Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

R. Antwerp F.C. R. Beerschot A.C.
2 0
16.06.1929 Plaats: O. Van Kesbeeckstadion

Scheidsrechter: Louis Baert

Lijnrechters:
Swaelen - Van Leuven

Wedstrijdverslag

De groote Wedstrijden - De finaal van het Belgisch Voetbalkampioenschap 1928-1929
R Antwerp FC kampioen van België - R Beerschot AC geklopt met 2-0

De beslissende match tusschen onze twee Antwerpsche ploegen had eene massa kijklustigen naar Mechelen gelokt. Overtalrijke auto's brachten honderden liefhebbers aan, tewijl de supporters van den Antwerp in grooten getale naar Mechelen gekomen waren om hunne favoris aan te moedigen. De grond van Racing Stadion was bijzonder druk omringd en de ordedienst uitstekend verzorgd. Het weder ziet er alles behalve goed uit en gedurig komen dreigende wolken opzetten. Het is heer Baert, bijgestaan door de heren Swaelen en Van Leuven als grenswachters die den kamp leidt en om klokslag 5 ure de ploegen in het veld fluit.

De toss, welke gespeeld wordt, dient tweemaal herhaald. De eerste maal werd hij gewonnen door Ruysseveldt die het voordeel van den wind koos, doch de tweede maal was het Royal Antwerp FC dat de kans voor zich zag keeren. De eerste aanval gaat ook van de rood-witten uit en is goed gemeend, doch een wijd schot van Charles Simons gaat nevens. Eene fout van Jos Van Beeck doet het leder in het bezit komen van P. Braine die het echter niet benuttigen kan. Dan komt een schoone center van Dis Bastin die door Ruysseveldt wordt buitengezonden. Dan komt een missing van Janssens die echter niet uitdoet. Een aanval van Verhulst wordt door Charles Pincket ontzet. Kort daarop komt het leder op een schot van Dis Bastin achter het net terecht. De Beerschotspelers combineeren beter dan hunne tegenstrevers, doch kunnen daaruit niet het gewenschte voordeel trekken. Dan komt een gevaarlijkere stand voor R.A.F.C. op een pas van Verhulst die zijn center aan Thys laat toekomen, komt de bal aan Van Averbeke die met het leder tot voor de kooi van Louis Somers opbrengt, doch Elst zendt met een kopstoot over de goal.

Een off-side van Dis Bastin breekt daarna een goed begonnen aanval van R.A.F.C. Op hands van Van Ruysseveldt komt een free-kick die door Jean De Clercq wordt gegeven, doch door Dis Bastin op de lat wordt gekopt. Een volgende aanval van R.A.F.C. wordt gebroken door een fout van Jos Van Beeck. Weer komt een gevaarlijke stand voor R.B.A.C., doch hun keeper Raemdonck weet ten gepasten tijde het gevaar te weren door uitloopen. Nu wordt door Elst het spel naar het Antwerpveld verplaatst en eene combinatie eindigt met een schot van Thys die zijn bal door Louis Somers prachtig gehouden ziet. Een kanonbal van Willy Ulens gaat nevens het doel verloren. P. Braine die in het bezit van den bal geraakt is, ziet zich door Leon Bogaerts tegengehouden, doch de free-kick doet niets uit. Het leder blijft nu een tijdje in de buurt van Louis Somers die op zijn tellen passen moet, doch kalm zijn kansen verdedigt. Zoo redt hij een kopstootvan Thys. Vlak daarop waagt Meljado de kans, doch ziet zijn bal op de lat terecht komen. Een aanval van Louis (Bob) De Deken wordt ontzet en de corner die er op volgt doet niets uit. Ruysseveldt weet een schot van Louis (Bob) De Deken te vernietigen, waarna Verhulst ontvluchten kan en centeren, doch zijn center wordt niet benut.

