Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

Antwerp F.C. Daring Cl. de Brux.
5 1
11.01.1920 Plaats: Broodstraat

Scheidsrechter: Henri Christophe

Wedstrijdverslag

Na Antwerp FC - Daring Cl. de Brux.

De trouwe bezoekers die het doorslecht weder trotseerden, zullen waarlijk hunnen namiddag niet beklaagd hebben, daar Antwerp FC de stoutste verwachtingen overtrof.

Antwerp FC trapt af met wind en regen in 't gezicht en wordt weldra voor zijn goal gedreven. Bessems centert, waarop Van Der Cloot uitloopt en aan Wright gelegenheid geeft den bal met een kopstoot in 't onbewaakte doel te zenden. Men speelt slechts drie minuten en de talrijke Daring-supporters huilen, tieren en maken een helsch lawaai met trompetten en ratels. Antwerp FC is door deze tegenslag niet ontmoedigd en gaat aanvallen. Op een schoon samenspel van Pipke-Wynants mist Swartenbroeks den bal en Ferdinand Wertz is er als de kippen bij om den gelijkmaker in 't net te zenden. Men speelt slechts zes minuten, wanneer Antwerp's supporters jubelend en juichend met hoeden en regenschermen zwaaien.

Na de rust is Antwerp FC bevoordeeld door den wind en neemt onmiddellijk de leiding. Dis Bastin verschalkt Swartenbroeks en passeert aan Ferdinand Wertz, die onhoudbaar 't tweede punt aanteekent voor Antwerp FC. Een schermutseling voor Daring's doel wordt door Vandermeiren opgeklaard. Deze redt nog menige gevaarlijke ballen en doet zich herhaaldelijk toejuichen door de Brusselse supporters, welke trompetten en ratels diep in hun zakken verborgen houden. Aan den 74en minuut houdt Moucheron den bal met de hand, waarvoor free-kick, die ten koste van corner gered wordt. Deze wordt goed gegeven en het leder wordt door Guillaume in zijn eigen net gezonden, de voorsprong van Antwerp FC op 3-1 brengend. Twee minuten later, op pas van Wynants, teekent Wertz nummer 4 aan. Geen enkelen der Brusselaars laat zich nog hooren, terwijl de Antwerpsche liefhebbers luidruchtig juichen en jubelen. Antwerp FC behoudt de bovenhand en aan den 83en minuut, op een prachtigen center van L. Bastin brengt Wynants de score op 5-1. Daring komt nog enkele malen over de middenijin en Vlaemynck lost een kanonschot van ver, dat naast het doel vliegt. Van der Meeren krijgt nog een keihard schot te houden van Suetens, wanneer het einde dezer belangrijke ontmoeting gefloten wordt.

Antwerp FC heeft ten volle deze schitterende zegepraal verdiend, waarvoor geheel het elftal gestreden heeft met hart en ziel. Een bloemken buitenaf mag wel gegeven worden aan Dis Bastin en Wynants in de voorlijn, aan de halfbacklijn, Pipke Augustus en Sus Van Den Cloot. Daring is slechts de schaduw van hetgeen de kampioensploeg in 1913-1914 vertoonde (Antwerp Clubblad 2 - 8/09/1979)

(bron: Antwerp Clubblad - 08/09/1979)

Statistieken

Antwerp F.C. Daring Cl. de Brux.

Elftallen

François Van den Cloot
Joseph (Pipke) Augustus
Pol De Groof
Frans (Sooi) Augustus
Jules Suetens
Warre Bastin
Frans Théron
Ferdinand Wertz
Frans Wynants
Theo Dom
Désiré Bastin
Léon Vandermeiren
Alfred Wright
Honoré Vlaemynck
Charles-Louis Verstraeten
Louis Bessems
Thibaut
François Moucheron
Charles Bauwens
Alfred Guillaume
Armand Swartenbroeks
Ghislain Vanhecke

Wissels


Begin Match
      Alfred Wright 0-1 3'
6' Ferdinand Wertz 1-1      
Ruststand 1-1
50' Ferdinand Wertz 2-1      
74' Alfred Guillaume (own-goal) 3-1      
76' Ferdinand Wertz 4-1      
83' Frans Wynants 5-1      
90' Eindstand 5-1 90'
TERUG