Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

R. Antwerp F.C. A.R.A. La Gantoise
3 1
23.10.1938 Plaats: Bosuil

Scheidsrechter: M. Charlier

Wedstrijdverslag

Na Royal Antwerp FC - ARA La Gantoise
Veel volk voor het bezoek der blauw-witten in het stadion van den Boschuil. Het heerlijke weder was zeker niet vreemd aan het succes. Heer Charlier mag alweer in het Antwerpse fungeren. R Antwerp FC trapt af en leidt de eerste aanvallen. Jos Wagner wordt flink bewaakt, maar is toch gevaarlijk voor doel. Kersse ontzet op dicht schot van Jos Wagner, waarna een corner weer gevaar brengt voor de Gentsche kooi. Op een pass van Jos Wagner knalt Fernand Desmidt op den paal. Nog dringt R.A.F.C. aan. Jos Weyns schiet hard op doel, maar Maurice Van Overmeiren begaat hands. De vrijschop wordt op de lijn van het fatale gebied door Jos Wagner genomen. Met een grondscherend schot vindt hij doorheen het bosch van beenen den weg der netten: 1-0 na tien minuten. R.A.F.C. dient te ontzetten op corner, waarna Jos Wagner naast knalt op een fraaien pass van Jos Weyns. Een geweldig geharrewar voor de Gentsche kooi loopt nog goed als te veel Antwerp-men willen schieten.

Deraedt plukt dan een fraaien center van René Geuns. Op mooie combinatie tussen Jos Weyns en Jos Wagner knalt René Geuns op doel, maar den bal vliegt via den onderkant der lat weer uit! Na een vrijschop van Remi Van Wauwe, verplaatst ARA La Gantoise het spel, maar een hoekschop levert niets op. Na 24 minuten volgt een nieuwe combinatie tussen Vital Backeljau, Jos Weyns en Jos Wagner en de midvoor van R.A.F.C. laat De Raedt niet de minste kans: 2-0. Een prachtgoal! R.A.F.C. vertoont goed spel. René Geuns brengt mooi op, doch Vital Backeljau kogelt hard naast, nadat De Geest een schoone kans voor de lokale kooi verknoeid heeft. Remi Van Wauwe moet dan opklaren op een puiken center van De Geest. Richard Gedopt houdt een kopbal van Danboul waarop D'Hooghe een schoone kans mist op center van De Geest. ARA La Gantoise dringt nog een tijdlang aan, zonder dat er groot gevaar uitgaat van de Gentenaars.

Een hoekschop voor R.A.F.C. ziet De Raedt gepast ingrijpen. Op samenspel tussen Jos Weyns en Jos Wagner, houdt De Raedt, maar hij wordt hard aangeloopen door Kersse. Deraedt houdt dan een bal van Vital Van Wauwe. Vlak voor de rust geeft De Geest een corner. D'Aubioul zet op Antoine Van Nuffel, herneemt en plaatst in de netten. Weldra volgt de rust met 2-1.

De Tweede helft
Bij het hernemen hebben De Geest en D'Hooghe van plaats verwisseld. De eerste minuten zijn verdeeld, al is ARA La Gantoise thans meer ten aanval en gevaarlijk voor doel. D'Hooghe en Danboul missen om beurten. Aan den overkant zet Vital Backeljau over op pass van Jos Wagner. Vital Backeljau trekt op een goeden aanval der lokalen rakelings over de muit, die door De Raedt verlaten was. Bob Paverick moet een corner toestaan, waarop Richard Gedopt slechts onvoldoende ontzet, al gaat de bal naast. Er wordt nu een tijdlang hardnekkig middenveldspel geleverd. Op hands van Romain Van Overmeiren knalt Jos Wagner hard op doel, maar ditmaal ontzetten de Buffalo's. De Gentenaars zetten gevaarlijk op. Richard Gedopt houdt een kei van Maurice Van Overmeiren. Op corner ontzet Romain Van Overmeiren een gevaarlijk standje. Op een kanonbal van Jos Wagner voert De Raedt stijlvol af en redt dan nog in de voeten van den opstormende Jos Weyns.

Richard Gedopt moet andermaal een kei van Maurice Van Overmeiren stoppen, waarna De Raedt puik duikelt op een bliksemschicht van Jos Wagner. Jos Weyns kogelt dan op den binnenkant van de paal. Fernand Desmidt herneemt en De Raedt redt in corner, waarop Vital Backeljau naast schiet. Als ARA La Gantoise reageert, moet Richard Gedopt een kei van Danboul redden. Een Hollandsche vliegmachine cirkelt op geringe hoogte boven het veld. Als Jos Wagner ontsnapt, weet De Raedt nog te redden. Beide ploegen wijzigen hun opstelling en ARA La Gantoise is nu onbetwistbaar in meerderheid. Richard Gedopt en De Raedt zijn klemvast op schoten van Romain Van Overmeiren en Jos Wagner. Twee minuten voor het einde brengt Bert D'Hollander op. Jos Wagner dribbleert de backs en voltrekt zijn hattrick (3-1). Weldra volgt het eindsignaal.

