Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

R. Antwerp F.C. Royal Standard Club Liégeois
3 0
07.04.1929 Plaats: Olympisch Stadion

Scheidsrechter: Hubrecht

Wedstrijdverslag

Na Royal Antwerp FC - R Standard CL

Royal Antwerp FC had eens te meer de massa-opkomst voor haar match tegen R Standard CL. Het uitstekend weder was trouwens van de partij. Bovendien behaalde R.A.F.C. na een saaie eerste helft, een afgeteekend succes op de Waalsche bezoekers. Heer Hubrecht stelt de ploegen tusschen de krijtlijnen. Paty wint den toss en vertrekt met de zon de den wind in de rug. De eerste aanvallen komen van R.A.F.C., die twee corners afdwingt zonder gevolg. Bij een eerste bezoek van de Luikenaars in 't Antwerpkamp staat Rik De Deken eveneens corner toe. Het leder vliegt een paar malen heen en weer voor het doel tot de Degrange overkopt. Een nieuwe aanval van R.S.C.L. eindigt met een kopbal van Devos over de lat. Een flauw schot van Willy Ulens vliegt naast. Wanneer Bonhivers ontsnapt is, moet Charles Pincket een corner toestaan. R.S.C.L. dringt aan langs Devos, wiens schot door Rik De Deken onschadelijk wordt gemaakt.

Aan de 16e minuut slaat Waroux in den hoek van het strafschopgebied op corner van Dis Bastin den bal met de hand neerslaat, kent heer Hubrecht een penalty toe. Willy Ulens zendt den strafschop boven de lat. R.S.C.L. dringt opnieuw aan langs den vleugel Ledent en heeft weer een hoekschop te nemen. Na een bezoek van R.A.F.C. in de buurt van Paty, breekt Devos door de backlijn, doch het leder scheert den doelpaal. Dis Bastin ontvlucht en zendt een schuin schot op Paty die zonder moeite verwerkt. Aan de overzijde heeft Louis Somers een bal van Degrange te verwerken. Een aanval van R.A.F.C. wordt verknoeid door Flor Lambrechts die alleen voor doel nog gelegenheid vindt nevens te zenden. Louis Somers wordt nog op de proef gesteld, waarna Couquelet op ontsnapping van Frans Lodts corner toestaat. Hierop treedt de rust in met blanken scoor.

Bij de hervatting dwingt Frans Lodts dadelijk twee corners af zonder gevolg. Frans Lodts komt terug, zet goed voor, doch Willy Ulens zendt naast. R.A.F.C. is nu de aanvallende partij, doch twee schuivers van Willy Ulens vliegen naast den paal. R.S.C.L. is teenemaal ingedrukt. Beurtelings staan Waroux en Ditzler een corner toe, waaruit R.A.F.C. geen voordeel trekt. R.A.F.C. dringt aan, maar terwijl het backpaar Waroux en Couquelet de beste aanvallen weert, is Paty ook klemvast om kort achtereenvolgende gevaarlijke schoten van Willy Ulens te houden. Aan de 17e minuut kan Jos Van Beek op center van Dis Bastin het eerste punt inzenden, ondanks een duikeling van Paty. Een aanval van de gebroeders Ledent brengt een corner op. Even later redt Louis Somers een schot van F. Ledent, waarna die corner afdwingt. Deze levert geen voordeel op aan R.S.C.L., wel integendeel. Laat toe dat Willy Ulens doorbreekt en op zijn eentje nummer twee naast Paty in het net zendt.

Men speelt 27 minuten. R.S.C.L. waagt een paar aanvallen, doch verder dan een corner in hun voordeel, komt het niet. Langs den anderen kant blaast R.A.F.C. nu die krachtsinspanning ook wat uit. Evenwel komt aan de 40e minuut op corner van Willy Ulens langs Dis Bastin en Jos Van Beeck zendt nog een derde punt in. De Luikenaars hadden wel verdiend de eer te redden.


Onze indrukken
De eerste helft was licht in 't voordeel van de door den wind geholpen Luikenaars. De 0-0 stand aan de rust wijst duidelijk op de zwakte der voorlijnen. Wij moeten er zelfs niet bijvoegen dat de verdedigers te sterk weren, want geen van beide keepers had een noemenswaardig schot te houden. Devos langs de ene en Dis Bastin langs de andere zijde, toonden zich evenwel besluitvaardig, maar in 't geheel droeg de partij den stempel van het naseizoen. R.A.F.C. had ongelijk tegen den wind in, hoog in de lucht te spelen en had met kort, laag spel beter kunnen presteren. Na de rust is R.A.F.C. op hare beurt door den wind geholpen, oververdiend baas, doch ondanks de bijzondere krachtinspanning, blijft het succes uit tot de 17e minuut wanneer Paty een tikje te laag duikelt. Als Willy Ulens op prachtige persoonlijke poging door een tweede doelpunt de zegepraal zeker maakt, is de energieke weerstand van R.S.C.L. gebroken. De scoor loopt op tot 3-0 in het voordeel van R.A.F.C.

(CH - bron: GvA - historisch archief - 08/04/1929)

Statistieken

R. Antwerp F.C. Royal Standard Club Liégeois

Elftallen

Louis Somers
Charles Pincket
Rik De Deken
Charles Simons
John Mortelmans
Jean De Clercq
Frans Lodts
Flor Lambrechts
Willy Ulens
Jos Van Beeck
Désiré Bastin
Joseph Paty
Marcelin Waroux
Gaston Couquelet
Georges Ditzler
René Dohet
Dieudonné Couquelet
Matthieu Bonhivers
Arthur Delgrange
Firmin Divé
François Ledent
René Ledent

Wissels


Begin Match
Ruststand 0-0
62' Jos Van Beeck 1-0      
66' Willy Ulens 2-0      
85' Jos Van Beeck 3-0      
90' Eindstand 3-0 90'
TERUG