Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

Antwerp F.C. RC de Gand
2 1
30.11.1919 Plaats: Broodstraat

Scheidsrechter: Leruth

Wedstrijdverslag

Antwerp FC 2 - RC Gent 1

Voor de eerste maal dat de rood-witten volledig opkwamen op het eigen veld, mocht men zich aan een schoon wetenschappelijk spel verwachten, dat een flinke overwinning moest brengen. Een heerlijk voetbalweertje begunstigde de ontmoeting op het terrein van Antwerp FC, waarrond 4.000 toeschouwers in begeestering geschaard stonden. De welverdiende overwinning der rood-witten leed bijna schipbreuk. Het is enkel tijdens de laatste minuten dat zij de twee goals aanteekenden, schoon zij van 't begin af de overhand hadden.

Om 2u.10 zet scheidsrechter Leruth de twee ploegen in lijn. De Gentenaars zijn dus volledig, terwijl bij Antwerp FC Augustus weederom ontbreekt. Schietze wint de toss en het spel wordt vlug ingezet. Antwerp FC toont zich de meester in samenspel en leidt de meeste aanvallen. Wertz zendt naast op center van Dis Bastin. Galle redt met corner en Peers moet meermaals redden. Frans Théron dwingt een tweeden corner af. De Gentenaars komen slechts over de middellijn bij ontsnappingen, maar worden meermaals gehouden wegens off-side. Dis Bastin zet Peers meermaals op de proef. Aan den veertigsten minuut ontsnapt De Zutter, via Corijn en Colpaert openen de Gentenaars de score. Herremans komt in botsing met De Looze, welke zich gaat verzorgen. Antwerp FC is nu volstrekt meester en bekomt nog twee hoekschoppen, die geen verandering brengen. Half-time komt dus met 0-1 voor de bezoekers.

De tweede helft wordt ingezet met een corner voor Antwerp FC. Dom zendt het leeder in Peers' handen en de rood-witten bekomen hun zesden corner. De Gentsche keeper krijgt nog een paar gevaarlijke aanvallen te weren. Een zevenden hoekschop voor Antwerp FC brengt geene verandering. De bezoekers worden gansch overrompeld. Dis Bastin zendt het leder op den paal, maar dwingt onmiddellijk een achtsten hoekschop af. Goed gegeven door den kleinen Bastin, krijgt Herremans de gelegenheid den gelijkmaker in 't net te zenden. Aangewakkerd door dit eerste punt, houden de rood-witten de overhand. Een negenden corner levert niets op. Pipke ontsnapt en wordt brutaal gecharcheerd op 't oogenblik dat hij ging shotten. Wanneer ieder dacht dat er een penalty zou toegekend worden, gaat het spel voort, terwijl moedig Pipken van het veld gedragen werd.

Aan den veertigsten minuut weet Dis Bastin nogmaals de backs en de half-backs te verschalken en zijn mooien center vindt Herremans op de goede plaats om den winning-goal aan te teekenen. Aan toejuichingen en ovatie zijn nog geen einde gekomen, wanneer de Gentenaars dreigend aanvallen. Zij bekomen een eerste corner, gevolgd van free-kick tegen Freedman. Het einde is daar met 2-1 voor Antwerp FC, welke met grooter cijfer verdiende te winnen. De Antwerpverdediging en halfbacklijn waren uitstekend. In de voorhoede blonken nog eens de vleugels boven de overigen aan. De Gentsche verdediging en vooral maatje Cocquyt onderscheidde zich. Schietze is en blijft de stoere spil welke onverpoosd den geheelen match door, zowel bij aanval als bij verdediging te vinden is. De voorhoede bezondigde zich veel aan off-side en de beruchte Kerner heeft slechts een paar malen een kanonschot gelost.

Kortom, een schoone dag voor Antwerp FC en een eerbare verdediging van de Gentenaars wier 1-9 nederlaag tegen Union SG elke voetballer moet verwonderen.(bron: gva - historisch archief - 29/11/1919)

Statistieken

Antwerp F.C. RC de Gand

Elftallen

François Van den Cloot
Pol De Groof
Warre Bastin
Jules Suetens
Joseph (Pipke) Augustus
Bernard Freedman
Frans Théron
Ferdinand Wertz
Filip Herreman
Theo Dom
Désiré Bastin
Maurice De Raeve
Jules Kerner
Henri Aimé Colpaert
Georges Coryn
Leopold De Zutter
Cyrille De Looze
René Schietse
Vermeulen
Paul Cocquyt
Maurice Galle
Peers

Wissels


Begin Match
      Henri Aimé Colpaert 0-1 40'
Filip Herreman 1-1      
85' Filip Herreman 2-1      
90' Eindstand 2-1 90'
TERUG