Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

Daring Cl. de Brux. S.R. R. Antwerp F.C.
0 2
27.11.1938 Plaats: Stade Oscar Bossaert

Scheidsrechter: Francken

Wedstrijdverslag

Na Daring CB SR - Royal Antwerp FC

Slechts weinlg belangstelling voor de ontmoeting. R Antwerp Fc heeft het eerder kansrijk gehaald, daar Daring CB bijna voortdurend in meerderheid was, maar voor doel niet besluiten kon. Onder leiding van heer Francken komen de elftallen in het veld.

Daring CB wint den opgooi, waarna een minuut ingetogenheid gevraagd wordt ter nagedachtenis van den afgestorven Baron de Layeleye. Nauwelijks begonnen, zendt Vital Backeljau keihard op doel, maar het leder gaat rakelings over. Alexis mist daarop een schoone kans. R Antwerp FC richt zich het eerste in en vestigt zich in het kamp van Daring CB. De lokale backs houden vooreerst de bovenhand. Na 15 minuten gaat het spel dan geljik op, waarna Daring CB bepaald in meerderheid komt. Richard Gedopt moet dan ook schoten houden van Cavenaille en Van Ingelghem. R.A.F.C. is ingedrukt, wat niet belet dat aan de 27e rninuut Vital Backeljau mooi voorzet aan Jos Wagner die doorbreekt en den uitgeloopen Rooms het nakijken bezorgt. Daring CB reageert, maar heeft geen meeval voor doel. Het dient ook gezegd dat de voorwaartsen zoo besluiteloos mogelijk zijn. Met Daring CB ten aanval, komt de rust met 0-1.

Bij de hernerning is Daring CB weer in de meerderheid. maar Van Ingelghem zendt op Richard Gedopt. R.A.F.C. brengt evenwicht in het spel. Een poging van Jos Wagner mislukt van een niet. Daring CB voert daarop het hoge woord, maar alle schotvaardigheid blijft zoek. R.A.F.C.trekt zich op verdediging terug en speelt met vier backs. Dit belet echter niet dat aan de 20e minuut Vital Backeljau haarfijn aan Jos Wagner voorzet, die Keurvels voorbijsnelt en met een onhoudbaar schot den voorsprong der rood-witten verstevigt. Daring CB wijzigt haar elftal. De voorlijn wordt nu: Alexis, Buyle, Lanckmans, Van Ingelghem en Cavenaille, wijl Poelmans half-rechts wordt. De besluitvaardigheid verbetert er evenwel niet op. Hoewel Daring CB ook de laatste 15 minuten in de meerderheid blijft, kunnen de aarzelende voorwaartsen er niet in gelukken het eerreddend punt te netten. Einde ziet R.A.F.C. dan ook met 0-2 winnen.

(bron: GvA - historisch archief - 28/11/1938)

Statistieken

Daring Cl. de Brux. S.R. R. Antwerp F.C.

Elftallen

Émile Rooms
Jean Keurvels
Benoît Saenen
Albert Lanckmans
Charles Teuninck
Paul Henry
Albert Alexis
Joseph Van Ingelghem
Fernand Buyle
Poolmans
Louis Cavenaille
Richard Gedopt
Bob Paverick
Gustaaf Roggeman
Remi Van Wauwe
Jos Weyns
Sooi(ke) De Vries
Fille Blankers
Bert D'Hollander
Jos Wagner
Vital Backeljau
René Geuns

Wissels


Begin Match
      Jos Wagner 0-1 27'
Ruststand 0-1
      Jos Wagner 0-2 65'
90' Eindstand 0-2 90'
TERUG