Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

R. Antwerp F.C. RC Malines (SR)
5 1
23.11.1930 Plaats: Bosuilstadion

Scheidsrechter: M. Charlier

Wedstrijdverslag

Na Royal Antwerp FC - RC Malines (SR)
Zooals het te verwachten was, had de groote macht van den dag de massa der grote dagen naar den Boschuil gelokt, dit ondanks het weder dat niet precies het voetbalspel bevoordeelde. Het waaide met alle macht over de lengte van het veld, dat in beste staat verkeerde. Heer Charlier roept de ploegen ten 2 ure op het veld.

RC Malines (SR) wint den toss met groot voordeel van den wind en leidt den eersten gevaarlijken aanval, waarop Louis Somers uitloopend redt. Willy Ulens zet voor. Flor Lambrechts, hernemend, zet op de lat. RC Malines (SR) reageert langs Michiels. R.A.F.C. bekomt een free-kick. Leyers houdt met brio den kogel van Alfons Mertens. Nadat RC Malines (SR) een paar malen goed gecombineerd heeft, rukt Sooi(ke) De Vries zich los en zet voor. Jos Van Beeck herneemt en zet weer op den paal. R.A.F.C. toont zich superieur. Leyers houdt al duikelend een kei van Willy Ulens. Op inzenden van J. Diddens zet Michiels neven de kooi, een eenige kans missende. R.A.F.C. zet alweer alle zeilen bij. Op voorzet van Jos Van Beeck, moet Leyers een kopbal van Flor Lambrechts houden. Eeven later gaat een kogel van Willy Ulens neven. Giraud zet ook naast. Louis Somers zet dan een schoonensave op zijn actief op center van Michiels.

RC Malines (SR) speelt nu beter dan in 't begin en dwingt de neersten corner der partij af op save van Louis Somers van een schot van F. Diddens. Op de 29e minuut begaat Nouwens hands op een Antwerpaanval. John Mortelmans heeft geen moeite om den toegestanen penalty in doel om te zetten (1-0). Dis Bastin centert nu juist boven de lat. RC Malines (SR) maakt geen gebruik van een free-kick van Diddens. Op een schoonen rush van Sooi(ke) De Vries kan Leyers het schot juist in corner zetten. Deze geeft niets. RC Malines (SR) maakt er gebruik van om Louis Somers aan 't werk te stellen. De Antwerpkeeper houdt een schoon schot van J .Diddens. Op aanval van R.A.F.C. zet Dis Bastin van een niet over de lat. Louis Somers houdt nog een schot van Michiels en rust is daar met 1-0 voor R.A.F.C.

Tijdens de poos laten de Antwerpsche en Mechelsche muzieken zich hooren in verschillende aria's. 't Is precies niet erg oorstreelend, maar niettemin verzettend. Bij de herneming speelt Gobbens, gekwetst zijnde, linksbuiten. Jan Diddens inside links en A. Diddens en F. Diddens half. Op center van Dis Bastin zet Sooi(ke) De Vries over. Op missen van Leyers zet Dis Bastin goed voor, maar niemand trekt nut uit dezen center. Het leder gaat uit. Op prachtig spel van Dis Bastin komt het leder bij Soo(ke) De Vries. Flor Lambrechts herneemt, maar zet over. Op een prachtigen voorzet van Sooi(ke) De Vries zet Willy Ulens neven. Het spel is minder dan in de eerste helft. R.A.F.C. blijft niettemin de meerdere en leidt nog tal van aanvallen. Michels zendt van ver neven het doel.

Het spel is vlug, maar slordig langs weerzijden. Op de 25e minuut valt R.A.F.C. goed aan. Willy Ulens geeft aan Jos Van Beeck en Leyers moet voor de tweede maal visschen. Willy Ulens verkijkt een reuzenkans voor de Mechelsche netten. Leyers houdt een kei van Willy Ulens. R.A.F.C. blijft flink de meerdere. RC Malines (SR) speelt daarentegen op verdediging en vergenoegt zich met af en toe te ontsnappen. Als Flor Lambrechts op de 29e minuut schoon aan Sooi(ke) De Vries voorzet, centert deze laatste in. Jos Van Beeck loopt met het leder in de Mechelsche kooi. Vijf minuten later rent Michel in. Jan Diddens, hernemend, redt de eer der bezoekers. Leyers redt een center van Dis Bastin en loopt gepast uit op een poging van Willy Ulens.

Even daarna zet Sooi(ke) De Vries in, Willy Ulens kopt, Leyers stopt. Op de 41e minuut zet Dis Bastin netjes in. Flor Lambrechts brengt den stand op 4-1 met een schoonen kopstoot. Twee minuten later kan Willy Ulens op pas van Dis Bastin den scoor op 5-1 brengen. Het einde volgt even later. R.A.F.C. wint dus met 5-1.

Onze beschouwingen
Zooals het wel te voorzien was, heeft R.A.F.C. weer een schoone en afgeteekende zege behaald. De eerste helft was ondanks den hevigen wind zeer aantrekkelijk. Van de kant van R.A.F.C. werd terecht goed spel geleverd. RC Malines (SR) was moedig en speelde open spel, terwijl R.A.F.C. technisch zeer sterk was en ook ruimschoots de leiding verdiende aan de rust. De tweede helft was flauw. De kwaliteit van het spel was niet hoogstaande meer. Slechts in 't laatste kwartuurs deed R.A.F.C. den scoor ook tot 5-1 opklimmen. De beste man bij RC Malines (SR) was Nouwens, terwijl Leyers en J. Diddens ook heel verdienstelijk speelden. Bij R.A.F.C. vielen vooral Louis Somers, Alfons Mertens, Sooi(ke) De Vries en Jos Van Beeck op. Goede leiding.

(bron: GvA - historisch archief - 24/11/1930)

Statistieken

R. Antwerp F.C. RC Malines (SR)

Elftallen

Louis Somers
Charles Pincket
Charles Simons
John Mortelmans
Jean De Clercq
Sooi(ke) De Vries
Flor Lambrechts
Willy Ulens
Jos Van Beeck
Désiré Bastin
Alfons Mertens
Guillaume Leyers
Theodoor Nouwens
Jan Siroen
Torke Houthuys
Jozef Verschaeren
Guillaume Gobbers
Victor Michiels
Gaston Giraud
Oscar Buelens
Alfons Diddens
Jan Diddens

Wissels


Begin Match
29' John Mortelmans (penalty) 1-0      
Ruststand 1-0
70' Jos Van Beeck 2-0      
74' Jos Van Beeck 3-0      
      Jan Diddens 3-1 79'
86' Flor Lambrechts 4-1      
88' Willy Ulens 5-1      
90' Eindstand 5-1 90'
TERUG