Onze indrukken
Die waren gauw gemaakt, want het was duidelijk te zien dat R.A.F.C., hoewel meest aanvallend, niet veel scoorkansen zou krijgen tegen een uiterst vlugge Gentsche verdediging. Wel geraakt Jos Wagner er haast door en kon Fernand Desmidt ook een schuin schot op de lat kogelen, maar als R.A.F.C. toch den scoor opende, was het met een geluksgoaltje. M. Charlier floot inderdaad een vrijschop voor hand van Romain Van Overmeire, wanneer er o.i. geen inzicht tot handspel was. Jos Wagner oordeelde het niet noodig overwegingen te maken of die freekick al niet verdiend was en zond tusschen een bosch van beenen een schuiver in de netten van Deraedt. Als M. Charlier ook van oordeel was dat R.A.F.C. op al te gemakkelijke wijze aan een doelpunt geraakt was, kende hij integendeel geen goal toe wanneer De Raedt een schot van René Geuns achter de doellat verwerkte.

De rood-witten lieten het niet aan hun hart komen en het spel verliep met een afgeteekend voordeel van R.A.F.C., die met een prachtcombinatie langs Fernand Desmidt, Vital Backeljau, Jos Weyns en Jos Wagner nummer twee doelde. Twee goals in 21 minuten, juist eens zoveel er gedoeld werden tegen ARA La Gantoise in de vijf laatste wedstrijden. Het feest is nog neit gedaan, want de lokale aanvallen volgen elkaar op. Terwijl de rood-witten zich beijveren hun beste spel te vertoonen, heeft ARA La Gantoise niet veel in de pap te brokkelen. Slecht of heelemaal niet gesteund door de halfs, gaat er van de voorhoede geen gevaar uit. R.A.F.C. is zooveel te doordringender. ARA La Gantoise heeft aan Kersse, Romain Van Overmeiren en De Raedt te danken dat hij bij 2-0 gebleven is. ARA La Gantoise heeft zelfs een reuzenkans wanneer op missen van Antoine Van Nuffel een corner kan afdwingen en Danboul kan tegendoelen met 2-1, wat alleszins fel gevleid is voor de bezoekers.

Bij de hervatting is De Geest op de linksbinnenplaats opgesteld, maar het is niet alleen aan dat feit te danken dat de Gentenaars nu agressiever zijn, maar de rood-witte ploeg schijnt uit haar verband gerukt. R.A.F.C. is een tijdlang niet te herkennen en het is in feite nog Vital Backeljau, de minste in de eerste helft, die er terug leven inbrengt. Van lokale meerderheid is geen spraak meer. De Gentsche middenlijn toont zich ook van een veel betere zijde. Wat kan een voetbalwedstrijd van uitzicht veranderen van de eene tot de andere speelhelft. Voor de rust scheen R.A.F.C. afgeteekend te kunnen winnen. Thans geeft ARA La Gantoise den indruk gelijk te kunnen stellen. Toch is R.A.F.C. nog een paar keeren dicht bij het derde punt, met schoten van Jos Wagner, maar De Raedt houdt zijn net zuiver, al is het soms ook op kansrijke wijze, zooals bij die doelworsteling. René Geuns treedt op als rechtsbinnen en R.A.F.C. komt er beter in, doch de fijne rood-witte mechaniek is algelijk gebroken.

De Gentsche ploeg wordt in al hare lijnen gewijzigd, maar De Raedt krijgt toch aardig wat meer werk dan Richard Gedopt. Van wijd of van dichtbij bestookt, het is met De Raedt alles tevergeefs tot de voorlaatste minuut wanneer Jos Wagner nummer drie toch inzendt. Zoo eindigt de partij met een schoone 3-1 overwinning, die hoewel ruimschoots verdiend, een oogenblik lang niet zeker scheen.
(bron: GvA - historisch archief - 24/10/1938)

Statistieken

R. Antwerp F.C. A.R.A. La Gantoise

Elftallen

Richard Gedopt
Bob Paverick
Antoine Van Nuffel
Gust Pauwels
Bert D'Hollander
Jos Weyns
Remi Van Wauwe
Jos Wagner
Vital Backeljau
Fernand Desmidt
René Geuns
Albert Deraedt
René Kersse
Romain Van Overmeiren
François Van Renterghem
Rémi Commine
Maurice Van Overmeiren
Carlos De Geest
Léopold D'Aubioul
Arthur Verselder
Daniel D'Hooge
Jules Doll

Wissels


Begin Match
10' Jos Wagner 1-0      
24' Jos Wagner 2-0      
      Léopold D'Aubioul 2-1 43'
Ruststand 2-1
88' Jos Wagner 3-1      
90' Eindstand 3-1 90'
TERUG