Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

R. Antwerp F.C. R. Beerschot A.C.
2 6
10.11.1929 Plaats: Bosuilstadion

Scheidsrechter: Henri Christophe

Wedstrijdverslag

Na Royal Antwerp FC - R Beerschot AC

De derde derby van 't serizoen had, zooals verwacht, de massa der groote dagen naar het Stadion van den Boschuil gelokt. De gradins waren druk bezet, de tribunes stampvol. Het geheel bekleed der duizendkoppig menigte bood een schoonen aanblik. Voor een muziekcorps was ook gezorgd, terwijl de Antwerpsupporters en supporteressen hun beste gezangen hooren lieten, lang voor den aanvang der partij. Het veld is schoon gerold en gelijkt een reuzenbiljartlaken. Eindelijk zijn de ploegen daar. De supporters juichen, de muziek speelt en de fotografen haasten zich om beide ploegen te kieken. Heer Christophe laat ten 2 ure den toss spelen voor de teams.

Rik De Deken wint den toss en plaatst R Beerschot AC tegen fellen wind. R.B.A.C. dringt dadelijk aan langs P. Braine. Het leder rolt voor het doel van Louis Somers. Opnieuw centert de bezoeker in en Louis Somers redt moeilijk. R.A.F.C. komt dan los. Als Willy Ulens schiet, raakt Janssens de bal, maar Raemdonck kan nog redden. Raemdonck redt dan eenen free-kick in corner door Dis Bastin gegeven. Hierop krijgt Jos Van Beeck het leeder. Zoowel Antwerp- als Beerschotplayers missen evenwel voor doel. Pierre Loreyn zendt over. P. Braine verricht prachtwerk op pas van R. Braine. Elst krijgt het leder, maar centert te zwak in. Louis Somers stopt. Het voordeel van den wind doet zich gevoelen. R.A.F.C. is licht de meerdere. Dis Bastin ontsnapt aan de hoede van Ruysseveldt, doch Raemdonck stopt. R.B.A.C. combineert slecht, toch heeft Louis Somers een schot van De Winter te houden.

Nieuwe combinatie van de bezoekers. Charles Simons mist, doch Van den Eynde zet ver neven. Charles Pincket redt voor de voeten van R. Braine. R.A.F.C. is gevaarlijk voor doel. Ruysseveldt begaat een missing die erg gevaarlijk had kunnen zijn als Jos Van Beeck gevolgd had. De twee Braine's combineeren, maar R. Braine begaat fout. Een hard center van Elst wordt door alleman gemist. Het leder gaat uit. Een combinatie van R.B.A.C. wordt door P. Braine beëindigd met een schot, door Louis Somers gehouden. Rik De Deken staat corner toe en hierop komen Charles Simons en P. Braine in woordenwisseling. R.A.F.C. dringt goed aan, maar Ruysseveldt waakt op poging van Flor Lambrechts. Dis Bastin krijgt een kans om een schot te plaatsen. Raemdonck redt in corner. Hierop ontstaat een doelworsteling van belang. We zien een hands en een reeks fouten van weerskanten tot Ruysseveldt ontzetten kan.

R.B.A.C. komt los en op inzenden van De Winter mist R. Braine een kans voor doel. Charles Pincket komt goed tusschen op poging van P. Braine. Voor fout van Charles Pincket heeft R.B.A.C. een free-kick te nemen, waarop P. Braine schiet, maar overzendt. R.A.F.C. valt gevaarlijk aan. Als Janssens hard speelt, wordt Willy Ulens geraakt. Even daarop komt R.A.F.C. en de backs aarzelen. Flor Lambrechts past en Willy Ulens heeft geen moeite op de 31e minuut de scoor te openen voor R.A.F.C. R.B.A.C. laat het zoo niet en doet een tegenaanval langs Van den Eynde. R. Braine wil hernemen, maar wordt gesandwicht. Heer Christophe laat vervolgen en R. Braine kan op de 22e minuut gelijkstellen met een schot naast Louis Somers. R.B.A.C. dringt weer aan. Een corner levert niets op. De rood-witten schijnen even los te laten. Charles Pincket laat Van den Eynde even los.