Dan is het de beurt aan P. Braine die van ver overschiet. Dis Bastin passeert Janssen, doch deze center blijft onbenut. De vleugel Dis Bastin - Jos Van Beek werkt buitengewoon goed. Op een aanval van Verhulst kan Louis Somers het schot houden. Een aanval van P. Braine doet niets uit. Op een inzenden van Dis Bastin raakt Lefebvre met de hand, doch de scheidsrechter laat doorspelen. Eindelijk gaat het leder uit. Een corner voor R.A.F.C. op hands van Van Averbeke brengt het leder tot voor de backlijn, doch het gevaar wordt geweerd. Raemdonck redt. En dan komt rust met 0-0. De uitslag van de eerste helft is bevredigend voor R.B.A.C. dat tegen den wind speelde. R.A.F.C. was op territoriaal beter. Voor doel waren de rood-witten zeer gevaarlijk.

De tweede helft
De wind is bij de herneming gaan liggen. Raemdonck moet een schot houden. Verhulst centert zonder uitslag. Een pas van Frans Lodts gaat uit. Willy Ulens wordt door Meljado gehouden. R.A.F.C. is er veel beter in. Frans Lodts, Willy Ulens en Dis Bastin leveren veel werk. R.B.A.C. is ook niet werkloos. Van Averbeke en Verhulst doen een vruchtelooze poging. P. Braine schiet over. Dis Bastin loopt off-side. Op schot van Willy Ulens kopt Raemdonck gepast uit. Heer Baert stopt het spel voor opzitten van Frans Lodts. Op center van Dis Bastin zet Louis (Bob) De Deken op de lat. Leon Bogaerts zet voor, maar Louis (Bob) De Deken begaat hands. Een corner voor R.B.A.C. levert niets op. R.A.F.C. is nu de de meerdere. R.B.A.C. heeft kans als Willy Ulens op den binnenkant van den paal schiet. Het leder bolt op de fatale lijn langs Raemdonck die kan redden. R.B.A.C. is vermoeid. R.A.F.C. is afgetekend baas. Dis Bastin en Jos Van Beek vallen flink aan. Raemdonck moet duikelen. Op fout van Van Averbeke stopt Raemdonck de free-kick van Willy Ulens. Rik De Deken staat corner toe, waarna Meljado van ver overzendt. Een center van Frans Lodts gaat neven. Beurtelings vallen de vleugels aan, zonder gevolg.

Elst en Louis (Bob) De Deken komen in botsing, de fout is aan den Beerschotman. Raemdonck houdt een schuiver van Louis (Bob) De Deken. Rik De Deken ontzet op kopstoot van Van Averbeke en geraakt men aan den 40e minuut als ieder reeds aan een scoorloozen draw dentk. Willy Ulens breekt door en zet op doel. Raemdonck houdt onvoldoende en Dis Bastin die gevolgd heeft opent den scoor voor R.A.F.C. De rood-witten zijn nu flink baas. Raemdonck moet het schot van Louis (Bob) De Deken houden. Op de 44e minuut zet Willy Ulens in en Jos Van Beeck doelt prachtig met een achterwaartse kopstoot voor R.A.F.C. Het gejuich is nog niet ten einde als heer Baert affluit en R.A.F.C. een bloementuil ontvangt van KRC Mechelen.

Nawoord
In de eerste plaats gaan onze hartelijke gelukwenschen naar R.A.F.C., dat een prachtseizoen komt te leveren en door haar jeugd de zege komt te verwerven. Was de eerste halft licht voor R.B.A.C., dat wel een doeltje aan de rust verdiende, zoo was R.A.F.C. heel en al baas in de tweede helft. De snelheid van het rood-witte team moest logischerwijze de zege verwerven. Dis Bastin was de held van de partij.

(bron: GvA - historisch archief - 17/06/1929)

Statistieken

R. Antwerp F.C. R. Beerschot A.C.

Elftallen

Louis Somers
Charles Pincket
Rik De Deken
Charles Simons
Leon Bogaerts
Jean De Clercq
Frans Lodts
Louis (Bob) De Deken
Jos Van Beeck
Willy Ulens
Désiré Bastin
Camiel Raemdonck
August Ruysseveldt
Henri Janssen
Gustaaf (Staf) Pelsmaeker
Salomon Meljado
Victor Lefébvre
Corneel Elst
Henri Van Averbeke
Pierre Braine
Ivan Thys
Sébastien Verhulst

Wissels


Begin Match
Ruststand 0-0
85' Désiré Bastin 1-0      
89' Jos Van Beeck 2-0      
90' Eindstand 2-0 90'
TERUG