Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

R. Antwerp F.C. R. Tilleur F.C.
2 1
23.09.1928 Plaats: Berchem

Scheidsrechter: Alberts

Wedstrijdverslag

Na Royal Antwerp FC - R Tilleur FC

De concurrentie van den derby deed zich niet al te fel gevoelen bij den aanvang van de partij. De opkomst was nog heel bevredigend te noemen. Een licht briesje woei over 't veld als de beide teams zich onder leiding van scheidsrechter Alberts opstelden. De opgooi wordt door R Antwerp FC gewonnen, die het voordeel van wind en zon verhiest. R Tilleur FC valt dadelijk aan en dwingt hoekschop af. Deze brengt geen voordeel. Op missing van een Tilleur-verdediger, zet Louis (Bob) De Deken naast. Aan de 4en minuut breekt Dis Bastin door, zet voor aan John Jacobs, het schot van Willy Ulens belandt onhoudbaar in doel (1-0). R.A.F.C. blijft aandringen en dwingt een hoekschop af zonder voordeel. Louis Somers moet op schot van Begon handelend tusschenkomen. Het spel is zeer zenuwachtig. De raids menigvuldig. Louis Somers moet andermaal handelend optreden op een goed gerichten bal van Begon. Goelen moet op zijn berut een schot houden van Willy Ulens. Langs beide zijden wordt er fel aangevallen. Een center van Dis Bastin wordt door Louis (Bob) De Deken nipt overgegeven. R.A.F.C. valt nu overdonderend aan. Goelen, doet soms erg onzeker, redt nu met brio meerdere ballen. Zonder verdere wijziging treedt de rust in met 1-0 in het voordeel van R.A.F.C.

R.A.F.C. dwingt bij de herneming aanstonds een hoekschop af zonder voordeel. R.A.F.C. is licht in meederheid, doch de verdediging van R Tilleur FC waakt. De bezoekers wagen nu een gewaagden aanval, door Louis Somers schitterend met eene duikeling gered. R Tilleur FC wil den gelijkmaker hebben, maar de kwaliteit van Louis Somers spreekt nu het hooge woord. De verdediging van R.A.F.C. stelt alles in het werk om de netten vrij te houden. R Tilleur FC ziet haar pogen na 23 minuten beloond. Begon kan de gelijkmaker netten (1-1). Twee minuten nadien gelukt R.A.F.C. op center van Frans Lodts, Louis (Bob) De Deken nummer twee aan te teekenen. R.A.F.C. is nu overdonderend baas, doch R Tilleur FC werkt op gevaarlijke ontsnappingen. Op fout van een back van R Tilleur FC bekomt R.A.F.C. strafschop. Willy Ulens schopt, Goelen redt. Het is te herbeginnen. R Tilleur FC zendt op de lat, herneemt, maar het is fout. De bezoekers zetten alles op alles, doch zonder wijziging komt het einde, een moeilijke overwinning aan R.A.F.C. latend.

Onze beschouwingen
Deze partij die zich onder de beste vooruitzichten aankondigde, heeft niet geweest wat we er van verwachtten. Deels door de spelwijze van beide teams die heel en al tegenover elkaar staan, het short-passing en het kick and rush, maar vooral door de erbarmelijke leiding van heer Albrechts, is deze partij bijwijlen, vooral in de tweede helft ontsierd geweest door velerlei fouten. R.A.F.C., wiens gemakkelijke zege algemeen voorzien werd, heeft haar supporters teleurgesteld, vermits een nipte 2-1 zege de einduitslag dezer match werd. De eerste helft was afgeteekend voor R.A.F.C. die wel twee doelen voorsprong aan de rust verdiende. R Tilleur FC had tot dan toe altijd verdedigend gewerkt en kon aldus beletten dat R.A.F.C. meer dan een keer scoorde. Na de poos scheen R.A.F.C. het minder ernstig op te nemen. R Tilleur FC kwam dan in meerderheid om tenslotte gelijk te stellen. Hierop kwam R.A.F.C. terug onder stoom en wist weldra haar voorsprong te hernemen. Een penalty bracht geen verandering en het bleef tenslotte bij ee nverdiende zege voor R.A.F.C. Louis Somers verrichtte wonderen in 't doel. De backs hadden goede en slechte perioden. Louis (Bob) De Deken in elk geval beter dan Charles Pincket.

De vleugelhalfs voldeden best, Willy Ulens en Frans Lodts vielen in de voorlijn vooral op. Bij R Tilleur FC verdient keeper Goelen een pluimpje. De backs waren in de tweede helft veel beter dan in de eerste. De center-half kon ons best bevallen, terwijl in de voorlijn Begon niet slecht was. Petit en Foulon schieten af en toe goed op doel, maar in 't algemeen geeft dit elftal weinig vertrouwen. Ze zal naar o.i. naar eerste afdeeling terugdalen.

(bron: GvA - historisch archief - 10/09/1928)

Statistieken

R. Antwerp F.C. R. Tilleur F.C.

Elftallen

Louis Somers
Charles Pincket
Rik De Deken
Charles Simons
John Mortelmans
Jean De Clercq
Frans Lodts
Louis (Bob) De Deken
Willy Ulens
John Jacobs
Désiré Bastin
Goelen
Patent
Knutz
Daguelle
H. Theunis
F. Wauters
Ponlon
Petit
Begon
Lamar
Marchal

Wissels


Begin Match
4' Willy Ulens 1-0      
      Begon 1-1 23'
25' Louis (Bob) De Deken 2-1      
90' Eindstand 2-1 90'
TERUG