Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

R. Antwerp F.C. R. Beerschot A.C.
2 3
24.02.1929 Plaats: Olympisch Stadion

Scheidsrechter: Henri Christophe

Wedstrijdverslag

Na Royal Antwerp FC - R Beercshot AC
Het weder was zeer zacht, maar mistig en donker. Van voor half twee boden de Brederodestraat en het Kiel de bedrijvigheid ener BelgiŽ-Hollandmatch. Op het stadion was het de maximummassa die er had kunnen plaats nemen. De nodige relletjes hadden eveneens plaats. Het veld ligt glad met enkele waterplekken. Er hangt electriciteit in de lucht. De spanning bereikt het maximum als de ploegen op het veld treden. De muziek schettert aangenaam. Ten vier ure treden de elftallen op onder leiding van heer Christophe. Rik De Deken wint den toss. R Beerschot AC start. Royal Antwerp FC doet de eerste poging tot aanvallen, doch Dis Bastin zendt uit. Daar mist Jean De Clercq. Elst rent langs zijn lijn, centert in, maar De Winter mist. Louis Somers verwerkt. Dis Bastin dringt aan, maar centert hoog de lucht in over 't net. Op de vierden minuut valt R.A.F.C. aan. Langs Louis (Bob) De Deken krijgt Willy Ulens het leder.

Hij lost van ver een kogel die Raemdonck verrast en in 't net vliegt. R.A.F.C leidt dus met 1-0. R.A.F.C. dringt aan. Hierop gaat R.B.A.C. ten aanval langs R. Braine die centert, de Antwerpbacks waken. Een schot van Mertens en een schuiver van Elst worden door Louis Somers gehouden. Op den achtsten minuut zet Elst van ver in. Als een pijl uit den boog schiet R. Braine vooruit, rent op den reddenden Louis Somers, die het leder lost en Braine toelaat gelijk te stellen (1-1). De match is heel vinnig betwist. Na een save van Louis Somers op center van Pelsmaekers dreigen de bezoekers gevaarlijk te worden, John Mortelmans verwerkt. R.A.F.C. bekomt den eersten corner der partij, die niets geeft. De B.-verdediging is niet in den haak en mist meer dan eens. Op de 12en minuut centert Dis Bastin prachtig in en met een prachtigen schuiver van Willy Ulens nevens den paal, gaat nummer twee in het net, ondanks een wanhopige duikeling van Raemdonck.

Dis Bastin komt tusschen en lost een kogel, door Raemdonck heel moeilijk gehouden. Mertens beŽindigt een aanval met neven te schieten. R.B.A.C. valt aan langs Elst. A. Braine geeft aan De Winter die op doel schiet. Het leder belandt via R. Braine bij Mertens die op de 16en minuut gelijk stelt (2-2). Een nieuwe corner voor R.A.F.C. geeft niets. Willy Ulens lost een nieuw schot en weer kan Raemdonck slechts onvoldoende stoppen. R.B.A.C. valt aan. R. Braine krijgt het leder van Mertens en lost een kogel die de bovenlat scheert. R. Braine rent door de lijnen, voor doel weet Jean De Clercq nipt te redden. John Mortelmans begaat een fout en meent het noodig uiting te geven aan zijn humeur. R.A.F.C. valt mooi aan, maar Dis Bastin schiet buiten, waarna Elst schoon in centert. De Winter kopt op doel, Louis Somers redt mooi. Technisch staat R.B.A.C. nu hooger, maar de aanvallen van R.A.F.C. zijn niet min talrijk. Een free-kick voor fout van Van Averbeke wordt door Willy Ulens overgegeven.

R. Braine geeft aan zijn broeder, die te lang wacht en zich het leder afnemen laat. Opnieuw haalt John Mortelmans een fout uit. De free-kick door R. Braine gegeven, wordt door Jean De Clercq gered. Louis (Bob) De Deken is even later verplicht John Mortelmans een vermaning te geven, als hij alle ballen uitzendt. Raemdonck stopt met brio een center van Frans Lodts. R.B.A.C. valt aan langs de gebroeders Braine, maar R. Braine staat off-side. Als De Winter vooruitgeeft, komt R. Braine in goede positie voor Louis Somers, Charles Pincket komt schoon tusschen. Thijs komt schoon tusschen op een combinatie van R.A.F.C., waarna R. Braine doorgaat, maar nevens schiet. Het spel is in het middenveld als rust met 2-2 intreedt.

