Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

RC Malines R. Antwerp F.C.
3 3
06.11.1927 Plaats: Oscar Van Kesbeeckstadion

Scheidsrechter: Lamoureux

Wedstrijdverslag

Na RC Malines - Royal Antwerp FC

Niettegenstaande het slecht weder, had zich een talrijk publiek naar het voetbalplein verplaatst. Heer Lamoureux rangschikt de ploegen. Royal Antwerp FC wint den toss en onmiddellijk breekt Racing door. R.A.F.C. heeft weldra de overmacht. Op den derden minuut teekent Willy Ulens een doel aan. Louis SOmers wordt tweemaal op de proef gesteld door J. Diddens. Burssens dwingt twee corners af, echter zonder gevolg. R.A.F.C., na een schoon samenspel tusschen hare voorwaartsen, teekent het tweede doel aan, door tusschenkomst van Willy Ulens. R.A.F.C. ontsnapt aan een aardig standje voor hare kooi. R.C. Malines breekt door alngs Houthuys. J. Diddens doelt voor de eerste maal op den 20en minuut.

Een corner van Burssens brengt R.A.F.C in gevaar. Rik De Deken houdt J. Diddens tegen. De penalty daardoor aangebracht, wordt door denzelfden speler in een doel veranderd. De ploegen staan dus gelijk, maar R.A.F.C. geeft zich niet over en daalt in het Mechelsch kamp, waar Willy Ulens voor de derde maal doelt. Gedurende de tien volgende minuten hebben de bezoekers de bovenhand. Een vierde punt, weer door Willy Ulens, wordt door den scheidsrechter vernietigd. R.A.F.C. leidt aan den poos met 2-3.

Na de rust hebben de Mechelaars het voordeel van den wind en vestigen zich in het Antwerpsch kamp, zonder er in te slagen de ploegen gelijk te zetten. Burssens ontsnapt en brengt een corner aan. Eenige minuten daarna doelt dezelfde speler op afstand. De laatste oogenblikken zijn zeer woelig ten voordeele der gastheeren die twee corners bekomen, zonder nochtans te kunnen doelen.


(bron: GvA - historisch archief - 07/11/1927)

Statistieken

RC Malines R. Antwerp F.C.

Elftallen

Vercammen
Théodore Nouwens
Jan Siroen
Charles Goyvaerts
Joseph Coenegracht
Jozef Verschueren
Etienne Burssens
Alfons Diddens
Jan Diddens
Hector Houthuys
Guillaume Mossoux
Louis Somers
Rik De Deken
Camiel Simons
Charles Simons
Alfons Mertens
Jean De Clercq
Jos Mortelmans
Flor Lambrechts
Ferdinand Wertz
Willy Ulens
Désiré Bastin

Wissels


Begin Match
      Willy Ulens 0-1 3'
      Willy Ulens 0-2 10'
20' J. Diddens 1-2      
25' J. Diddens 2-2      
      Willy Ulens 2-3 35'
Ruststand 2-3
60' Burssens 3-3      
90' Eindstand 3-3 90'
TERUG