Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

R. Antwerp F.C. R.F.C. Malinois
1 1
05.02.1939 Plaats: Bosuilstadion

Scheidsrechter: E. Amelinckx

Wedstrijdverslag

Na Royal Antwerp FC - FC Malinois

De komst der Malinois-ploeg heeft de massa der groote dagen naar den Boschuil gelokt. Het heerlijke weertje en het belang van de partij voor FC Malinois zijn niet vreemd aan dit succes. Beide ploegen zijn veranderd als gevolg der griep-epidemie. Onder leiding van heer Amelinckx treden de samenstellingen op. FC Malinois trapt af, maar de eerste aanval komt langs Fernand Desmidt. FC Malinois reageert, maar Van Campenhout trekt geen uit uit een val van Jos Weyns. De partij gaat dan verdeeld verder, waarbij een vrijschop tegen Remi Van Wauwe den inzet beteekent van een geweldig Antwerpoffensief. Fernand Desmidt en Sooi(ke) De Vries kogelen puik op doel. Het applaus is van korten duur. Er wordt veel te veel in de hoogte gespeeld. Op center van Andries zet De Cleyn puik op doel, Richard Gedopt komt netjes tusschen. Als de Antwerpachterhoede deerlijk faalt, zet De Cleyn voor open goal naast. Aan de overzijde belandt een keihard volee-schot van Jos Wagner op Rits, terwijl Van de Mert op een goed opgebouwden aanval van FC Malinois rakelings naast schiet.

Er volgt sensatie voro de Mechelse kooi als Fernand Desmidt doorbreekt zonder dat het binnentrio de kans vindt om te schieten. De partij is wel spannend, maar de spelhoedanigheid is verre van bemoedigend. Cannaerts krijgt nu meer werk en Van den Driessche komt goed tusschen op een doorbraak van Jos Wagner, die maar niet los geraakt uit de bewaking van Rits. Deze laatste onderscheidt zich op de flink gevoerde en toch niet zeer gevaarlijke aanvallen van de bezoekers. De lokalen concentreren al het spel op Jos Wagner, instede van langs de vleugels te werken. Op schot van Fernand Desmidt komt de bal bij Jos Wagner, deze laat aan Gommaire Lodts die onbegrijpelijk overschiet. Als FC Malinois na vele minuten loskomt, geeft Van de Mert schoon door, maar de uitloopende Richard Gedopt, trapt voor de voeten van De Cleyn met brio weg. Als Van Campenhout doorbreekt, komt Gust Pauwels mooi tusschen. Hij stuurt vooruit, maar Jos Wagner kraakt zijn schot. Cannaerts tipt een schot van Jos Wagner in corner.

Hierna komt de Antwerpkooi in groot gevaar op een corner van FC Malinois. Richard Gedopt en Cannaerts grijpen flink in op schoten van De Cleyn en Sooi(ke) De Vries. Met FC Malinois ten aanval komt de rust met blanken scoor.

De tweede helft
Pas is hernomen op Gust Pauwels en Jos Weyns geraken onklaar. De Cleyn breekt door, maar Richard Gedopt stopt nog op de lijn. De Mechelaars dringen nog aan, maar de Antwerpbacks en vooral Jos Weyns trapt ongenadig weg. Twee corners voor FC Malinois wijzigen het uitzicht der partij niet. FC Malinois dringt aan, maar wanneer Jos Wagner langs de lijn wegrent, trapt Fernand Desmidt voor open kooi naast. Jos Weyns breekt een aanval langs Andries, terwijl Verstraeten corner toestaat die achtergaat. De Mechelaars verplaatsen dadelijk het spel. Richard Gedopt moet flink duikelen op een schuiver van Van de Mert. Na 16 minuten volgt een goede aanval van R.A.F.C. Gommaire Lodts schuift naar rechts, Fille Blanckers bemachtigt den bal en opent onweerstaanbaar den scoor (1-0). Pas twee minuten later, als de Mechelse voorlinie gewijzigd is met Van de Mert als midvoor en De Cleyn als linksbuiten, komt de Antwerpkooi in groot gevaar.

Andries zet mooi voor, Van de Mert zet naast den uitgeloopen Richard Gedopt binnen (1-1). De lokale keeper moet verzorgd worden. R.A.F.C. dringt nu op haar beurt even aan, maar de Mechelaars zijn gevaarlijker. De Cleyn stelt Richard Gedopt tweemaal op de proef. Bob Paverick brengt het leder mooi op, maar Jos Wagner krijgt geen kans. Richard Gedopt grijpt nog in. OP een gevaarvolle poging van Van de Mert. Cannaerts neutraliseert een gevaarlijke rush van Jos Wagner. Na een flinken aanval van R.A.F.C. langs Fernand Desmidt, Jos Wagner en Sooi(ke) De Vries, breekt Van de Mert puik door. Richard Gedopt redt al uitloopend. Als Van de Mert weer probeert door te breken, neemt Bob Paverick hem het leder in extremis af. Gust Pauwels dient dan verzorgd te worden. Als er pas hernomen is, krijgt De Cleyn eveneens een duw, zoodat opnieuw onderbroken wordt. De leiding van heer Amelinckx is lang niet streng genoeg in verhouding met het voetjes-zetten en duwen, waarvoor beide clubs een voorliefde schijnen te hebben.

Als Sooi(ke) De Vries een corner afdwingt en deze haarfijn voor doel plaatst, is Cannaerts geslagen, maar Van den Driessche redt op de lijn. Jos Wagner mist op center van Sooi(ke) De Vries, terwijl Bob Paverick een aanval van De Cleyn breekt. Remi Van Wauwe trapt een schot van Van de Mert voor de doelmond weg. Van de Mert, wiens gekwetste been nog niet in orde is, moet weggebracht worden. Tot ieders voldoening komt het einde met 1-1, na een spannende match. Bob Paverick en Rits waren de beste spelers op 't veld, terwijl referee Amelinckx veel te toegeeftlijk was. Gelukkig dat de partij niet ontaardde.


(bron: GvA - historisch archief - 06/02/1939)

Statistieken

R. Antwerp F.C. R.F.C. Malinois

Elftallen

Richard Gedopt
Bob Paverick
Gust Pauwels
Jos Weyns
Sooi(ke) De Vries
Fille Blankers
Bert D'Hollander
Remi Van Wauwe
Jos Wagner
Fernand Desmidt
Gommaire Lodts
Karel Cannaerts
Jean Jonckers
Van den Driessche
Désiré Verstraeten
Alfons Rits
Patteet
Joseph Andries
Hendrik Coppens
Albert De Cleyn
François Van de Mert
Félix Van Campenhout

Wissels


Begin Match
16' Fille Blankers 1-0      
      Van de Mert 1-1 18'
Ruststand 1-1
90' Eindstand 1-1 90'
TERUG