Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

RC Malines (SR) R. Antwerp F.C.
2 5
10.05.1931 Plaats: O. Van Kesbeeckstadion

Scheidsrechter: De Gotte

Wedstrijdverslag

Na RC Malines (SR) - Royal Antwerp FC

Begunstigd door een heerlijk warm lenteweder, was de Racinginstleling boordevol toeschouwers geloopen. Het spreekt vanzelfs dat de Antwerpsupporters met hunne rood-witte vlaggetjes legio waren. Om drie ure roept heer De Gotte de spelers op de schoone gelijke graszode die zoo fijn ligt als een tapijt. Kapitein Rik De Deken is van de partij, maar begint met den toss te verliezen. Deron verkiest met de zon in de rug te vertrekken. De eerste aanval komt langs den vleugel Diddens, Charles Pincket ontzet. Jos Van Beeck doet een poging, Leyers redt gemakkelijk. Rik De Deken verijdelt een doorbraak van F. Diddens met in corner uit te zenden, waarop Louis Somers redt. Op missen van Deron, komt Willy Ulens gevaarlijk voor de kooi van Leyers, maar hij laat zich den bal ontfutselen die in corner uitbolt. Een wijd, laag schot van Alfons Mertens vindt Leyers op zijn post.

Jan Diddens ontsnapt, mar scheert den doelpaal. Op inzet van Michiels, mist Charles Pincket, maar niemand heeft gevolgd. Een free-kick voor fout van Jean De Clercq brengt een geharrewar en als het gevaar enigszins geweken lijkt, zendt Nouwens van wijd in den bovenhoek buiten bereik van Louis Somers. Men speelt elf minuten. Dis Bastin forceert een corner. Michiels zendt van wijd achter het net. Aan de 18e minuut breekt Jos Van Beeck door, passeert Deron lijk hij wil en de ploegen staan gelijk. Louis Somers houdt vervolgens een shot van Diddens. Het spel golft op en af. Sooi(ke) De Vries dwingt een corner af die niets oplevert. Op overzet van Verlinden, zendt Michiels op het zijnet. Aan de 24e minuut loopt Dis Bastin weg en geeft met een wijd schuin shot de leiding aan rood-wit. Op missen van Deron ontstaat een schermutseling, Leyers weert uiteindelijk het shot van Jean De Clercq. Louis Somers wordt ook aan het werkt gezet.

RC Malines (SR) bekomt corner die niets uitdoet. Sooi(ke) De Vries ontsnapt, maar zendt over. Leyers houdt een gevaarlijk shot van Willy Ulens. Op aanval van F. Diddens zendt Rik De Dkeen wijd uit in corner, door Charels Pincket in recorner uitgekopt, vervolgens overgezonden. Als Dis Bastin doorbreekt, rateert Deron. Jos Van Beeck, die den bal toegespeeld krijgt, zendt onhoudbaar nummer drie onder gefluit van mistevreden toeschouwers. Het spel is 35 minuten oud. Leyers heeft een schuiver van Sooi(ke) De Vries te verwerken in corner. Weldra is de rust daar met 1-3.

Bij de herneming valt RC Malines (SR) weer eerst aan. Louis Somers verwerkt een schot van Jan Diddens in corner. Houthuys staat eveneens corner toe, waarop Leyers uitloopend den bal mist, maar nog kan redden. Een misser van Deron wordt onsympathiek onthaald. Leyers houdt een schot van Willy Ulens. Veel bezieling is er niet meer in het spel. Sooi(ke) De Vries kost een schot, dat juist naast vliegt. Een fout van Charles Simons, bestraft met free-kick geeft neits. Nouwens scheert van wijd de doellat. Leyers klaart een moeilijk standje op voor den aanstormenden Jos Van Beeck, waarna hij een kanonbal van Willy Ulens redt. Op fout van Alfons Mertens bekomt Jan Diddens den bal. Hij schiet in het zijnet. Leyers houdt een shot van Flor Lambrechts. Aan de 20e minuut krijgt Giraud toegespeeld van Verlinden en passeert Rik De Deken en doelt onhoudbaar nummer twee. Even later passeert dezelfde speler nogmaals Rik De Deken, maar zendt boven de lat.

Het spel is thans opwekkender. Aan de 25e minuut op center van Dis Bastin, doelt Flor Lambrechts met een prachtig voléeschot nummer vier voor R.A.F.C. Rik De Deken klaart een gevaarlijke doorbraak van F. Diddens op. Michiels zendt achter het net. Op voorzet van Dis Bastin, schiet Jos Van Beeck op doel. Leyers redt met veel brio. Aan de 35e minuut zendt Willy Ulens nummer vijf juist onder de lat. Dit schot, dat ogenschijnlijk te houden was, heeft Leyers verrrast. Het dient gezegd dat hij gehinderd was door de zon. Louis Somers duikelt een schot weg van Giraud. Leyers doet hetzelfde op een poging van Willy Ulens. Diddens ontsnapt nog en zendt een schuiver, waar Louis Somers gepast voor knielt. Nog een paar minuten. Jos Van Beeck zendt rakelings boven de lat. Dis Bastin zendt een schuiver, die Leyers gepast wegduikelt, waarop heer De Gotte het einde fluit.

