Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

R.S.C. Anderlechtois R. Antwerp F.C.
1 1
12.01.1975 Plaats: Emile Verséstadion

Scheidsrechter: Vital Loraux

Lijnrechters:
Georges Boutet - Georges Vincent
Toeschouwers: 29.500

Wedstrijdverslag

Na RSC Anderlecht - R Antwerp FC
R Antwerp FC mist de kansen, paars-wit homerecord houdt stand

ANDERLECHT — Een rustig en zelfverzekerd voetballend R Antwerp FC heeft zaterdag in het Astridpark landskampioen RSC Anderlecht zodanig in het nauw gedreven, dat paars-wit ei zo na een einde heeft zien komen aan zijn record van onoverwonnen wedstrijden op eigen speelveld. De reeks is nu opgelopen tot zestig, maar was er een einde aan gekomen dan zou niemand daar iets tegen kunnen aanvoeren. Zaterdagavond was R Antwerp FC immers de beter voetballende ploeg, de ploeg met de meest oordeelkundige veldbezetting en ook de ploeg die het grootst aantal doelkansen afdwong. R Antwerp FC telde, in de persoon van Karl Kodat, ook de beste speler van de wedstrijd in zijn rangen. De elegante Oostenrijker haalde diep in bet veld ettelijke batten op, speelde met zijn tegenstanders en zorgde ervoor dat zijn elftal aan een reeks doelkansen geraakte, waarvan hij en zijn landgenoot Alfred Riedl echter geen gebruik konden maken om een afscheiding op het scorebord te bewerken.

RSC Anderlecht voetbalde statisch voetbalde. Op uitzondering van Van Himst en Rensenbrink en heel soms ook Nicolaes, scheen iedereen terug te denizen voor de verantwoordelijkheden. Pas na de rust werd de club toegelaten in de wedstrijd te komen toen R Antwerp FC al op voorsprong gekomen was. Louis Pilot was de maker van het doelpunt. Hij hernam met een zegevierende volley een door Dockx teruggekopte bal op inzenden van Flemming Lund. Met uitzicht op een ophefmakende overwinning, liet R Antwerp FC vanaf dat ogenblik het initiatief over aan zijn tegenstander. Het zou de match pas weer in handen nemen nadat RSC Anderlecht, gevolg van zowat de enige goede combinatie die paarswit voor het voetlicht bracht, een tiental minuten voor het einde gelijkstelde.

Rensenbrink, Dockx, Van Himst en weer Dockx kwamen bij de bal alvorens Nicolaes van dichtbij kon besluiten, om zijn eerste competitiedoelpunt voor RSC Anclerlecht te maken. Voor de rust had R Antwerp FC een drietal zuivere doelkansen laten liggen. In de twintigste minuut al kreeg Kals Kodat, heel alleen voor doel, de bal van Hermans Houben toegespeeld. In de plaats van het leder rustig onder controle te nemen, probeerde hij het in een tijd met een deviatie, die pal op de borst van Ruiter terechtkwam. Een kwartier later lag een misverstand Vanden Daele-Thissen aan de basis van een nieuwe Antwerpse doelkans. Noch Fred Riedl, noch Karl Kodat konden er gebruik van maken. Fred Riedl, werkelijk niet in zijn dag, kreeg even voor inrukken weer een doelrijpe voorzet van Karl Kodat. Hij trapte half naast de bal die naast de staak buiten de krijtlijnen rolde.

Van Anderlechtzijde was het heel wat minder geweest. Op het actief van paars-wit: een voorzet van Rensenbrink naar Nicolaes die het scoren werd belet door een ijlings teruggesnelde Xavier Caers, een inzenden van Van der Elst waarbij Nicolaes pardoes zijn voet naast het leder slingerde en een ver schot van Thissen net naast de staak. In de periode van Anderlechtoverwicht na de rust werd Jean Trappeniers nog tweemaal in verlegenheid gebracht. Toen Van Himst uit een voorzet van Van der Elst alleen voor doel kwam, had hij een uitstekende reflex met de voet. Wanneer Van Himst Nicolaes zijlings in schietpositie bracht, volgde een harde volley over het doel. Even daarna werd het 1-1. Plots weer tot de werkelijkheid geroepen, hernam R Antwerp FC het heft van de match in handen. Op minder overtuigende manier dan voor de rust evenwel, want Louis Pilot en voornamelijk René Desaeyere schenen over hun beste krachten heen.

Toch kwamen de bezoekers nog dicht bij de zege, maar het schot van Karl Kodat likte de dwarslat van Ruiters doeL. Het bleef dus 1-1, een uitslag waarover RSC Anderlecht zich meer dan R Antwerp FC kan verheugen. Paars-wit heeft slechts het uitvallen van Ludo Coeck na een kwartier spel als verzachtende omstandigheid in te roepen. Aangezien R Antwerp FC in de persoon van Jos Heyligen eveneens een van zijn beste spelmakers moest missen, was de handicap aan weerskanten dezelfde. Die handicap werd bij R Antwerp FC dank zij beter kollektief spel, zonder moeite opgevangen (HNB - Mick Michels - 1975-01-13).

