Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

R. Beerschot A.C. R. Antwerp F.C.
0 3
21.10.1928 Plaats: Olympisch Stadion

Scheidsrechter: M. Leroy

Wedstrijdverslag

Na R. Beerschot A.C. - Royal Antwerp FC

Het goede weder helpend, was het stadion meer dan boordevol geloopen voor den grooten derby, die een eenige grootsche gebeurtenis is geworden tusschen de twee leiders der rangschikking. De geestdrift en electriciteit waren geen oogenblik uit de lucht. De spelers zich in rang onder het beher van heer Leroy. Nadat Ruysseveldt den toss heeft gewonnen, trapt Willy Ulens af tegen de zon. Raemdonck krijgt den eersten bal te pakken op free-kick, waarna Braine op center van Verhulst overkopt. Louis Somers verwerkt een schot van Mertens over de lat in corner. R Beerschot AC dringt aan. Verhulst dwingt een corner af, door Louis Somers op fortuinlijke wijze gered. Frans Lodts dwingt een hoekschop af, zonder gevolg. Na enkele zeldzame schoone spelfazen, waarbij RBAC het hoogste woord voert, heeft Louis Somers weer een goede save te doen. Raemdonck wordt op zijn beurt aan 't werk gesteld door Willy Ulens.

Een free-kick voor fout tegen Braine vliegt over de lat. Na een reeks schoone passen, krijgt Louis Somers een kopstoot van Braine te pakken. Dis Bastin ontvlucht langs zijn lijn, doch zijn center gaat verloren. Een geharrewar voor het doel van R.B.A.C., levert een corner op aan R.A.F.C. Verhulst ontsnapt en dwingt corner af, ook zonder gevolg. Dis Bastin wordt een paar malen tegengehouden voor offside. Vervolgens heeft Louis Somers een inzet van Elst te pakken. Raemdonck, gehinderd door Rik De Deken wordt door Willy Ulens aardig op de proef gesteld met een grondscherend schot. Het spel is niet meer zoo aantrekkelijk als de eerste minuten. Afgewerkte aanvallen zijn er niet meer te zien. Louis Somers keert een schot van Mertens, waarna Frans Lodts ontsnapt en centert. Een korte aarzeling der backs, Raemdonck loopt uit, doch mist. Dis Bastin opent den scoor onder luid applaus van de Antwerpsupporters.

Er blijven nog drie minuten te spelen. Met 1-0 in het voordeel van R.A.F.C. treedt aldus de rust in, wanneer R.B.A.C. licht de meerderheid in 't spel had gehad.

De tweede helft begint met een corner voor R.A.F.C., waarop Verhulst naast den paal zendt. Frans Lodts loopt in buitenspelstand. R.B.A.C. doet een schoon gecombineerden aanval, Rik De Deken trapt in corner, die niets geeft. Het spel heeft een tijd lang niet veel om 't lijf, vooral als men in aanmerking neemt dat de twee leidende ploegen op 't veld staan. Op center van Elst schiet Mertens naar den hoek van het doel, Louis Somers heeft den bal nog juist te pakken, waarna Braine juist boven de lat schiet. Dis Bastin dwingt een corner af, die een critiek standje brengt, doch Ruysseveldt kan nog juist voor de fatale lijn wegtrappen. Een schot van Mertens wordt in corner verwerkt en seffens krijgt de puike rood-witte verdediging gelegenheid zijn talent te toonen. Verhulst dwingt nog een corner af, zonder voordeel. Hoewel 't spel meest verloopt in 't Antwerpkamp, staat het op geen hoog peil.

Een schot van Braine wordt zonder moeite gered door Louis Somers, die ook door Elst op de proef wordt gesteld. Willy Ulens verknoeit een center van Dis Bastin. De rood-witten vallen nu meer aan, doch Florent Van Mechelen vindt Raemdonck op zijn post, waarna Willy Ulens corner afdwingt. Frans Lodts geeft den hoekschop te wijd naar Dis Bastin die terug zendt en Willy Ulens doelt nummer twee aan den 33en minuut. Louis Somers moet een schot in corner redden. Aan den overkant straft heer Leroy een hands met corner. Dit lokt heel wat gefluit uit. R.B.A.C., hoewel geslagen, dwingt nog een hoekschop af. Dis Bastin verplaatst het spel en R.A.F.C. bekomt free-kick voor hands. Dis Bastin zet den voet er achter en Willy Ulens doelt nummer drie. Er blijven nog twee minuten te spelen, doch de gevleide 3-0 stand voor R.A.F.C. zal geen verandering meer ondergaan.

Onze beschouwingen
Er heerschte op en om het Olympisch Stadion een drukte en atmospheer die ons de groote internationale sportgebeurtenissen herinnerde. De spelers waren ook zichtbaar gehinderd door de gewichtigheid van een grooten strijd, schoon er bijwijlen schoone combinatie-aanvallen vertoond werden. De groote strijd werd ook i ngoeden sportieven geest betwist, daar heer M. Leroy, welke enkele malen moest ingrijpen, doch geen vuile fouten te bestraffen had. Hoewel wij moeten toegeven dat R.A.F.C harder speelt dan vroeger. De tweede helft gaf slechts degelijk voetbalspel te zien tijdens de laatste minuten met R.A.F.C. in de meerderheid, meerderheid die door twee goals werd uitgedrukt. R.B.A.C., die tot de laatste minuten licht baas was in middenveldspel, verknoeide al zijn aanvallen door treuzelen en traagheid van uitvoering, waarvan de vlugge rood-witte verdediging dankbaar gebruik maakte om alle aanvallen te weren.

(bron: GvA - historisch archief - 22/10/1928)

Statistieken

R. Beerschot A.C. R. Antwerp F.C.

Elftallen

Camiel Raemdonck
August Ruysseveldt
Adrién Delatin
Gustaaf (Staf) Pelsmaeker
Salomon Meljado
Henri Van Averbeke
Corneel Elst
Pierre Braine
Raymond Braine
Pierre Mertens
Sébastien Verhulst
Louis Somers
Charles Pincket
Rik De Deken
Charles Simons
John Mortelmans
Jean De Clercq
Frans Lodts
Louis (Bob) De Deken
Willy Ulens
Florent Van Mechelen
Désiré Bastin

Wissels


Begin Match
      Willy Ulens 0-1 42'
      Willy Ulens 0-2 78'
      Willy Ulens 0-3 88'
90' Eindstand 0-3 90'
TERUG