Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

R. Beerschot A.C. R. Antwerp F.C.
3 3
17.01.1932 Plaats: Olympisch stadion

Scheidsrechter: Henri Christophe

Wedstrijdverslag

Na R Beerschot AC - Royal Antwerp FC
Zooals verwacht werd, biedt het Olympisch Stadion een feestelijken aanblik. Het veld ligt in besten staat, wijl een flinke wind over de lengte van 't veld blaast. Ten twee ure fluit heer Christophe en de ploegen zetten zich in beweging. Ruysseveldt wint den toss met windvoordeel. De eerste aanval komt van R Beerschot AC langs De Winter. Gijsen lost een kei door Louis Deceuninck prachtig gered. Van Hoeweghe zet naast. Een storm van toejuichingen breekt los. Het spel wordt een paar maal voor foutjes onderbroken en blijft vrij gelijk. Loomans heeft nu tweemaal in te grijpen op center van Sooi(ke) De Vries en op schuiver van Willy Ulens, dit tweedestandje op onbehendige wijze. Op de zevende minuut komt Flor Lambrechts voor doel. Van Averbeke loopt in den weg. De referee kent penalty toe, door Willy Ulens omgezet.

R.B.A.C. valt aan, doch mist schotvaardigheid, wijl er anderzijds te hoog gespeeld wordt. Loomans moet een kei van Jos Van Beeck houden. Op de 14e minuut geeft Sooi(ke) De Vreis aan Flor Lambrechts die op doel schiet. Loomans houdt onvoldoende. Jos Van Beeck loopt den bal in 't doel. R.B.A.C. reageert. Lefèbvre zet een vrijschop over. Het spel is nu in 't voordeel van R.A.F.C. Nadat Louis Deceuninck even ingegrepen heeft, gaat een aanval der rood-witten achter. Janssens speelt door en begaat fout, waarbij het publiek ten onrechte protesteert. Het spel is hard. Van Hoof wordt door Charles Pincket gefould, doch de free-kick geeft niets op. Heer Christophe meot dikwijls tusschenkomen. Louis Deceuninck redt prachtig een free-kick om dan ook nog een kei van Gijsen te houden. R.B.A.C. dringt aan, maar de achterhoede van R.A.F.C. weert ongenadig alles.

Jos Van Beeck breekt dan een goede Antwerppoging. Op center van Dis Bastin geeft Willy Ulens in de vlucht over doel. Op center van Van Hoeyweghe volgt De Cuyper dit voorbeeld. Een vrijschop voor R.B.A.C. wordt door Charles Pincket verwerkt, waarop Meljado een schoone Antwerppoging breekt. Janssens verzeert zich, doch herneemt weldra. Als Sooi(ke) De Vries ontsnapt, wordt hij in de penalty-area neergehaakt. Ditmaal laat heer Christophe vervolgen. Als Loomans mist, geeft Van Averbeke corner. Als Sooi(ke) De Vries inzet, plaatst Willy Ulens met trekshot rakelings naast. R.A.F.C. heeft tot nog toe beter spel vertoond dan R.B.A.C. Als de localen zich losrukken, komt de bal in een doelworsteling bij De Cuyper die tegendoelt. Rust volgt met een 1-2 scoor.

R.B.A.C. herneemt met een aanval, waarna R.A.F.C. volgt. Willy Ulens scheit twee maal te reke naast. Van Hoeyweghe breekt door en dwingt een vrijschop af. Een Antwerpman begaat hands, maar de referee laat vervolgen. R.B.A.C. wordt bestraft waarop Willy Ulens reakelings naast de kooi scheit. Nu ontstaat een doelworsteling voor het doel van R.A.F.C. Louis Deceuninck houdt een kei van Gijsen. De bal komt terug bij Van den Eynde die inzet en Van Hoof de kans gunt om op de 11e minuut gelijk te stellen. Louis Deceuninck houdt een kei van Van Hoof. Loomans houdt dan een kogel van Dis Bastin. Pol Dua krijgt een vermaning. Loomans stopt een vrijschop voor fout tegen Charles Simons bedreven. Louis Deceuninck houdt een kei van Van Hoof. Loomans houdt dan een kogel van Dis Bastin. Pol Dua krijgt een vermaning. Loomans stopt een vrijschop voor fout tegen Charles Simons bedreven.

Op de 17e minuut valt R.A.F.C. goed aan. Jos Van Beeck neemt het leder in den loop en scoort nummer drie. R.A.F.C. verkijkt dan een reuzenkans op missen van Loomans. R.B.A.C. zakt af. Van den Eynde plaatst over doel. Op inzet van Dis Bastin staat Van Averbeke corner toe. Loomans redt gelukkig den kopstoot van Flor Lambrechts. R.B.A.C. zakt af. Van den Eynde wordt wegens hands tegengehouden. Op de 27e minuut op een nieuwe poging van R.B.A.C. kogelt Van Hoof den gelijkmaker binnen als Louis Deceuninck misrekent. R.A.F.C. reageert, doch de bal gaat uit. Nu volgt een spel waarbij hard en brutaal opgetreden wordt langs beide kanten. De Cuyper heeft krampen en moet verzorgd. Meljado wordt door Charles Pincket gefould.

De vrijschop wordt gevolgd van een corner, in recorner geweerd. Op schot van Hoeyweghen zet Charles Pincket in corner die niets oplevert. R.B.A.C. valt aan, daarin gevolgd door R.A.F.C., doch den uitslag der match wordt niet meer gewijzigd. Het blijft 3-3.

Onze beschouwingen
Als het eindsignaal weerklonk, slaakten we direct een kreet van voldoening, vanwege het ruwe spel en den weinig sportieven geestesstaat waarin de derby doorging. Het was inderdaad hard spel, doorwemeld van fouten langs beide kanten. Hoewel de leider aanvankelijk alles floot, wist hij de spelers niet in te toomen. Spijtig voorwaar is dit te moeten bestatigen in een derby waar het gaat tusschen sportlui ui eenzelfde stad. Beide teams zijn evenzeer te laken. De 3-3 uitslag daarentegen is juist. R.A.F.C. was voor de poos baas, terwijl R.B.A.C. na de rust een flinke revanche deed. Bij R.A.F.C. vermelden we Louis Deceuninck, Pol Dua, Jean De Clercq en de twee insides. De leiding van heer Christophe kon ons niet bevredigen.

(bron: GvA - historisch archief - 18/01/1932)

Statistieken

R. Beerschot A.C. R. Antwerp F.C.

Elftallen

Charles Loomans
August Ruyssevelt
Henri Janssen
Félix Lefèbvre
Salomon Meljado
Henri Van Averbeke
Van Hoeyweghe
Achille De Cuyper
Jozef Van Hoof
Jozef Gysen
Stanley Van den Eynde
Louis Deceuninck
Charles Pincket
Pol Dua
Charles Simons
Alfons Mertens
Jean De Clercq
Sooi(ke) De Vries
Flor Lambrechts
Willy Ulens
Jos Van Beeck
Désiré Bastin

Wissels


Begin Match
      Willy Ulens (penalty) 0-1 7'
      Jos Van Beeck 0-2 14'
De Cuyper 1-2      
56' Van Hoof 2-2      
      Jos Van Beeck 2-3 62'
72' Van Hoof 3-3      
90' Eindstand 3-3 90'
TERUG