corner gered, levert niets op. Het spel wordt beter verdeeld door de Mechelsche halfs die de Antwerpaanvallen stuiten. Een goede poging van Dis Bastin loopt uit, waarna Van de Mert gestopt wordt. Op free-kick beleeft het Mechelsche doel een doelworsteling van belang. Toch worden de netten zuiver gehouden.

Tot vervelens toe, passen beide teams het off-sidespel toe, terwijl er dikwijls hard wordt gespeeld. Scherps staat nu al te licht corner toe en redt met het hoofd een kogel van Alfons Mertens, waarop Bourgeois recorner geeft, die zonder uitslag blifjt. R.A.F.C. dringt aan. Verbiest ontsnapt. Louis Somers stopt een kei van Noëth. Dis Bastin komt dan voor doel, maar shot naast. Als Van Campenhout centert, kogelt Van de Mert vanop twee meter over de kooi. Beide clubs bekomen corner. FC Malinois bestormt het Antwerpdoel, zonder uitslag te bekomen. R.A.F.C. stelt de Mechelsche achterhoede op de proef, maar niets lukt. Een vrijschop gaat rakelings naast. Een kogel van Verdoodt wordt door Rik De Deken in corner geweerd. R.A.F.C. ontzet.

Bourgeois redt ten koste van een hands. Verbiest centert in, Alfons Mertens onderschept en geeft aan Willy Ulens die doelt op de 44e minuut. Met middenveldspel treedt het einde der eerste helft in, nadat Truyts nog een vrijschop gehouden had. R.A.F.C. leidt met 2-1.

Gedurende de poos worden de twee captains ontboden door den scheidsrechter die verzoekt minder hard te spelen. De tweede helft herneemt met een aanval van R.A.F.C., waarbij Sooi(ke) De Vries naast kogelt. Op schot van Flor Lambrechts bekomt R.A.F.C. corner, zonder uitslag. Dis Bastin waagt een rush en Hellemans redt in corner, die verwerkt wordt. Een hoekschop van R.A.F.C. haalt niets uit. Er wordt hard gespeeld. Verstraeten doet zich uitfluiten. Pol Dua staat corner toe. De doelworsteling wordt moeilijk opgeklaard. Dis Bastin centert achter. Flor Lambrechts krijgt het leder van Willy Ulens en breekt door, maar zendt door Scherps en Rits bestormd, over. Truyts heeft zich bezeerd. Op fout van Alfons Mertens begkomt FC Malinois vrijschop, in corner geweerd.

Dan volgt een fout van Bourgeois. Heer Christophe legt de partij stil en roept beide teams tot de orde. Willy Ulens breekt door. Truyts redt al uitloopend. Willy Ulens en Flor Lambrechts missen heel gemaakte doelen. Op center van Verbiest staat Rik De Deken corner toe en deze levert niets op. Bourgeois schiet van ver naar doel. Louis Somers redt in corner die verwerkt wordt. Jean De Clercq dient verzorgd. Op het half uur zet Dis Bastin in. Flor Lambrechts geeft aan Jos Van Beeck, die nummer drie doelt. De Clercq herneemt. Louis Somers duikelt mooi op schot van Hellemans. Op vrijschop voor hands, houdt Louis Somers een schot van Verbiest en wordt ruw aangeloopen door Noëth. Een rush van Dis Bastin wordt door Hellemans gered.

Op center van Sooi(ke) De Vries, kogelt Jos Van Beeck. Truyts redt. Nog komt Truyts reddend tusschen. Hoezeer R.A.F.C. nog aandringt, het blijft 3-1.

Onze beschouwingen
De 3-1 zege van R.A.F.C. tegen FC Malinois, heeft voorzeker de overwinning aan de besten doen toekomen. Het moet gezegd, dat de partij onwaardig was van eere-afdeling, zoo onder oogpunt van spel als van geest. R.A.F.C. verdiende al in de eerste helft voorsprong, na de rust was het spel verdeeld. Het derde doel van R.A.F.C. deed de Mechelaars begeven. R.A.F.C. was de meerdere op technisch gebied, van schoon spel was weinig sprake, vermits er onophoudend gehaakt en geduwd werd. Bij R.A.F.C. waren Louis Somers, Rik De Deken, Alfons Mertens, Sooi(ke) De Vries en Jos Van Beeck bij de beste. De leiding van heer Christophe was goed, maar meerdere spelers maakten het hem bepaald lastig.

(bron: GvA - historisch archief - 04/04/1932)

Statistieken

R. Antwerp F.C. R.F.C. Malinois

Elftallen

Louis Somers
Pol Dua
Rik De Deken
Charles Simons
Alfons Mertens
Jean De Clercq
Sooi(ke) De Vries
Flor Lambrechts
Willy Ulens
Jos Van Beeck
Désiré Bastin
Charles Truyts
Jozef Scherps
Alphonse Rits
Désiré Verstraeten
August Hellemans
Désiré Bourgeois
Louis Verbiest
Gabriël Noëth
François Van de Mert
Kamiel Verdoodt
Félix Van Campenhout

Wissels


Begin Match
Jos Van Beeck      
      Félix Van Campenhout 1-1 4'
7' Jos Van Beeck 2-1      
44' Willy Ulens 3-1      
90' Eindstand 3-1 90'
TERUG