Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

R. Antwerp F.C. Tubantia F.C.
5 0
20.12.1931 Plaats: Bosuilstadion

Scheidsrechter: Louis Baert

Wedstrijdverslag

Na Royal Antwerp FC - Tubantia FC

Zooals te voorzien was, had de derby veel volk naar den Boschuil gelokt. Het weder was van de partij, wijl het veld als naar gewoonte opperbest lag. De harmonie van Tubantie FC zorgde voor de noodige afwisseling. Ten 2 ure stelt heer Baert de ploegen tusschen de krijtlijnen.

Royal Antwerp FC wint den toss met licht windvoordeel en valt alras aan langs Dis Bastin. Een doelworsteling ontstaat als Sooi(ke) De Vries inzet. G. Docx weet moeilijk. Nu rent Flor Lambert naar doel, maar hij wordt in den rug geduwd. De referee laat vervolgen. Op aandringen van Lambert moet Louis Deceuninck een schot van Verhoeven al duikelend houden. Tubantia FC toont zich gevaarlijk. Verhoeven zet een goede poging naast. J. Docx breekt een gevaarvolle poging langs Flor Lambrechts, waarop Dis Bastin over de lat schiet. Bertels staat een corner toe, waarop Verhoeven ontsnapt en Pol Dua hoekschop toestaat. Deze wordt achter gezet. Louis Deceuninck wordt op de proef gesteld, maar redt schitterend. Een tweede corner voor Tubantia FC wordt voor fout vernietigd. R.A.F.C valt aan zonder groot gevaar. Samenspel van Tubantia FC wordt gebroken door off-side van Lambert.

Op de 19e minuut combineeren Jos Van Beeck en Flor Lambrechts prachtig. Deze laatste opent den scoor met een onhoudbaar schot. Maertens duikelt dan gepast op een schot van Willy Ulens. Willy Ulens dwingt corner af, waarop Maertens gepast redt. Op de 23e minuut krijgt Dis Bastin het leder, kogelt op den paal. Flor Lambrechts zendt nummer twee binnen. Tubantia FC reageert, maar de Antwerpachterhoede zendt alles terug. Louis Deceuninck wordt op de proef gesteld, maar doet zich toejuichen, op schot van Van den Broeck. Een reactie van R.A.F.C. blijft zonder uitslag. Tubantia dringt aan, maar voro doel zijn de rood-witten beter. Pol Dua wordt aangeloopen door Lambert en moet zich doen verzorgen. Hij herneemt spoedig. Dis Bastin centert zonder gevaar. Dan komt weer verdeeld spel. Dis Bastin zet in en Sooi(ke) De Vries geeft naast. Maertens houdt een hoog schot van Willy Ulens.

J. Docx zet hoog over. R.A.F.C. valt dringend aan. Willy Ulens geeft aan Dis Bastin. Jos Van Beeck schiet en Maertens duikelt. Er komt nog een klaarte in de doelworsteling tot Flor Lambrechts op de 43e minuut op pas van Alfons Mertens nummer drie doelt. R.A.F.C. overheerscht tot de rust met 3-0 intreedt.

Pas is hernomen of R.A.F.C. rukt vooruit. Willy Ulens geeft vooruit en Flor Lambrechts lukt in de eerste minuut een vierde doel. Nu valt Tubantia FC langs Lambert aan. Buls mist zijn eindschot. R.A.F.C. ontzet. R.A.F.C. valt weer dringend aan langs links. Maertens houdt een kei van Dis Bastin. Tubantia FC ontzet. R.A.F.C. leeft op haar voorsprong. Tubantia FC wil de eer redden. Een corner voor de groen-witten levert niets op. Maertens duikelt dan op kogel van Jos Van Beeck. Sooi(ke) De Vries herneemt. Dis Bastin begaat fout. Louis Deceuninck krijgt eindelijk kans om zich te onderscheiden. R.A.F.C. is de meerdere. R.A.F.C. bekomt weer een corner zonder uitslag. Lambert ontsnapt zonder eenig gevolg. Op de 31e minuut geeft Jos Van Beeck vooruit. Willy Ulens scoort een prachtig vijfde doelpunt, waartegen Maertens niets vermag.

Maertens houdt dan een kopstoot van Willy Ulens en moet nog tusschenkomen. Jos Van Beeck kopt op center van Sooi(ke) De Vries over. R.A.F.C. bekomt corner waarop Maertens redt. R.A.F.C. is overdonderend baas. Als Tubantia FC aandringt wordt alles weergezonden. R.A.F.C. bekomt corner waarop Maertens redt. Corner voor Tubantia FC wordt op de lijn geweerd zonder dat de bal buiten geweest was. R.A.F.C. dringt nog aan. Sooi(ke) De Vries mist een eenige kans. Het einde volgt met 5-0 voor R.A.F.C.

Onze beschouwingen
De derby die R.A.F.C tegenover Tubantia FC stelde is op de verwachte zegepraal van R.A.F.C. geëindigd. Dath et evenwel op 5-0 zou uitlopen, had niemand verwacht. Nochtans was R.A.F.C. zoo overdonderend baas dat de scoor geenszins overdreven is, zelfs dan ook als Tubantia FC om haar moedig optreden misschien wel de eer had mogen redden. De eerste helft begon verdeeld, maar na een kwart uurs kwam de klasse van R.A.F.C. boven. Ras liepen de doelen op tpt 3-0 spijts een moedigen weerstand van Tubantia FC, dat door de zwakte harer halfs veel aan waarde verloor. De tweede helft zag R.A.F.C. overdonderende meerderheid betoonen, zelfs niet altijd alles geven om te doelen. De vijf doelen verschil mogen als zeer juist beschouwd.

Bij R.A.F.C. moet de heele ploeg, maar speciaal de halflinie en Flor Lambrechts vermeld. Bij Tubantia FC konden slechts V. Docx en Verhoeven tijdens de eerste helft voldoen. De halflinie was bepaald zwak. Goede leiding.

(bron: GvA - historisch archief - 21/12/1931)

Statistieken

R. Antwerp F.C. Tubantia F.C.

Elftallen

Louis Deceuninck
Charles Pincket
Pol Dua
Charles Simons
Alfons Mertens
Jean De Clercq
Sooi(ke) De Vries
Flor Lambrechts
Willy Ulens
Jos Van Beeck
Désiré Bastin
Jim Martens
Victor Docx
Gustaaf Docx
Emiel Peeters
Coenraad Cohen
Frans Bertels
Pierre Lambert
C. Van den Broeck
François Verhoeven
Frans Buls
John Docx

Wissels


Begin Match
19' Flor Lambrechts 1-0      
23' Flor Lambrechts 2-0      
43' Flor Lambrechts 3-0      
Ruststand 3-0
46' Flor Lambrechts 4-0      
76' Willy Ulens 5-0      
90' Eindstand 5-0 90'
TERUG