Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

R. Antwerp F.C. F.C. Turnhout
2 1
24.01.1932 Plaats: Bosuilstadion

Scheidsrechter: E. Swillen

Wedstrijdverslag

Na Royal Antwerp FC - FC Turnhout
Betrekkelijk veel volk op het Boschuilstadion, om deze match bij schoon weder bij te wonen. Ten 2 ure treden de teams op onder leiding van heer Swillen. Royal Antwerp FC wint den toss en leidt direkt een schoonen aanval, waarop Dis Bastin en Flor Lambrechts Engelen op de proef stellen. Corner voor FC Turnhout wordt gevolgd door een kei van Remi Van Wauwe, door Engelen met brio gered. Corner voor R.A.F.C. levert niets op. Alfons Mertens zoekt van ver doel te vinden. Op de zesde minuut geeft Remi Van Wauwe over aan Flor Lambrechts, die prachtig den scoor opent. R.A.F.C. bljft in groote meerderheid. Corner voor R.A.F.C. brengt niets op. R.A.F.C. dringt aan, doch Remi Van Wauwe begaat hands voor doel. Corner zonder uitslag voor FC Turnhout. Op de 15e minuut wordt Flor Lambrechts gekwetst.

Sooi(ke) De Vries centert in. Beyens weert onvoldoende en Dis Bastin net nummer twee. Corner voor FC Turnhout levert niets op. Dan volgt een doelworsteling van belang voor de Kempische netten. Flor Lambrechts herneemt. R.A.F.C. blijft fel in meerderheid, geen gebruik makend van een corner. Op de 22e minuut ontsnapt FC Turnhout. Van Echelpoel geeft aan Bax, die op zijn eentje tegen gaat doelen. Corner voor R.A..F.C. zonder gevolg. De rood-witten zijn flink de meerderen. De Turnhoutsche achterhoede heeft werk te over. Bax verkijkt een schoone kans op center van Keuppens. Engelen houdt een kei van Jos Van Beeck. Dan zet Keuppens naast de kooi op center van Hoyberghs. Corner voor R.A.F.C. zonder gevolg. Als Charles Pincket fout begaat, neemt FC Turnhout geen voordeel uit den vrijschop.

Na de poos doet R.A.F.C. een eersten aanval, waarop Louis Deceuninck een kei van Keuppens met de vuist in corner redt. Corner voor R.A.F.C., zonder gevolg, waarop de rood-witten fel in meerderheid komen, zonder doel te lukken. Louis Deceuninck moet dan een shot van Keuppens verwerken, waarop een corner voor R.A.F.C. niets oplevert. Nog een nieuwe hoekschop voor de rood-witten zonder uitslag. Op center van Sooi(ke) De Vries kopt Remi Van Wauwe rakelings naast. Keuppens dringt aan en Van Echelpoel bekomt hoekschop, doch Keuppens geeft hem achter. R.A.F.C. blijft aanvallen, maar de Kempische achterhoede werkt schitterend. De voorlijn van FC Turnhout werkt op ontsnappingen, doch een corner wordt alweer achtergegeven.

Engelen houdt dan een schoon shot van Jos Van Beeck, ten koste eener schoone duikeling. Flor Lambrecht ziet kans voor open doel over te schieten. Op hands van Pol Dua trekt FC Tunrhout geen profijt uit een vrijschop. Keuppens plaatst naast. Engelen stopt een kei van Jos Van Beeck. Een hands van een Turnhoutsch achterspeler bljft onbestraft. Engelen duikelt schoon op shot van Jos Van Beeck, waarop R.A.F.C. free-kick bekomt voor maalen van Simons, zonder eenig gevolg. Sterckx loopt een vermaning op. Het kempisch doel ontsnapt gelukkig aan de doorboring. R.A.F.C. blijft baas, maar de Turnhoutsche pogingen zijn steeds gevaarlijk.Een gevaarlijke poging langs Keuppens en Bax ziet Pol Dua redden. Nu dringt R.A.F.C. nog even aan, waarop FC Tunhout een schoone kans verkijkt voor doel.

Weldra wordt het einde gefloten en blijft R.A.F.C. winner met 2-1. Louis Deceuninck houdt een kopstoot van Van Echelpoel. Het spel is nu vrijwel verdeeld. Als Sooi(ke) De Vries en Remi Van Wauwe mekaar hinderen, gaat het leder naast. Na een Turnhoutsche poging wordt Remi Van Wauwe hard aangeloopen voor doel en FC Turnhout ontzet. Engelen houdt al duikelend een schot van Jos Van Beeck. Op den corner ontzet FC Tunhout moeilijk. Rust wordt gefloten met 2-1.

Onze beschouwingen
De wedstrijd tusschen R.A.F.C. en F.C.T., die volgens de meesten op een afgeteekende locale zege eindigen zou, is nipt en verdiend door R.A.F.C. behaald geworden. F.C.T. miek aanvankelijk geen impressie. R.A.F.C. domineerde afgeteekend en leidde spoedig met twee om nul. Edoch, dan hernaam F.C.T. moedig en wist zelfs tegen te doelen. Aan de rust luidde de scoor twee om een. Na de rust was R.A.F.C. steeds de meerdere, doch F.C.T. op verdediging spelend en bovendien af en toe gevaarlijk uitvallend, liet niet eens meer doelen en aldus bleef R.A.F.C. toch terecht winner. De Antwerpploeg voldeed niet geheel. Louis Deceuninck, Pol Dua en Sooi(ke) De Vries haalden hun gewoon spel uit. F.C.T. is een moedige ploeg, die zeker beter verdient dan de 14e plaats. Engelen, de gebroeders Beyens en Bax gaven alleszins goed spel te zien. De leiding van heer Swillen was heel goed.
(bron: GvA - historisch archief - 20/04/2016)

Statistieken

R. Antwerp F.C. F.C. Turnhout

Elftallen

Louis Deceuninck
Charles Pincket
Pol Dua
Charles Simons
Alfons Mertens
Frans Peeraer
Sooi(ke) De Vries
Flor Lambrechts
Remi Van Wauwe
Jos Van Beeck
Désiré Bastin
Frans Engelen
Henri Beyens
Louis Beyens
Alfons Bluekens
Jozef Van Eyck
Paul Avonds
Jan Hoyberghs
Sterckx
Frans Bax
Alfons Van Echelpoel
Jozef Keuppens

Wissels


Begin Match
6' Flor Lambrechts 1-0      
16' Désiré Bastin 2-0      
      Frans Bax 2-1 22'
Ruststand 2-1
90' Eindstand 2-1 90'
TERUG