Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

R. Antwerp F.C. Royal RC Malines
4 0
08.09.1929 Plaats: Bosuilstadion

Scheidsrechter: Henri Christophe

Wedstrijdverslag

Na Royal Antwerp FC - Royal RC Malines

Ondanks de concurrentie der match in het Olympisch Stadion en de slechte toegangswegen, was er heel wat volk tegenwoordig bij de eerste home-match van Royal Antwerp FC. Het stadion van den Boschuil was ter dezer gelegenheid in een nieuw kleedje gestoken en zag er heel keurig uit. Heer Christophe riep de spelers op het veld.

Royal RC Malines wint den toss zonder veel voordeel. Dadelijk vestigt R.A.F.C. zich in het kamp der bezoekers. Het doel van Leyers komt niet in gevaar, behalve als Dis Bastin prachtig centert en Willy Ulens van een haartje mist. Bij de korte bezoeken van Royal RC Malines zuiveren Rik De Deken en Charles Pincket hun kamp. Bij een nieuwen aanval dwingt Michiels corner af, zonder gevolg. Als A. Diddens een hoekschop afdwingt ontstaat er een gevaarlijk standje voor het doel van Louis Somers. Dis Bastin kan evenwel met het leder ontsnappen, doch Willy Ulens mist. Als A. Diddens gevaarlijk opkomt en de uitloopende Louis Somers onvoldoende kan verwerken, kegelt Michiels naast het leedige doel. Vervolgens heeft Louis Somers een bal te weren van J. Diddens in corner. Een ongelooflijke schermutseling heeft plaats voor de kooi van Louis Somers, ondanks een schot van J. Diddens op den onderkant der doellat, blijft het net zuiver.

Na dit critiek standje valt R.A.F.C. aan langs Dis Bastin, Jos Van Beeck. Louis (Bob) De Deken is er bij om buiten bereik van Leyers nummer een in het net te jagen. R.A.F.C. leidt aldus met 1-0 aan den 20en minuut. Een corner voor Royal RC Malines geeft niets, doch de bezoekers spreken nog het hoogste woord. Een voorzet van A. Diddens is gevaarlijk, doch Michiels zendt nevens. Wanneer Willy Ulens gehaakt wordt, krijgt hij een free-kick te nemen vanop de backlijn. Hij schiet op den doelpaal. Royal RC Malines komt dreigend voor de kooi van Louis Somers, doch deze kan met brio een schot van A. Diddens onschadelijk maken. Even later duikelt Louis Somers een schot weg van Giraud. Aan de rust is de stand 1-0, wanneer Royal RC Malines een gelijken stand verdiend had.

Bij de hervatting komt de eerste aanval van de Mechelaars wegens het al te lang treuzelen van Rik De Deken. Willy Ulens ontsnapt op zijne beurt, doch Deron geeft hem geen kans tot schieten. Moortgat en Michiels zenden beurtelings juist over of nevens het doel. Op een algemeenen aanval van de bezoekers werpt Louis Somers zich op den bal en houdt dank zij deze roekeloosheid zijn net zuiver. R.A.F.C. valt aan en zet langs Frans Lodts en Leon Bogaerts keeper Leyers op de proef. Louis Somers weert een bal van Michiels en verwerkt een center van A. Diddens in corner. Een gevaarlijk standje als gevolg van free-kick wordt door Leyers opgeklaard. R.A.F.C. komt terug. Als Leyers een schot van Jos Van Beeck afweert, is hij nog niet op zijn post om een schot van Willy Ulens af te weren en nummer twee zit in 't net. Men speelt 20 minuten. R.A.F.C. heeft nu vleugels gekregen.

Leyers weert een schot van Dis Bastin, doch deze komt terug passeert naar Willy Ulens en nummer drie vliegt in 't net, als het spel 23 minuten oud is. Het spel wordt een weinig harder. Onmiddellijk heeft Louis Somers toch een gevaarljk lang schot van A. Diddens te houden. Leyers kan op fortuinlijke wijze een schuiver van Dis Bastin wegduikelen, doch aan den 36en minuut wanneer Louis (Bob) De Deken doorbreekt, kan hij niet beletten dat nummer vier in zijn net vliegt. De partij is nu verloren voor Royal RC Malines. Het is dan ook niet met veel overtuiging meer dat zij nog trachten de eer te redden. Hetgeen overigens ook niet zal gebeuren. De uitslag is dus 4-0.

(bron: GvA - historisch archief - 09/09/1929)

Statistieken

R. Antwerp F.C. Royal RC Malines

Elftallen

Louis Somers
Charles Pincket
Rik De Deken
Charles Simons
Leon Bogaerts
Jean De Clercq
Frans Lodts
Louis (Bob) De Deken
Willy Ulens
Jos Van Beeck
Désiré Bastin
Leyers
Jan Siroen
De Ron
Théodore Nouwens
Louis Verschaeren
Guillaume Gobbers
Victor Michiels
Gaston Giraud
Edmond Moortgat
Jan Diddens
Alfons Diddens

Wissels


Begin Match
20' Louis (Bob) De Deken 1-0      
Ruststand 1-0
65' Willy Ulens 2-0      
68' Willy Ulens 3-0      
81' Louis (Bob) De Deken 4-0      
90' Eindstand 4-0 90'
TERUG