Onze beschouwingen

Royal Antwerp FC is te Mechelen de verwachte zegepraal gaan halen. Aanvankelijk scheen het dat Racing langs de vleugel Diddens gevaarlijk was. Als Nouwens den socor opende, gaven wij R.A.F.C. niet veel kans, vooral dat Hamers, Houthuys, Verschaeren, Michiels en Giraud zich werkelijk inspanden en overigens een territoriaal voordeel namen. Als wij Deron
herhaaldelijk zagen missen en Dis Bastin en Jos Van Beeck langs dien kant drie maal den weg naar het net vonden, was de match geloopen. Ook had Deron op weg naar de kleedkamers, een speciale movatie in ontvangst te nemen. In de tweede speelhelft, wanneer Giraud het achterstel verminderde, kwam er wat meer enthousiasme. Langs Dis Bastin en Flor Lambrechts kwam er een prachtgoal, lijk wij er tijdens een seizoen neit veel zien maken. R.A.F.C. had aldus weer twee goals voorsprong. Wanneer er nog 20 minuten te spelen bleven, verlieten reeds verscheidene toeschouwers het terrein.

Gaarna maken wij een compliment aan al de Mechelsche spelers, behalve aan Deron die een slechte match speelde. Wij hoorden door misnoegde toeschouwers zeggen dat Deron drie goals op zijn geweten heeft. Zoo ver gaan wij niet, want wij behoeven geen afbreuk te doen aan de zegepraal van R.A.F.C., die als voetballende ploeg wel een paar goals meer waard was. De voorlijn was bijzonder goed op dreef, terwijl al de overigen een bevredigende partij leverden. Rik De Deken, na lange tijd heroptreedend, miste een paar malen, maar wist zich goed te herpakken.

Royal Antwerp FC kampioen van België

Na een hardnekkig bestreden competitie is het lot geworpen geworden: Royal Antwerp FC eindigt het seizoen 1930-1931 als kampioen. Heil! Driemaal heil aan België's beste voetbalploeg! Na een uitstekend debuut volgden tegenslagen en een inzinking die fataal had kunnen zijn. Edoch, op tijd werd gereageerd. De belooning en de lang betrachte titel bleef niet uit. Royal Antwerp FC heeft bewezen de beste en de regelmatigste ploeg van 't seizoen in lijn gesteld te hebben. R.A.F.C. heeft door haar fair en sportief optreden de algemeene sympathie verworven. R.A.F.C. heeft door haar technisch hoogstaand spel eere aan het Belgisch voetbal gedaan.

Daarom is de rood-witte vereeniging der glorierijke triomfator van de competitie 1930-1931. Nogmaals een hartelijk proficiat aan het adres der nieuwe kampioenen. Een speciaal woord van hulde aan de sterke achterhoede Louis Somers, Charles Pincket, Rik De Deken, maar ook aan Pol Dua die als reserve meer matchen speelde dan captain Rik De Deken, aan de mobiele middellinie Charles Simons, Alfons Mertens en Jean De Clercq, aan de effectieve voorlijn Sooi(ke) De Vries, John Mortelmans, Willy Ulens, Jos Van Beeck en Dis Bastin. Een woord van hulde tenslotte aan de leiders van R.A.F.C.: heeren Van Bree, Elebaers, Verdijck, Freedman en Van Meenen.

(bron: GvA - historisch archief - 11/05/1931)

Statistieken

RC Malines (SR) R. Antwerp F.C.

Elftallen

Guillaume Leyers
Jan De Ron (K)
Jan Hamers
Torke Houthuys
Theodoor Nouwens
Jozef Verschaeren
Victor Michiels
Gaston Giraud
Charles Verlinden
Alfons Diddens
Jan Diddens
Louis Somers
Charles Pincket
Rik De Deken (K)
Charles Simons
Jean De Clercq
Sooi(ke) De Vries
Flor Lambrechts
Willy Ulens
Jos Van Beeck
Désiré Bastin
Alfons Mertens

Wissels


Begin Match
11' Theodoor Nouwens 1-0      
      Jos Van Beeck 1-1 18'
      Désiré Bastin 1-2 24'
      Jos Van Beeck 1-3 35'
Ruststand 1-3
65' Gaston Giraud 2-3      
      Flor Lambrechts 2-4 70'
      Willy Ulens 2-5 80'
90' Eindstand 2-5 90'
TERUG