Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

R. Antwerp F.C. A.R.A. La Gantoise
4 1
06.03.1927 Plaats: Bosuilstadion

Scheidsrechter: De Gotte

Wedstrijdverslag

Na Royal Antwerp FC - ARA la Gantoise
Het twijfelachtige weder en de concurrentie van de wedstrijd in het Olympisch Stadion, waren er oorzaak van dat er ten hoogste 2.000 toeschouwers rond het Antwerpveld geschaard stonden, wanneer heer De Gotte de teams tusschen de krijtlijnen floot. De eerste helft kan als volgt samengeveegd worden: verdeeld spel gedurende het eerste kwartier. Royal Antwerp FC neemt alsdan stilaan de meerderheid en neemt na een mooi doel, de leiding der partij in handen, zoodat de 3-0 voorstand aan de rust gewettigd was.

Na de poos was het spel goed verdeeld, doch stilaan toonde R.A.F.C. een zekere meerderheid. Beide ploegen gelukken in de tweede helft een doel. De 4-1 uitslag is enigszins gevleid, doch de rood-witten waren in alle geval de besten op 't veld. Bij R.A.F.C. zijn Sus Van den Cloot, Ferdinand Wertz, Camiel Simons, Willy Ulens en Alfons Mertens te vermelden, tewijl bij ARA la Gantoise Celié en Despae vooral te vermelden zijn. Boesman vertoonde in't geheel geen internationaal spel en zal zondag a.s. heel wat water moeten spelen. Om 3 ure stelt heer De Gotte de teams in lijn.

Ferdinand Wertz wint den toss en stelt ARA la Gantoise tegenover den wind. Rik De Deken moet een free-kick door ARA la Gantoise bekomen in corner redden. De hoekschop wordt verwerkt. Ferdinand Wertz schiet vervolgens twee keer tereke op doel. Despae schiet op zijne beurt op pas van Lammens, Sus Van den Cloot redt. Celié redt prachtig op corner door Dis Bastin gegeven. Op pas van Jean De Clercq mist Willy Ulens een eenige kans tot doelen. Gedurende een aantal minuten verloopt het spel zonder meldenswaardig feit. Op pas van Jean De Clercq, zendt Willy Ulens op den doelpaal. Een corner voor R.A.F.C. geeft niets. Op missen van Alfred Beugnier, verkijkt Despae een schoone kans. Rik De Deken moet nog in corner redden om zijn kamp te ontzetten. Aan den 28en minuut zet Ward Bastin mooi over en Willy Ulens net het eerste doel voor R.A.F.C.

ARA la Gantoise valt fel aan. Ward Bastin wordt tweemaal vermaand en Despae een free-kick nevenschietend, begint het volk te roepen, wat heer De Gotte verplicht de match voor een paar minuten stil te leggen. Pas is heraangevangen of 't Serclaes begaat hands in 't strafschopgebied, waarna de penalty door Willy Ulens in de handen van Celié gezonden. Aan den 40en minuut bekomt R.A.F.C. corner. Willy Ulens valt en Alfons Mertens herneemend, doelt met een plafondschot nummer twee voor rood-wit. Aan de 44en minuut zet Ward Bastin over. Willy Ulens schiet, Celié redt al vallende. Het leder ontglipt hem en R.A.F.C. leidt met 3-0 als de rust gefloten wordt.

Bij de herneming vinden schoten van Dis Bastin, Lammens en Despae de keepers op de goede plaats. Een doelpoging langs Willy Ulens wordt voor off-side vernietigd, waarna Sus Van den Cloot mooi redt op schoten van De Koninck en Lammens. Ferdinand Wertz stelt Celié meermalen aan 't werk, doch de Gentsche doelverdediger kan niet beletten dat Ferdinand Wertz aan de 21en minuut op center van Alfons Mertens nummer vier aanteekent. Celié redt nog mooi. ARA la Gantoise bekomt corner door Reute gegeven, waarop doelworsteling ontstaat. Despae profiteert ervan om op den 41en minuut, de eer der blauw-witten te redden. De scoor zal niet meer veranderen. R.A.F.C. behaalt een welverdiende zegepraal.

(bron: GvA - historisch archief - 06/03/1927)

Statistieken

R. Antwerp F.C. A.R.A. La Gantoise

Elftallen

François Van den Cloot
Warre Bastin
Alfred Beugnier
Charles Simons
Rik De Deken
Alfons Mertens
Jean De Clercq
Gustaaf Meiren
Willy Ulens
Ferdinand Wertz (K)
Désiré Bastin
Edgard Celié
Godefroid De Rijcke
Hector Lefèbre
Gustave Boesman
Eduard de 't Serclaes
Joseph De Groote
Carlo Reute (K)
Georges Despae
Jules Lammens
Leon De Koninck
Romain Van der Meire

Wissels


Begin Match
28' Willy Ulens 1-0      
40' Alfons Mertens 2-0      
44' Willy Ulens 3-0      
Ruststand 3-0
66' Ferdinand Wertz 4-0      
      Georges Despae 4-1 86'
90' Eindstand 4-1 90'
TERUG