Royal Antwerp FC Archive Website

WEDSTRIJDFICHE

R. Antwerp F.C. R. Beerschot A.C.
4 1
27.09.1931 Plaats: Bosuilstadion

Scheidsrechter: Louis Baert

Wedstrijdverslag

Na Royal Antwerp FC - R Beerschot AC

Het aantrekkelijk zacht herfstweder begunstigde den grooten 'derby'. Geen wonder dat er geen plaatsje onbezet bleef in het ruime Stadion dat de overweldigende aanblik van België-Holland deed denken. Heer Baert roep ten 3 uez de teams op het veld.

Ruyssevelt wint den toss en verkiest met lichten wind in den rug te starten. Een eerste aanval langs Dis Bastin wordt door Ruyssevelt uitgetrapt. Onmiddellijk daarna heeft Louis Somers een bal van Meuldermans te verwerken. Dis Bastin is weer weg, maar Flor Lambrechts komt een tikje te laat. Een free-kick voor hands van Charles Pincket vliegt over. Van den Eynde centert achter het net. Na een combinatiespel langs Meuldermans, De Winter en Meuldermans schiet hij op doel, Louis somers heeft den bal te pakken onder de lat. Hierop volgt een prachtaanval langs Willy Ulens, Dis Bastin, Jean De Clercq en Jos Van Beeck, die de opening ziet om langs den binnenkant van den doelpaal nummer een in te zenden na slechts zeven minuten. Louis Somers knielt gepast voor een wijd schuivend shot van Meljado. Elst dwingt een corner af die niets oplevert.

Dis Bastin krijgt den bal toegespeeld van Alfons Mertens, maar maakt er geen nuttig gebruik van. Daar is R.B.A.C. Louis Somers weet een kogel van Meuldermans in corner te redden. Elst dwingt een derde corner af waarop De Winter gelijkstelt aan de 16e minuut. Na een schoonen combinatie-aanval van Dis Bastin, Sooi(ke) De Vries en Jos Van Beeck, duikelt Raemdonck in corner weg. Deze geeft niets, maar hetleder blijft in de gevaarlijke buurt. Op inzet kopt Jos Van Beeck nummer twee binnen. Men speelt 19 minuten. Achtereenvolgens krijgt Raemdonck slag op slag gevaarlijke schoten van Sooi(ke) De Vries en Willy Ulens te redden, terwijl Flor Lambrechts juist neven kogelt. Op inzet van Van den Eynde en shot van Meuldermans redt Louis Somers in corner. Een schoone aanval van Dis Bastin wordt gebroken door een botsing tussen Van Averbeke en Willy Ulens, waarna Van den Eynde ineenzakt in een botsing met Charles Simons.

Croenen zet Sooi(ke) De Vries een voetje en lokt heel wat protest uit. Heer Baert houdt er streng de orde onder en het spel vervolgt met schoone aanvallen. Een free-kick voor fout van Van Averbeke tegen Dis Bastin, blijft zonder gevolg. R.B.A.C. neemt het offensief, doch weldra is Sooi(ke) De Vries weg langs zijn lijn, Willy Ulens kopt naast. Louis Somers krijgt een free-kick voor fout van Alfons Mertens te houden, waarna heer Baert weer een fout te fluiten heeft tegen Van Averbeke. Aan de 43e minuut op een algemeenen aanval van R.A.F.C. zendt Willy Ulens van wijd een schuiver, die Raemdonck verrast. Alzoo zit nummer drie in het net. De rust treedt in met 3-1.

De eerste aanvallen komen van rood-wit, doch behalve een shot van Sooi(ke) De Vries heeft Raemdonck nog neits te houden. Sooi(ke) De Vries dwingt een corner af aan de zesde minuut die afgeslagen wordt, door Jos Van Beeck hernomen en ingezonden. R.A.F.C. leidt aldus met 4-1. Van den Eynde centert voor de tweede maal achter het net. Op een volgenden inzet van Van den Eynde krijgt De Winter kans tot schieten, maar Louis Somers redt. Na een schoone poging van Flor Lambrechts die drie man passeert, ontstaat een doelworsteling die opgeklaard wordt. Meuldermans plaatst een shot, door Louis Somers gehouden. Op free-kick voor fout van De Winter, krijgt Flor Lambrechts denb al, Ruyssevelt doet het leder in corner uitvliegen. Twee nieuwe hoekschoppen voor R.A.F.C. leveren niet op. Meerdere schoten van wijd op doel afgeschoten, vliegen verloren.

De minuten verloopen en het is ze aan te zien dat R.B.A.C. in de onvermijdelijke nederlaag berust. Janssen vertoont een extra werk, evenals Meljado. Van den Eynde speelt niet meer op volle kracht. Van Averbeke en Engelen verwisselen van plaats, maar dit kan het uitzicht der match niet veranderen. Op ontsnapping van Van den Eynde staat Charles Simons corner toe. De laatste minuten brengen geen spannenden strijd. De 4-1 ondergaat geen wijziging meer.

Onze beschouwingen
De groote derby, door een rekord aantal toeschouwers bijgewoond, mag wel als propagandamatch genoemd worden. In snel tempo vertrokken, volgden de schoonste speelfazen elkaar op, af en toe deed de zenuwachtigheid zich gelden. Heer Baert had meermaals in te grijpen, schoon hij geen kwaadaardige fouten te bestraffen had. R.A.F.C. toonde zich, door hare bij schot zijnde voorlijn en betere vleugelhalfs, in de eerste helft wel een goal sterker en leidde aan de rust met 3-1. In de tweede helft was de gehalte van het spel van minder uitstekende kwaliteit en trager, wat enigszins te verklaren is na die vlugge eerste helft. R.A.F.C. doelde nog een vierde punt op corner. Hoewel R.B.A.C. geen oogenblik als een verloren ploeg speelde, was de superioriteit van R.A.F.C. meer afgeteekend dan bij den aanvang.

De gansche rood-witte ploeg heeft zich overtroffen en verdient lof voor hare schoone zegepraal. Wij geven nog graag een blommeken buitenaf aan Jos Van Beeck en Alfons Mertens. Bij R.B.A.C. was Meljado de ster, terwijl de verdediging ook goed presteerde. Janssen verbeterde, maar Ruyssevelt verzwakte naarmate het spel vorderde. De nieuwe centervoor Meuldermans mocht best bevallen, maar R.B.A.C. had ongelijk een ongeoefende speler als Van den Eynde in rang te stellen.

(bron: GvA - historisch archief - 28/09/1931)

Statistieken

R. Antwerp F.C. R. Beerschot A.C.

Elftallen

Louis Somers
Charles Pincket
Rik De Deken
Charles Simons
Alfons Mertens
Jean De Clercq
Sooi(ke) De Vries
Flor Lambrechts
Willy Ulens
Jos Van Beeck
Désiré Bastin
Camiel Raemdonck
August Ruyssevelt (K)
Henri Janssen
Salomon Meljado
François Croenen
Henri Van Averbeke
Corneel Elst
Edward Engelen
Pierre Meuldermans
Stanley Vanden Eynde
Alphonse De Winter

Wissels


Begin Match
7' Jos Van Beeck 1-0      
      Alphonse De Winter 1-1 16'
19' Jos Van Beeck 2-1      
43' Willy Ulens 3-1      
Ruststand 3-1
51' Jos Van Beeck 4-1      
90' Eindstand 4-1 90'
TERUG