Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

R. Antwerp F.C. RC Malines (SR)
1 3
08.11.1931 Plaats: Bosuilstadion

Scheidsrechter: De Gotte

Wedstrijdverslag

Na Royal Antwerp FC - Racing

De ontmoeting tusschen Royal Antwerp FC en .. had heel wat belangstelling gewekt. Veel Mechelsche supporters waren aanwezig. Het veld lag als naar gewoonte in perfecten staat, wijl een tamelijk harde wind over de lengte van den grond blies. Ten 2 ure stelde heer De Gotte de teams in lijn.

Racing wint den toss en heeft het voordeel van den wind, maar Nouwens moet al direct een gevaarlijke poging van Willy Ulens stuiten. Op de tweede minuut zet Dis Bastin in, Flor Lambrechts mist zijn schot, de bal belandt op Nouwens en Jos Van Beeck plaatst nummer een in het net. Een gevaarlijke reactie van Racing wordt opgeklaard. Op pas van Bob Paverick herneemt Willy Ulens. Nouwens zet in corner die niets opbrengt. Jos Van Beeck plaatst over de kooi op inzet van Dis Bastin. J. Diddens centert op 't zijde. Nu komt een fout tegen Bob Paverick. De free-kick komt bij Dis Bastin. Leyers houdt gelukkig een schuiver van Willy Ulens, waarna J. Diddens nevenzet. Op de 11e minuut bekomt Racing een corner. Nadat de linesman goalkick aanwees langs Charles Pincket en dank aan den wind vliegt de bal onder de lat in het doel van R.A.F.C. (1-1).

R.A.F.C. dringt nu aan tegen den wind, maar Nouwens weert zich als een duivel. Dis Bastin dwingt een corner af, waarop Flor Lambrechts overkopt. Michiels gaat aan de andere zijde op 't net schieten op aandringen van E. Giraud. Op kogel van Willy Ulens duikelt Leyers in hoekschop, waarop hij een kopstoot van de midvoor van R.A.F.C. moet stoppen. Verdeeld spel met goede persoonlijke pogingen. Een corner voor R.A.F.C. wordt gevolgd door recorner die niets oplevert. R.A.F.C. is de meerdere, maar de afwerking laat te wenschen over. Michiels en Jean De Clercq komen in botsing. De Antwerpman moet zich doen verzorgen en de kleedkamer vervoegen. R.A.F.C. vervolgt moedig met tien man, maar het faalt aan geestdrift. De bezoekers vallen aan. Dis Bastin mist op pas van Willy Ulens. Jos Van Beeck speelt half en hierdoor is de voorlijn fel verzwakt.

J. Diddens zet naast. E. Giraud verplicht Louis Somers te redden. J. Diddens centert over. Op de 39e minuut valt Racing aan langs links. Charles Simons en Charles Pincket missen. Verbiest zet er dan den voet achter, zoodat Racing met 1-2 leidt.

Tijdens de rust doet de muziek van Racing zich toejuichen met zijn allernieuwste volkwijsjes. Jean De Clercq herneemt op den rechtervleugel. Racing mist alras een reuzenkans langs Verbist. Bij R.A.F.C. speelt Bob Paverick nu linksbinnen. Na twee minuten wordt Dis Bastin door Houthuys in den rug geduwd en de linesman doet penalty toekennen. Leyers houdt het schot van Willy Ulens. Op trekschot plaatst Bob Paverick rakelings over, waarop Willy Ulens aan Jean De Clercq geeft. Leyers duikelt het schot in corner. R.A.F.C. is nu baas en Racing speelt op verdediging. R.A.F.C. bekomt corner zonder uitslag, nadat Verbiest gekwetst het veld verlaten heeft. Louis Somers klaart een gevaarlijke Mechelsche poging op. Dis Bastin schiet over het doel. Racing rukt zich los. Een paar aanvallen eindigen op 't nippertje af. Op pas van Dis Bastin mist Jean De Clercq.

Leyers redt en houdt ook nog een kanonbal van Dis Bastin, waarop Verbiest herneemt op de linkervleugel. Leyers houdt een schot van Jean De Clercq. Op pas van Jean De Clercq zet Willy Ulens naast. Op de 23e minuut komt de bal bij Michiels en deze rent naar doel. Louis Somers duikelt, maar het leder gaat in het doel en er weer uit. Na tusschenkomst van de linesman wordt het punt goedgekeurd. Een corner voor R.A.F.C. blijft ongefloten. Racing mist nog een schoon kans. Een corner van R.A.F.C. ziet Dis Bastin hard naast schieten. Jos Van Beeck gaat terug van voor spelen. Een corner voor de rood-witten haalt niets uit. Racing speelt met overtuiging. R.A.F.C. presteert als een geslagen team. Verbiest zet over de kooi. Flor Lambrechts speelt linkerhalf en Bob Paverick rechtsbinnen. Nouwens zet met het hoofd een kei van Dis Bastin in corner en verwerkt ook de hoekschop.

Een free-kick tegen Nouwens haalt niets uit. Leyers loopt gepast uit op rush van Dis Bastin. Weer corner, de zesde al voor R.A.F.C., waarop Jos Van Beeck kopt en Nouwens nipt redt. R.A.F.C. dringt nog aan. Een corner brengt niets op. Een corner voor Racing en een voor R.A.F.C. en het einde treedt in met 1-3.

Onze beschouwingen
R.A.F.C. presteerde ver onder haar gewoon spelpeil. Het vertoonde spel stond niet zeer hoog. Racing heeft haar aanhangers ten zeerste kunnen bevredigen. Moed, geestdrift en het puike verdedigingsspel der achterlinie gaven den doorslag in de 1-3 zege. Racing verloor op geen oogenblik den moed en wist zelfs de kans heel en al te doen keeren; Op vrij kansrijke wijze werd gelijkgesteld en als R.A.F.C. dan ook nog Jean De Clercq verloor, werd het rood-witte team ontredderd. Racing nam nog voor de rust de voorsprong en bepaalde zich dan ook na rust den voorsprong te behouden. Beter nog Michiels lukte een gelukkig doel. Spijts de verwoede pogingen van R.A.F.C. bleef het 1-3. R.A.F.C. is ons een revanche verschuldig. Bij rood-wit zijn slechts de backs, Jos Van Beeck en Alfons Mertens voor zijn tweede helft, te melden.

Bij Racing verdienen de verdediging, Van Camp en J. Diddens een speciale vermelding. De leiding kon niet bevredigen. Hoe zwak heer De Gotte ook was, verwonderde het ons des te meer hoe weinig hij nota nam zijner linesmen.

(bron: GvA - historisch archief - 09/11/1931)

Statistieken

R. Antwerp F.C. RC Malines (SR)

Elftallen

Louis Somers
Charles Pincket
Rik De Deken
Charles Simons
Alfons Mertens
Jean De Clercq
Bob Paverick
Flor Lambrechts
Willy Ulens
Jos Van Beeck
Désiré Bastin
Guillaume Leyers
Theodoor Nouwens
Jan Hamers
Torke Houthuys
Van Camp
Gaston Giraud
Victor Michiels
Edmond Giraud
Verbiest
Alfons Diddens
Jan Diddens

Wissels


Begin Match
2' Jos Van Beeck 1-0      
      Charles Pincket (own-goal) 1-1 11'
      Verbiest 1-2 39'
Ruststand 1-2
      Victor Michiels 1-3 68'
90' Eindstand 1-3 90'
TERUG