Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

R. Antwerp F.C. Berchem Sport
2 0
16.12.1928 Plaats: Het Rooi

Scheidsrechter: Henri Maeck

Wedstrijdverslag

Na Royal Antwerp FC - Berchem Sport

Een echt winterweder, het veld ligt bedekt met eene laag sneeuw, toch schijnt het bespeelbaar. De Antwerpsupporters houden er eene lustige stemming in en zingen om de koude te verdrijven hunne clubliedjes. De concurrentie laat zich fel gevoelen. Een zesduizend liefhebbers zijn rond het veld geschaard wanneer eerst Royal Antwerp FC, gevolgd door Berchem Sport, het veld betreedt. Ten twee ure stellen de teams zich op onder leiding van heer Maeck. De opgooi komt aan R.A.F.C. ten goede daar er geen voordeel van wind is, komt deze niet in aanmerking. R.A.F.C. valt dadelijk aan. WIlly Ulens zet nipt neven. Florent Van Mechelen, alleen voor doel, mist. Het gladde veld schaadt fel aan het samenspel. R.A.F.C. beheerscht, doch Berchem Sport verdedigt zich met moed. Peeters moet een schot van Willy Ulens redden. R.A.F.C. dwingt hoekschop af. Deze goed ingezet, wordt door Van Mechelen genet (1-0). De rood-witten zijn dadelijk terug ten aanval.

Twee minuten nadien zendt Willy Ulens nummer twee binnen. Berchem Sport waagt nu ook een aanval, doch het schot gaat neven. R.A.F.C. als geheel is veel beter, doch Berchem Sport speelt zeer moedig. Florent Van Mechelen mist een inzet van Charles Simons. Antwerpdoelman Louis Somers moet een schot van Van Aken redden. R.A.F.C. dwingt een tweeden hoekschop af, zonder voordeel echter. Op een algemeenen aanval van Berchem Sport moet Louis Somers een schot van Van Aken in corner redden, dat bregnt geen voordeel. Berchem Sport is nu de aanvallende partij en de Antwerpverdediging moet zijn krachten inspannen. Het evenwicht is spoedig hersteld. De aanvallen wisselen zich snel af. Louis Somers redt op schitterende wijze een kopbal van De Pelecyn. Berchem Sport dwingt achtereenvolgens twee hoekschoppen af zonder voordeel. Louis Somers redt in laatste instantie een keihard schot van De Pelecyn. Rust komt met 2-0 in het voordeel van R.A.F.C.

Willy Ulens brengt den bal aan het rollen. R.A.F.C valt flauwtjes aan. Berchem Sport kent ook een aanval. Een hands van Charles Simons in het beruchte gebied en Lambrechts zendt de strafschop op den paal. Berchem Sport spreekt het hooge woord, doch de Antwerpverdediging wijkt niet. R.A.F.C. komt nu ook aanvallen, zonder gevaarlijk te zijn. Peeters kanten koste eener duikeling een schot van Willy Ulens redden. Deze heeft geen gevolg. R.A.F.C. onderneemt nu een machtig offensief. Peeters moet meermalen reddend optreden, hetgeen bij met brio doet. Het spel is meer verdeeld en de verdedigingen blijven wederzijdsch de aanvallen meester. Berchem Sport waagt nu en dan ontsnappingen. De laatste minuten zien Berchem Sport ten aanval, maar de eer zullen zij niet redden. Als Willy Ulens een schot lost, denken we nummer drie geboren. Het gevaar verdwijnt. Berchem Sport dwingt corner af, waarna Willy Ulens een schot zet, dat Peeters heel moeilijk verwerken kan. Het einde is daar met een 2-0 zege der rood-witten.

Onze beschouwingen
Het is altijd gewaagd na een derby veel gevolgtrekkingen mede te delen, omdat en dat werd weer beweerd, de kans dat ge een rol speelt te groot blijft. De zege van R.A.F.C. was verdiend maar de Louis Somers leverde wel een schitterende partij. Langs zijnen kant heeft Peeters ook een prachtige tweeden helft geleverd. Voor de liefhebbers van schoon keeping was de match in elk geval de moeite waard. Ondanks den gladdigen staat van 't veld, werd er in 't algemeen schoon gespeeld. De linkervleugels van beide clubs onderscheiden zich bovenmate. De voorlijn van Berchem Sport mist evenwel besluitvaardigheid. Het missen van een strafschop was dan ook nog een factor van tegenslag. Dit moet niet doen besluiten dat R.A.F.C. niets dan geluk had. In 't geheel niet, want de twee backs leverden een schitterende partij, wat van het backpaar van Berchem Sport niet gezegd kan worden. In de halflijnen vonden we die van R.A.F.C. veel beter door beter verdediging en beter aanvalvoeden.

In zijn geheel mag R.A.F.C. geloofd worden voor haar prestatie, amar zooals we zegen, verdiende Berchem Sport de eer te redden. De match zelve was heel aantrekkelijk, spannend en toch fair betwist na een overweldigend begin van R.A.F.C., waarbij de twee doelen ter wereld kwamen op minder dan 91 seconden tijd. Berchem Sport wist stilaan gelijke tred te houden en de eersten helft als meerdere te eindigen. Na de poos was R.A.F.C. de baas. Na het missen van een penalty door Berchem Sport en in zijn geheel verdiende R.A.F.C. de zegepraal.

(bron: GvA - historisch archief - 17/12/1928)

Statistieken

R. Antwerp F.C. Berchem Sport

Elftallen

Louis Somers
Charles Pincket
Rik De Deken
Charles Simons
John Mortelmans
Jean De Clercq
Frans Lodts
Louis (Bob) De Deken
Willy Ulens
Florent Van Mechelen
Désiré Bastin
Frans Peeters
Henri Verrept
Theofiel Lembrechts
Van den Broeck
Louis Verboven
Jean Claes
Marcus De Hoey
Joseph De Pelecijn
Edouard Van Brandt
Jozef Willems
Van Aken

Wissels


Begin Match
Willy Ulens      
Florent Van Mechelen      
90' Eindstand 2-0 90'
TERUG