Het wordt een geharrewar voor de kooi van Louis Somers. R. Braine schiet op Rik De Deken. Het leder komt bij De Winter die zonder aarzelen op de 27e minuut den scoor op 1-2 voor R.B.A.C. brengt. Een mooi schot van Leon Bogaerts gaat over. Het spel is hard. R Braine wordt in den rug aangesprongen. Het spel vervolgt evenwel. Een center van Pierre Loreyn wordt door Raemdonck rakelings nevengekogeld. R.A.F.C. bekomt free-kick voor fout van Janssens. Leon Bogaerts kopt op de lat, waarna Charles Simons nog overschiet. Rust treedt in met 1-2 voor R.B.A.C.

De rust is minder aangenaam, want een motregen begint te vallen. Het spel herneemt als R.B.A.C. den wind mede heeft. R.A.F.C. leidt nochtans de eerste aanvallen en het doel van Raemdonck heeft het hard te verduren op corner van Loreyn. Jos Van Beeck herneemt, Janssens kan redden op de lijn. R.B.A.C. dringt opnieuw aan. R Braine laat aan Van den Eynde die zich het leder ontnement laat. R. Braine lost een kogel, door Louis Somers gehouden. De Antwerpman laat het vallen en De Winter is er op de 5e minuut om het in het doel te leggen. R.A.F.C. schijnt er niet meer in te geloven. Als R. Braine een rush zet, staat Rik De Deken corner toe. R.B.A.C. bekomt corner die goed gegeven wordt door Van den Eynde. Een doelworsteling ontstaat. Elst stelt er met nummer vier een einde aan met een kopstoot onder de lat op de 9e minuut.

R.A.F.C. krijgt dan een schoone kans als Raemdonck een schot van Willy Ulens onvoldoende houden kan en Lefèbvre een nieuw schot op de doellijn houden kan. R.B.A.C. bekomt een free-kick zonder uitslag en een corner ziet Elst jammerlijk missen. Een corner van Dis Bastin gat buiten. R.A.F.C. schijnt zich hernomen te hebben, maar voor doel zijn het geen rake schoten. De backs van R.B.A.C. zuiveren op poging van Willy Ulens. Een corner voor R.B.A.C. levert niets op. R.A.F.C. tracht zichtbaar te doelen. De backs waken evenwel. Raemdonck stopt een center van Dis Bastin. R.B.A.C. dwingt een nieuwe corner af, amar er komt niets van terecht. R.A.F.C. komt erin. Als Pierre Loreyn incenteren kan, moet Raemdonck tusschenkomen. Willy Ulens plaatst kort daarop een prachtschot, maar Raemdonck redt in corner.

Willy Ulens mist vervolgens een reuzenkans op center van Dis Bastin, overschietende als niemand hem hindert. De verdediging van R.B.A.C. werkt goed. De backs moeten vaak tusschenkomen. R.A.F.C. is gedurende ruim een kwartier in de meerderheid geweest. De meeval is er niet bij. Op de 20e minuut zet Pierre Loreyn schoon in en Willy Ulens vermindert met een prachtig grondscherend schot de achterstel van R.A.F.C. (2-4). P. Braine brengt het spel terug in het Antwerpkamp. Een corner levert niets op. Een fout van Ruysseveldt blijft ongestraft. De Beerschotmannen hebben weer hun kamp te zuiveren. R. Braine dribbleert Rik De Deken en geeft aan Elst. Deze centert in. R. Braine geeft achteruit. De Winter doelt nummer vijf op de 34e minuut. Van den Eynde krijgt even later een schoonen pas van P. Braine en hij kogelt op de lat.

