Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

R. Antwerp F.C. Royal Standard Club Liégeois
3 4
18.09.1938 Plaats: Bosuilstadion

Scheidsrechter: Lescart

Wedstrijdverslag

Na Royal Antwerp FC - R Standard CL
De komst van Royal Standard Club Liégeois had heel wat publiek naar den Boschuil gelokt. Het lekkere weder begunstigde het voetbalspel. Door de luidsprekers werden de ploegen bekend gemaakt, waarbij de Antwerpspelers zich in slagorde kwamen opstellen om dan weer verder op doel te trappen. Heer Lescart laat den opgooi door de elftallen betwisten. R Antwerp FC trapt af en leidt de eerste aanvallen. Massart moet een schot van Fille Blankers stoppen, waarna Van Zuylen een poging van Jos Wagner breekt. Plots verplaatst R Standard CL het spel. Al de kunde van Bob Paverick is noodig om E. Dalem te beletten naar doel te schieten. R.A.F.C., dat in witten shirt speelt, dringt fel aan. Fille Blankers zet tweemaal op doel, waarna een center van Fille Blankers door Vital Backeljau wordt opgenomen. Massart ontzet onvoldoende en Jos Wagner herneemt. Het gevolg der geweldige doelworsteling is een corner zonder eenig nut.

Fernand Desmidt zet even later keihard op doel, maar de bezoekers laten zich niet doen en bezorgen de Antwerpbacks werk naar keus. Jos Wagner heeft geen meeval met zijn schoten. Richard Gedopt heeft op een corner van Jacob geluk dat de bal naast gaat. R. Petit is de reddende engel van R Standard CL als Jos Wagner voor doel, belet wordt te besluiten. Na 25 minuten ontsnapt Jacob op samenspel met Léonard, snelt naar doel en plaatst een obliek schot. Richard Gedopt houdt onvoldoende en Knell trapt de 0-1 binnen. Twee minuten later centert Sooi(ke) De Vries voorbij het doel, Desmidt herneemt alsook Wagner, die met het hoofd op prachtige wijze gelijk stelt (1-1). Om beurt komen de doelen in gevaar. Op de 32e minuut centert Sooi(ke) De Vries met grondscherend schot voorbij de Standardkooi. Backs en keeper aarzelen. Sooi(ke) De Vries zet terug voor en Jos Wagner draait sierlijk nummer twee binnen (2-1). Reeds twee prachtgoals op 't actief van Jos Wagner.

Als Richard Gedopt na 35 minuten wegwerkt op schot van Léonard, brengt P. Dalem weer op. Massay laat behendig aan E. Dalem. Richard Gedopt heeft weer 't nakijken (2-2). Twee minuten later loopt Richard Gedopt uit op slecht verwerken van Antoine Van Nuffel. Hij duikelt den bal weg, Jacob herneemt, zet voor doel en Massay jaagt in de vlucht in de ledige kooi (2-3). Aan den overkant gaat een kanonbal van Sooi(ke) De Vries rakelings over. De samenhang tusschen de Antwerpbacks en halflinie laat te wenschen over. Richard Gedopt moet in de voeten van Massay om een zeker doel te redden. Rust volgt met 2-3, zeker gevleid voor R Standard CL.

Bij 't herneemen pakt R.A.F.C. andermaal uit met aanvallend spel. De passchen en het verband tusschen de onderscheiden linies laten te wenschen over. Op een goeden aanval stopt Massart een schot van Vital Backeljau, waarna Fernand Desmidt in 't zijnet besluit op pass van Jos Wagner. Na 11 minuten verschalken E. Deelen en Jacob Bob Paverick. Jacob weet den stand op 2-4 te brengen. Vlak hierop moet Massart op schot van Vital Backeljau op de lijn ingrijpen. R Standard beheerscht. R.A.F.C. zoekt haar heil in de buitenspelval. R.A.F.C. zoekt tevergeefs naar het goede verband en werkt niet genoeg op de vleugels, waarin R Standard CL uitblinkt. Op center van Sooi(ke) De Vries wordt Jos Wagner omvergeduwd, maar de referee kent slechts een hoekschop toe. Hierop redt J. Petit een zeker doelpunt op schot van Jos Wagner. De referee laat zich zichtbaar beïnvloeden door het geroep en geprotesteer der Waalsche spelers en het publiek neemt daar geen vrede mee.

Richard Gedopt loopt gepast uit op een gevaarvolle doorbraak van Jacob. Als Vital Blankers gekwetst wordt, komt een toeschouwer het veld op, maar wordt even spoedig teruggewezen. Op fout van Léonard neemt Jos Wagner een free-kick. Vital Blankers bekomt enkel corner. Hierop zet Vital Backeljau op doel. Massart redt in corner. Als Fernand Desmidt deze neemt, geeft Vital Backeljau met de kop naar Jos Wagner. Deze lukt zijn hattrick op de 29e minuut. Het spel wordt heftiger. De leiding is niet steeds gelukkig. Vital Backeljau kopt naast op center van Sooi(ke) De Vries. R.A.F.C. dringt fel aan langs rechts, maar een hoekschop levert niets op. R.A.F.C. wil gelijk stellen, maar wordt van te ver geschoten, terwijl de bezoekers alles buitentrappen om tijd te winnen. Van Zuylen wordt centervoor. Massay spil. Twee minuten voor 't einde begaat Massay hands. Bob Paverick neemt den penalty, maar Massart weert het flauw schot in corner.

Weldra volgt het einde met 3-4. R Standard CL behaalde een gevleide zege, maar het dient gezegd dat R.A.F.C. haar supporters een revanche verschuldigd is. Na de beloftevolle eerste 15 minuten, had niemand gedacht dat het tot zoo'n ordeloos getrap zou vervallen. Richard Gedopt, Antoine Van Nuffel, Rik Boogaerts en Gust Pauwels zochten blijkbaar naar de goede forme. Bij R Standard CL was het ploegverband onbetwistbaar haar gave. Daaraan is het wellicht te wijten dat de Luikenaars meer doelen bekwamen.
(bron: GvA - historisch archief - 19/09/1938)

Statistieken

R. Antwerp F.C. Royal Standard Club Liégeois

Elftallen

Richard Gedopt
Bob Paverick
Antoine Van Nuffel
Rik Boogaerts
Gust Pauwels
Sooi(ke) De Vries
Fille Blankers
Bert D'Hollander
Jos Wagner
Vital Backeljau
Fernand Desmidt
François Massart
Roger Petit
Jean Petit
Pierre Dalem
Albert Van Zuylen
Theo Léonard
Gaston Stein
Raymond Knell
Fernand Massay
Emilien Dalem
Omer Jacobs

Wissels


Begin Match
      Raymond Knell 0-1 25'
27' Jos Wagner 1-1      
32' Jos Wagner 2-1      
      Emilien Dalem 2-2 35'
      Fernand Massay 2-3 37'
Ruststand 2-3
      Omer Jacobs 2-4 56'
74' Jos Wagner 3-4      
90' Eindstand 3-4 90'
TERUG