Bij het hernemen, leidt R.B.A.C. den eersten aanval van belang. R.B.A.C. bekomt zijn eersten corner, Elst schiet achter. R.B.A.C. is licht baas en doet een paar aanvallen. Charles Pincket staat een corner toe o pcenter van Elst. Hierop kopt R. Braine neven den paal. Bij de botsing met Averbeke wordt Louis (Bob) De Deken op het been geraakt en moet zich laten verzorgen. P. Braine centert in. De Winter herneemt. Louis Somers redt onder de lat in corner. R.B.A.C. dwingt hierop een nieuwen corner af. De Winter zendt op Louis Somers, Jean De Clercq redt schoon in recorner, die niets geeft. Een bewogen standje voor de netten van R.A.F.C. Louis (Bob) De Deken herneemt het spel, maar R.B.A.C. blijft de aanvallende partij. Op fout van John Mortelmans geeft R. Braine neven op inzet van Van Averbeke. Het spel is hard. P. Braine blijft hierin niet ten achter. P. Braine wordt gehaakt door Charles Pincket en de free-kick door R. Braine gegeven, wordt in corner gezet.

R.A.F.C. bekomt twee gevaarvolle hoekschoppen, die de bezoeker kippenvleesch geven. Op een nieuwen vrijschop zet P. Braine in, maar Charles Simons redt gepast. R.A.F.C. dringt aan. Ruysseveldt aarzelt, Raemdonck loopt uit en redt voor de voeten van Willy Ulens. Op een corner voor R.B.A.C. herneemt Van Averbeke en zendt voer de lat. Bij beide ploegen doet de vermoeidheid zich gevoelen. R. Braine lost een kanonbal, door Louis Somers schitterend gehouden. Louis Somers redt kansrijk op heading van R. Braine. Even later valt P. Braine aan. Op de lijn begaat Charles Simons een onvrijwilligen hands. Op de 83en minuut vallen de bezoekers aan. Rik De Deken kopt. P. Braine pakt het leder op de lijn en schiet. Louis Somers duikelt, Mertens zet nummer drie in 't net. P. Braine dwingt corner af. Louis Somers redt in recorner onder de lat. Louis Somers stopt een harden kogel van R. Braine. John Mortelmans wordt even later door heer Christophe van het veld verwezen. Het spel vervolgt verdeeld. Een aanval van R.A.F.C. wordt door een allerlaatste van Elst gevolgd, waarna heer Christophe affluit.

Onze beschouwingen
Begonnen in een archi-snel tempo, zoo haalt deze match een allerschoonst verloop. Aanvankelijk waren beide ploegen zich goed waard. Stilaan deed de vermoeidheid zich langs beide zijden gevoelen en dan sprak het verloop in 't voordeel van de bezoekers, die op gebied van techniek en samenspel meester waren. Aan de poos verdiende R.B.A.C. een doeltje meer. Na de rust was het spel eerder eentonig, gezien de meerderheid van R.B.A.C., dat verdiende het winnende punt te scoren. Als de scoor niet meer afgeteekend is, is zulks te wijten aan het verschil in klasse der twee doelverdedigers. Raemdonck had in de eerste helft zeker fout aan een tegendoelpunt. R.AF.C. was vlug en moedig als altijd. De 3-2 overwinning der kampioenen is verdiend. De besten hebben gewonnen en dat moet elke sportman bevredigen.

(bron: GvA - historisch archief - 25/02/1929)

Statistieken

R. Antwerp F.C. R. Beerschot A.C.

Elftallen

Louis Somers
Charles Pincket
Rik De Deken
Charles Simons
John Mortelmans
Jean De Clercq
Frans Lodts
Louis (Bob) De Deken
Willy Ulens
Florent Van Mechelen
Dťsirť Bastin
Camiel Raemdonck
August Ruysseveldt
Ivan Thys
Gustaaf (Staf) Pelsmaeker
Salomon Meljado
Henri Van Averbeke
Corneel Elst
Alphonse De Winter
Raymond Braine
Pierre Mertens
Pierre Braine

Wissels


Begin Match
4' Willy Ulens 1-0      
      Raymond Braine 1-1 8'
12' Willy Ulens 2-1      
      Pierre Mertens 2-2 16'
      Pierre Mertens 2-3 83'
90' Eindstand 2-3 90'
TERUG