Elst, herneemend, loopt in de off-side val. R.A.F.C. staat een corner toe op de 39e minuut. Hierop ontstaat een doelworsteling. Het leder botst langs hoofden en benen. Meljado schiet via Jean De Clercq binnen (2-6). R.B.A.C. is nu de meerdere. R.A.F.C. dwingt nog een corner af. De laatste minuten zijn erg spannend. Het einde treedt in met een 2-6 zege voor R.B.A.C.

Onze beschouwingen
Zeggen wij alras dat de scoor ongetwijfeld gevleid is, al verdiende R.B.A.C. de zege. De paars-witten vingen den wedstrijd aan met een wilskracht die we ze dit seizoen nog niet zagen tentoonspreiden. Anderzijds had R.A.F.C. een totaal gemis aan meeval. De anders zoo trapvaste verdediging liep voorzekers mank. Louis Somers heeft schuld aan een paar doelen. In een goeden dag zou hij er hoogstens drie doorgelaten hebben. Ook Rik De Deken vieltegen, terwijl Charles Pincket de minst slechte was. In de halflijn speelden Jean De Clercq en Bogaerts goed, maar Charles Simons viel bepaald tegen en gaf meermaals bewijs van slecht humeur. De voorlijn leverde eveneens goed werk. Dis Bastin werd evenwel goed gehouden. Willy Ulens had geen meeval.

Op spelgebied was R.B.A.C. werkelijk niet overdonderend baas, maar er was den wil om te winnen. Raemdonck leverde een prachtmatch, ook zijn backs hielpen hem best. In de halflijnwas Meljado slechts in de tweede helft op dreef. Van Averbeke had een moeilijk begin, maar speelde dan een prima match. Lefèbvre kon in de tweede helft ook best bevallen. De beste man op het veld was voorzeker De Winter die prachtig speelde en zijn tegenstrevers door snelheid en beslistheid verbaasde. De twee Braine's werkten goed. R. Braine spaarde zich niet. Van den Eynde en Elst waren goed. De eerste helft was aanvankelijk voor R.A.F.C., maar in zijn geheel licht voor R.B.A.C. dat den 1-2 aan den rust verdiende. Na den poos begon R.B.A.C. bliksemsnel, doelde nog eenmaal en vertraagde dan gedurende twintig munten die R.A.F.C. ruimschoots in meerderheid zagen.

Een tegenpunt legde R.B.A.C. het vuur aan de schenen. In volle meerderheid kwam de zege uit op 2-6. De scheidsrechter leidde de partij met tact en het was een recht sportieven derby.

Epiloog
Wij betreuren dat het Antwerpbestuur den toegang heeft geweigerd aan onzen sportfotograaf onder voorwendsel dat hij keeper Louis Somers hindert. De maatregel verwondert ons te meer dat de ander fotografen wel naast het doel werkzaam waren, die thans hun verantwoordelijkheid dragen in de doorgelaten doelpunten.

(bron: GvA - historisch archief - 11/11/1929)

Statistieken

R. Antwerp F.C. R. Beerschot A.C.

Elftallen

Louis Somers
Charles Pincket
Rik De Deken (K)
Charles Simons
Leon Bogaerts
Jean De Clercq
Pierre Loreyn
Flor Lambrechts
Willy Ulens
Jos Van Beeck
Désiré Bastin
Camiel Raemdonck
August Ruysseveldt (K)
Henri Janssen
Henri Van Averbeke
Félix Lefèbvre
Salomon Meljado
Corneel Elst
Alphonse De Winter
Raymond Braine
Pierre Braine
Stanley Vanden Eynde

Wissels


Begin Match
21' Willy Ulens 1-0      
      Raymond Braine 1-1 22'
      De Winter 1-2 27'
Ruststand 1-2
      De Winter 1-3 50'
      Corneel Elst 1-4 54'
65' Willy Ulens 2-4      
      De Winter 2-5 79'
      Salomon Meljado 2-6 84'
90' Eindstand 2-6 90'
TERUG