Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

Berchem Sport R. Antwerp F.C.
0 1
01.09.1929 Plaats: Het Rooi

Scheidsrechter: Louis Baert

Wedstrijdverslag

Na Berchem Sport - Royal Antwerp FC

Ter gelegenheid der opening van het voetbalseizoen 1929-1930 werd op het veld van Berchem Sport met een derby uitgepakt. De zon was van de partij en een talrijk publiek vulde de omheining. Het veld was gelijk aan een biljart. De mooi bevlagde gradins en inkompoort boden een prettigen aanblik. Heer Baert had de leiding over de elftallen.

Voor den aanvang der partij biedt Godderé aan Royal Antwerp FC een prachtigen bloemenkorf aan. R.A.F.C. wint den toss. Berchem Sport trapt af. Willy Ulens neemt het leder af en plaatst een schot, door Peeters moeilijk gehouden. Even daarop begaat Louis Somers een missing op inzet van Stynen. Hij houdt dan een mooi schot van Van Goethem. Een schoone aanval van R.A.F.C. gaat langs Louis (Bob) De Deken uit. R.A.F.C. bekomt den eersten corner der partij, maar Verboven verwerkt goed. Het spel is gelijk opgaande. Even daarop heeft R.A.F.C. een critiek standje aan te schrijven op poging van Stynen. Willy Ulens loopt in de off-sideval, waarna Dis Bastin het leder nevenzendt. R.A.F.C. is dan aan den aanval tot Jean De Clercq corner toestaat die niets oplevert. Peeters stopt dan een harden center van Dis Bastin. R.A.F.C. dwingt een corner af. Jos Van Beeck met den kop herneemend, laat Peeters toe prachtig in recorner te redden.

Peeters ontzet hierop zijn kamp. Stynen doet een gevaarlijke poging, maar Godderé staat off-side. Op pas van Dis Bastin zet Willy Ulens neven. Dis Bastin en Verlooy haken zich en Dis Bastin krijgt een vermaning. Een shake-hands besluit het incident. Godderé centert in, Louis Somers stopt flink. Op een ontsnapping van De Pelecyn centert Rik De Deken voor de voeten van Stynen, die toch nog weet te missen. Rik De Deken herkoopt zijn missing. Het spel is na een vurig begin, verflauwt tot Dis Bastin ontsnapt en Verlooy corner geeft. Hierop mist Peeters en het leeder slaat tegen den paal. De Antwerpspelers eischen goal, maar de scheidsrechter laat vervolgen. Peeters ontzet. De Pelecyn en Rik De Deken komen in botsing. Het spel vervolgt in spanning. Peeters stopt met brio een schot van Frans Lodts. Even later houdt Peeters twee mooie pogingen van R.A.F.C., een kopstoot van Frans Lodts en een ver schot van Charles Simons.

Berchem Sport valt goed aan, maar Dis Bastin gaat langs zijn vleugel en Verlooy moet in corner zetten. Juist voor de rust wordt Jean De Clercq naar de kleedkamer gezonden omdat hij al een tiental minuten op een shoe speelt.De poos komt met blanken scoor (0-0).

De muziek die te laat gekomen is, doet haar zoete tonen weergalmen en me spanning wordt de tweede helft verbeid. Het spel herneemt. Stynen plaatst een schot, door Louis Somers prachtig gered. De Pelecyn schiet rakelings over de lat op pas van Stynen. R.A.F.C. gaat dan weer aan den aanval. De Pelecyn doet een schoonen aanval langs Van Goethem teloor gaan. R.A.F.C. is nu de meerdere, maar de voorlijn loopt mank aan juistheid in 't schieten. Voor fout van Charles Simons bekomt Berchem Sport free-kick, maar Corbet zendt over. Op inzenden van De Pelecyn schiet Pincket haast in eigen doel, Louis Somers redt schitterend. Dis Bastin schiet van ver neven. De Pelecyn loopt nogmaals off-side op poging van Stynen.
Op aarzeling der lokale backs, centert Frans Lodts in. Willy Ulens zendt rakelings over. Een corner voor R.A.F.C. wordt achter gegeven, terwijl Stynen een center van De Pelecyn neven beëindigt. Willy Ulens mist een eenige kans als hij op Clem. Hoydonckx schiet.

Stynen doet een schoonen aanval teloor gaan, waarop Charles Simons op den paal schiet. Jos Van Beeck, hernemend mist. Een waar bombardement voor de kooi van Berchem Sport. De voorlijn van de lokalen mist samenhang en vlugheid. Godderé zendt neven het doel, waarna Clem. Hoydonckx een center van Frans Lodts verwerkt. Willy Ulens kopt op center van Frans Lodts over. Hoewel de vermoeidheid zich gevoelen doet in beider rangen, is R.A.F.C. aan den aanval. Peeters redt op de hem eigen wijze. Op de 33e minuut zet Charles Simons vooruit. Louis (Bob) De Deken schiet van ver en teekent prachtig het eerste doel van de wedstrijd aan. R.A.F.C. valt nog flink aan tot Berchem Sport een nieuwe poging waagt zonder uitslag. R.A.F.C. bekomt corner. Peeters redt het schot van Willy Ulens. Corbet centert in, Louis Somers pakt het leder vast als Stynen op hem vliegt. De Antwerpkeeper ontzet. Berchem Sport dringt vurig aan. Godderé zet op de npaal. Van Goethem kan ook de opening niet vinden als hij herneemt. R.A.F.C. valt weer aan, maar de stand zal niet veranderen, zoodat R.A.F.C. de zege behoudt met 1-0.

(bron: GvA - historisch archief - 25/03/2016)

Statistieken

Berchem Sport R. Antwerp F.C.

Elftallen

Frans Peeters
Constant Joacim
Clement Hoydonckx
Victor Verlooy
Louis Verboven
Van den Broeck
Joseph De Pelecijn
Gustave Van Goethem
Emile Stijnen
Eduard Godderé
Oscar Corbet
Louis Somers
Charles Pincket
Rik De Deken
Charles Simons
Leon Bogaerts
Jean De Clercq
Frans Lodts
Louis (Bob) De Deken
Willy Ulens
Jos Van Beeck
Désiré Bastin

Wissels


Begin Match
Ruststand 0-0
      Louis (Bob) De Deken 0-1 78'
90' Eindstand 0-1 90'
TERUG