Nicolaes redt het record, niet het prestige

Louis Pilot heeft met een schot om een muur te doorboren het record van thuisoverwinningen van RSC Anderlecht dertig minuten lang aan het wankelen gebracht. Toen hij een paar seconden na het inluiden van de tweede speelhelft, zijn ploeg op voorsprong schoot, bekrachtigde hij op het scorebord daarmee het duidelijke overwicht van zijn rood-witten in de spelontwikkeling. Kwamen de kampioenen er dan niet aan te pas? Integendeel, RSC Anderlecht speelde mee en het vocht zelfs met een soms aangrijpende inzet, om eindelijk het tij te keren en zijn publiek te vergasten op een vloeiender ploegspel. Met die kamplust viel echter weinig te forceren. Het altijd rustige en soms briljante R Antwerp FC verzette er zich tegen met gedegen middenveldspel, waarin de aanvallen van de thuisspelers ontspoorden alsof het leder er zoek geraakte in een of andere doolhof. Altijd was R Antwerp FC er aan de bal, altijd liep RSC Anderlecht er achteraan.

Het uitgesproken overwicht van de voetballers van Guy Thijs in het centrum en de grote variatie die er uit voortvloeide bij het opzetten van de tegenaanvallen, bracht de Anderlechtverdediging dikwijls in het nauw. Hoezeer zij er mee verlegen zaten, bleek toen Vanden Daele ten einde raad in de richting van de bank wees om een oplossing te krijgen voor de problemen die de achterhoede bezighielden. "Wie", beduidde hij, "gaat er zich nu eigenlijk mee gelasten die splijtende passes op te vangen, die bij ieder oprukken over de vleugels zwiepen?". De bezorgdheid van de Anderlecht-stopper werd hem op dat moment ook nog ingegeven door de niet gestorven herinnering aan het verloop van enkele fasen uit de eerste helft. Hoewel Anderlecht toen het meest in het offensief was verschenen, lonkte op rechts die kleine sprinkhaan van een Flemming Lund en wachtten in het midden een koele Karl Kodat en 'afmaker' Fred Riedl op het succes van zijn guitenstreken om er de vruchten van te plukken.

De ene Oostenrijker speelde hierbij meesterlijk, de andere beleefde helaas voor hem en zijn ploeg, een ware ongeluksdag. Karl Kodat streelde de bal en een toets van hem volstond om er gevaar mee te scheppen. Fred Riedl, te gretig op jacht naar een doelpunt, miste een paar reuzekansen. In de laatste tien minuten van de tweede helft reageerde hij tweemaal onbeholpen. Eerst Flemming Lund en daarna Karl Kodat hadden hem de mogelijkheid voorgeschoteld triomfen te vieren van het levendigste aanvalstrio uit de Belgische competitie. Er deden zich na het Antwerpdoelpunt nog andere kansen voor. Fred Riedl miste, Karl Kodat trof de bovenkant van het dwarshout toen hij na een enig mooie actie vanop de linkerkant naar binnen zwenkte. Onder impuls van Rensenbrink sloeg Anderlecht moedig, maar rommelig terug. De Nederlander dook aan alle kanten op. Hij stond op rechts bij het inluiden van een rake aanval. Dockx, Van Himst, weer Dockx en Nicolaes, de auteur van de gelijkmaker, raakten er bij betrokken.

In het gespetter van een paar seconden en de aaneenschakeling van feilloze passing, was RSC Anderlecht opgestaan. Was die bloeitijd na een dorre match vanwege de kampioenen echter niet te kortstondig om zich in het Astridpark te verheugen over het behoud van een record? (Jan Pulinx - bron: onbekend- 13/01/1975).

Antwerp Clubblad zag het zo

De landskampioenen die sedert drie seizoenen niet meer aan huis hadden verloren, konden dit record in stand houden dank zij de gelijkmaker van Nicolaes in de 78e min. Voordien hadden onze jongens nochtans de kansen geschapen om voldoende afstand te nemen. Vooral in het vierde kwartier, dat ingeluid werd met een prachtig doelpunt van Pilot, had Riedl de Anderlechtbarak aan diggelen kunnen schieten. Jammer voor ons was echter het Oostenrijks kanon niet juist gericht zodat na een spectaculaire wedstrijd de stand tenslotte in evenwicht bleef. Dit punt houdt R Antwerp FC in het klassement op de vierde plaats (bron: Antwerp Clubblad-21) - 15/05/1975).
(bron: de pers & Antwerp Clubblad - 13/01/1975)

Statistieken

R.S.C. Anderlechtois R. Antwerp F.C.

Elftallen

Jan Ruiter
Gilbert Van Binst
Hugo Broos
Erwin Vanden Daele
Jean Thissen
Paul Van Himst
Jan Verheyen
Ludo Coeck
François Van der Elst
Robbie Rensenbrink
Guido Nicolaes
Jean Trappeniers
Jos Van Riel
Jos Velser
Bob Geens
Xavier Caers
René Desaeyere
Louis Pilot
Herman Houben
Flemming Lund
Karl Kodat
Alfred Riedl

Wissels

15' Ludo Coeck (uit)/
Jean Dockx (in)
 

Begin Match
      Jos Velser
Ruststand 0-0
      Louis Pilot 0-1 46'
78' Guido Nicolaes 1-1      
90' Eindstand 1-1 90'
TERUG